time()) ? "Online" : $user['online']; $power = number_format(round(($user['attack'] + $user['defence'])),0,",","."); $def = number_format(round($user['defence']),0,",","."); $att = number_format(round($user['attack']),0,",","."); $bankk = number_format(round($user['bank']),0,",","."); $contantt = number_format(round($user['cash']),0,",","."); $geldd = number_format(round($user['cash'] + $user['bank']),0,",","."); $totalattacks = $user['attwins'] + $user['attlosses']; $totaldefends = $user['defwins'] + $user['deflosses']; if($user['clan'] != ""){ $clan_name = preg_replace('/-\[recruit\]/',"", $user['clan']); $clan_name = "".$clan_name.""; } else { $clan_name = "Geen"; } $url = $user['url']; $sRank = Array("","Empty-Suit","No-Respect","Picciotto","Shoplifter","Pickpocket","Associate","Soldier","Mobster","Local Chief","Chief","Godfather","Highlord","Maffia Lord", "Don", "God's Helper", "The GOD"); $sRank = $sRank[$user['rank']]; $geld = $user['bank']; $mrank = ""; if($geld < 10000){ // 10.000 $mrank = "Sloeber"; } elseif($geld > 0 && $geld < 100000){ // 0 tot 100.000 $mrank = "Lower Class"; } elseif($geld > 100000 && $geld < 250000){ // 100.000 tot 250.000 $mrank = "Respectable Man"; } elseif($geld > 250000 && $geld < 500000){ // 25O.OOO tot 500.000 $mrank = "Middle Class"; } elseif($geld > 500000 && $geld < 1000000){ // 500.000 tot 1.000.000 $mrank = "Wealthy"; } elseif($geld > 1000000 && $geld < 2500000){ // 1.000.000 tot 2.500.000 $mrank = "Upper Class"; } elseif($geld > 2500000 && $geld < 5000000){ // 2.500.000 tot 5.000.000 $mrank = "Rich"; } elseif($geld > 5000000 && $geld < 20000000){ // 5.000.000 tot 20.000.000 $mrank = "Very Rich"; } elseif($geld > 20000000 && $geld < 50000000){ // 20.000.000 tot 50.000.000 $mrank = "Dangerously Rich"; } elseif($geld > 50000000 && $geld < 100000000){ // 50.000.000 tot 100.000.000 $mrank = "Notoriously Rich"; } elseif($geld > 100000000){ // over de 100.000.000 $mrank = "Richer Than God"; } if ($user['clanlevel'] == 1){ $clanrank = "Member"; } if ($user['clanlevel'] == 2){ $clanrank = "Recruiter"; } if ($user['clanlevel'] == 3){ $clanrank = "Member"; } if ($user['clanlevel'] == 4){ $clanrank = "Member"; } if ($user['clanlevel'] == 5){ $clanrank = "Member"; } if ($user['clanlevel'] == 6){ $clanrank = "Manager"; } if ($user['clanlevel'] == 7){ $clanrank = "Generaal"; } if ($user['clanlevel'] == 8){ $clanrank = "Leader"; } if ($user['clanlevel'] == 9){ $clanrank = "Owner"; } ?>
Persoonlijk
Naam:
Rank: (%)
Geld Rank:
Vip Dagen:
Land:
Clan:
Junkies:
Belcredits:
Contant: ,-
Bank: ,-
Aanval:
Verdediging:
Totaal Power:
Laatst Online:
Dood
Dood
Afbeelding

Admin ADMIN

'; }elseif($user['hulpadmin'] == 1){ echo '

Admin HULPADMIN

'; } ?>
Muziek
0 or $data['hulpadmin']>0){ ?>
Admin opties
Resetten Verwijderen Donaties
Extra
Stuur een SMS Click Attack Wordt zijn Allie Stuur respect
 
  Gewonnen Verloren Totaal
Aanvallen:
Verdedigingen:
Informatie
Geen informatie beschikbaar over ". $user['login'] .""; } else { echo opmaak($user['info']); }?>
Vrienden:
Vijanden:
= '{$user['signup']}' AND `area`='respect' ORDER BY `time` DESC LIMIT 0,10"); $bla = mysql_num_rows($dbres); if ($bla == 0) {?> code,0,1) == '-') ? 'red' : 'green'; $img = ($color == 'red') ? '' : ''; echo' '; } ?>
Laatste 10 respect
heeft respect punten.
Van Aantal # Reden
Geen
'.$info->login.' '.$info->code.' '.$img.' '.$info->com.'