"; } } } elseif($gstart ==1){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name1` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $id = $orgcrime->id; $WE = $orgcrime->name2; $BE = $orgcrime->name3; $DR = $orgcrime->name4; $WEA = $orgcrime->WEA; $BEA = $orgcrime->BEA; $DRA = $orgcrime->DRA; $wapens = $orgcrime->wapens; $kogels = $orgcrime->kogels; $bommen = $orgcrime->bommen; $aantal = $orgcrime->aantal; $auto = $orgcrime->auto; $autos = $orgcrime->autos; $klaar = $orgcrime->klaar; if(!isset($_POST['submit'])) { print << ENDHTML; if($WEA ==0){ print <<Wapen expert $WE heeft de GM nog niet geacepteerd of geweigerd.

ENDHTML; } elseif($WEA ==1){ print <<Wapen expert $WE heeft de GM geacepteerd maar moet nog wapens kopen.

ENDHTML; } elseif($WEA ==2){ print <<Wapen expert $WE heeft de GM geacepteerd en is er helemaal klaar voor. Hij heeft als wapen een $wapens en $kogels Kogels gekocht.

ENDHTML; } else{ print <<Wapen expert $WE heeft de GM geweigerd. Kies een nieuwe.

ENDHTML; } if($BEA ==0){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM nog niet geacepteerd of geweigerd.

ENDHTML; } elseif($BEA ==1){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geacepteerd, maar moet nog bommen kopen.

ENDHTML; } elseif($BEA ==2){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geacepteerd en is er helemaal klaar voor. Hij heeft $aantal $bommen bommen gekocht.

ENDHTML; } else{ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geweigerd. Kies een nieuwe.

ENDHTML; } if($DRA ==0){ print <<Chauffeur $DR heeft de GM nog niet geacepteerd of geweigerd.

ENDHTML; } elseif($DRA ==1){ print <<Chauffeur $DR heeft geacepteerd maar moet nog een auto kopen.

ENDHTML; } elseif($DRA ==2){ $soort = Array("","Mini Cooper","Volkswagen Polo","Opel Astra","Mitsubishi Eclipse","BMW Z3","Mercedes Vision CLS","Porsche Carrera GT","Lotus Elise","Lamborgini","Ferrari Enzo",""); $soortauto = $soort[$auto]; print <<Chauffeur $DR heeft geacepteerd en is helemaal klaar. Hij heeft een $soortauto ingezet.

ENDHTML; } else{ print <<Driver $DR heeft geweigerd kies een nieuwe.

ENDHTML; } if($BEA == 2 and $WEA == 2 and $DRA == 2) { echo '

'; }else{ echo '

De medeleden zijn nog niet klaar voor het starten van de georganiseerde misdaad.

'; } print << Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit']) and ($BEA != 2 or $WEA != 2 or $DRA != 2)) { echo 'De leden die meedoen aan de georganiseerde misdaad zijn nog niet klaar voor het starten. Zie hun statussen, voor hoever ze ermee zijn.'; exit(); } if(isset($_POST['submit'])) { if($klaar > 2){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$WE'"); $WEl = mysql_fetch_object($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$BE'"); $BEl = mysql_fetch_object($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$DR'"); $DRl = mysql_fetch_object($dbres); if($data['land'] == $DRl->land || $data['land'] == $BEl->land || $data['land'] == $WEl->land){ $autos1 = rand(0,100); $schade = $autos+$autos1; if($schade > 100){ $schade = "100"; } mysql_query("UPDATE `[auto]` SET `schade`='$schade' WHERE `id`='$orgcrime->autoid'"); if($wapens == uzi){ $winnen1 = 40; $verliezen1 = 30; $gevangenis1 = 30; } else{ $winnen1 = 45; $verliezen1 = 33; $gevangenis = 32; } if($kogels <25){ $winnen2 = $winnen1; $verliezen2 = $verliezen1; $gevangenis2 = $gevangenis1; } else{ $winnen2 = $winnen1+5; $verliezen2 = $verliezen1-2; $gevangenis2 = $gevangenis1-3; } if($bommen == tnt){ $winnen3 = $winnen2; $verliezen3 = $verliezen2; $gevangenis3 = $gevangenis2; } else{ $winnen3 = $winnen2+5; $verliezen3 = $verliezen2-2; $gevangenis3 = $gevangenis2-3; } if($aantal ==1){ $winnen4 = $winnen3; $verliezen4 = $verliezen3; $gevangenis4 = $gevangenis3; } else{ $winnen4 = $winnen3+5; $verliezen4 = $verliezen3-2; $gevangenis4 = $gevangenis3-3; } if($autos <10){ $winnen = $winnen4; $verliezen = $verliezen4; $gevangenis = $gevangenis4; } elseif($autos >10 && !$autos > 20){ $winnen = $winnen4+2; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-1; } elseif($autos >20 && !$autos > 30){ $winnen = $winnen4+3; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($autos >30 && !$autos > 40){ $winnen = $winnen4+4; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($autos >40 && !$autos > 50){ $winnen = $winnen4+5; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($autos >50 && !$autos > 60){ $winnen = $winnen4+6; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($autos >60 && !$autos > 70){ $winnen = $winnen4+7; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($autos >70 && !$autos > 80){ $winnen = $winnen4+8; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($autos >80 && !$autos > 90){ $winnen = $winnen4+9; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($autos >90 && $autos != 100){ $winnen = $winnen4+10; $verliezen = $verliezen4-5; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($autos ==100){ $winnen = $winnen4+15; $verliezen = $verliezen4-7; $gevangenis = $gevangenis4-8; } if($auto == 1){ $winnen = $winnen4; $verliezen = $verliezen4; $gevangenis = $gevangenis4; } elseif($auto ==2){ $winnen = $winnen4+2; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-1; } elseif($auto ==3){ $winnen = $winnen4+3; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($auto ==4){ $winnen = $winnen4+4; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($auto ==5){ $winnen = $winnen4+5; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($auto ==6){ $winnen = $winnen4+6; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($auto ==7){ $winnen = $winnen4+7; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($auto ==8){ $winnen = $winnen4+8; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($auto ==9){ $winnen = $winnen4+9; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($auto ==10){ $winnen = $winnen4+10; $verliezen = $verliezen4-5; $gevangenis = $gevangenis4-5; } $getal = rand(0, 100); if($getal > $winnen+1){ $geld = rand(100000,1000000); $TLG1 = $geld/10000*2000; $WEG1 = $geld/10000*3250; $BEG1 = $geld/10000*2500; $DRG1 = $geld/10000*2250; $TLG = ceil($TLG1); $WEG = ceil($WEG1); $BEG = ceil($BEG1); $DRG = ceil($DRG1); mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`+'$geld' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$WE','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$BE','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$DR','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); print "Je hebt de Nationale bank met succes beroofd. Je hebt $geld dollar gestolen. Hieronder staat een berekening hoe jij het geld kan verdelen."; print <<
Georganiseerde misdaad
"; } elseif($_GET['x'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name1'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name2'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name3'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name4'"); mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$oc->name1'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$oc->name2','Georganiseerde misdaad','De leider heeft de Georganiseerde Misdaad geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$oc->name3','Georganiseerde misdaad','De leider heeft de Georganiseerde Misdaad geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$oc->name4','Georganiseerde misdaad','De leider heeft de Georganiseerde Misdaad geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); print "Je hebt de GM geannuleer. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!"; } elseif($_GET['x'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='".$data['login']."'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='3' WHERE `name2`='".$data['login']."'"); print "Je hebt de GM geannuleer. Je bent nu al je spullen kwijt!"; } elseif($_GET['x'] == 3){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='".$data['login']."'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name2`='".$data['login']."'"); print "Je hebt de GM geannuleer. Je bent nu al je spullen kwijt!"; } elseif($_GET['x'] == 4){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='".$data['login']."'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `DRA`='3' WHERE `name2`='".$data['login']."'"); print "Je hebt de GM geannuleer. Je bent nu al je spullen kwijt!"; } } elseif($gorgtime->orgtime + 43200 > time()){ $tijdwachten = $gorgtime->orgtime+43200-time(); print "Je hebt al een georganiseerde misdaad gedaan in de afgelopen 12 uur. Je moet nog $tijdwachten seconden wachten. (".date("H:i:s",$tijdwachten).")"; } elseif($gstart ==0){ if(!isset($_POST['submit'])) { $land1 = array("","Belgie","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Nederland",""); $land = $land1[$data['land']]; ?>

Maak hier de plannen om de Nationale bank van te beroven.

Wapen expert: Zoek Wapen expert
Bom expert: Zoek Bom expert
Chauffeur: Zoek Chauffeur
 

"; } elseif($data['login'] == $name2 || $data['login'] == $name3 || $data['login'] == $name4 || $name2 == $name3 || $name2 == $name4 || $name3 == $name4){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name2 bestaat niet."; } elseif($test3 <1){ print "$name3 bestaat niet."; } elseif($test4 <1){ print "$name4 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name2 is al bezig met een org. crime."; } elseif($test3b->gstart >0){ print "$name3 is al bezig met een org. crime."; } elseif($test4b->gstart >0){ print "$name4 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("INSERT INTO `[orgcrime]` (`name2`,`name3`,`name4`,`name1`) values('$name2','$name3','$name4','$gnaam')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$name2','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als wapen expert. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$name3','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als bommen expert. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$name4','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als driver. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '2' WHERE `login` = '$name2'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '4' WHERE `login` = '$name3'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '6' WHERE `login` = '$name4'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '1' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-2000 WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); print "
Je hebt de plannen gemaakt om de Nationale bank te beroven!
leider $TLG
Wapen expert $WEG
Bom expert $BEG
Chaufeur $DRG
ENDHTML; } else{ $getal1 = rand(0, 100); if($getal1 > $verliezen+1){ mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$WE','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$BE','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data['login']}','$DR','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); print "Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven."; } else{ mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='86400' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='86400' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='86400' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='86400' WHERE `login`='$DR'"); print "Toen jullie de bank beroofd hadden werden jullie gevolgd door de politie. Het werd een hevige achtervolging die 5 uur duurde. Uiteindelijk kwamen jullie zonder benzine te staan en werden jullie opgepakt. Je moet nu voor 24 uur in de gevangenis zitten."; } } } else{ print "Een speler die mee doet aan de GM zit niet in jou land."; } } else{ if($WEA ==3){ $name2 = $_POST['name2']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name2'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name2 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data['login'] == $name2 || $data['login'] == $BE || $data['login'] ==$DR || $name2 == $BE || $name2 ==$DR || $BE ==$DR){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name2 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name2 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name2` = '$name2', `WEA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '2' WHERE `login` = '$name2'"); print "Je WE is verandert naar $name2."; } } if($BEA ==3){ $name3 = $_POST['name3']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name3'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name3 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data['login'] == $name3 || $data['login'] == $WE || $data['login'] ==$DR || $name3 == $WE || $name3 ==$DR || $WE ==$DR){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name3 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name3 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name3` = '$name3', `BEA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '4' WHERE `login` = '$name3'"); print "Je BE is verandert naar $name3."; } } if($DRA ==3){ $name4 = $_POST['name4']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name4'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name4 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data['login'] == $name4 || $data['login'] == $WE || $data['login'] ==$BE || $name4 == $WE || $name4 ==$BE || $WE ==$BE){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name4 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name4 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name4` = '$name4', `DRA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '6' WHERE `login` = '$name4'"); print "Je CH is verandert naar $name4."; } } } } } elseif($gstart ==2){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<Je bent uitgenodigt voor een georganiseerde misdaad door $TL als Wapen expert

accepteren  |  weigeren

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='1' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='3' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='3' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==3){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Wapen Expert

Wapen Uzi kost $2000,- M16 kost $4000,-

Kogels   kosten $50,- per suk. Maximaal 50


Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $wapen = $_POST['wapen']; $kogels = $_POST['kogels']; if($wapen ==uzi){ $wgeld = 2000; } else{ $wgeld = 4000; } $verlies = $kogels*50+$wgeld; if($kogels >50){ print "Sorry je hebt te veel kogels ingevoerd."; unset($_POST['submit']); } elseif($wapen ==""){ print "Kies een wapen."; unset($_POST['submit']); } mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `wapens`='$wapen' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-'$verlies' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `kogels`='$kogels' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='2' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name2`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } elseif($gstart ==4){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<Je bent uitgenodigt voor een georganiseerde misdaad door $TL als Bom expert

accepteren  |  weigeren

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='1' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='5' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==5){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Bom Expert

Bommen TNT kost $2500,- en C4 kost $5000,-

Aantal


Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $bommen = $_POST['wapen']; $aantal = $_POST['kogels']; if($bommen ==tnt){ $wbommen = 2500; } else{ $wbommen = 5000; } $verlies = $aantal*$wbommen; if($aantal >2){ print "Sorry je mag maar 2 bommen."; unset($_POST['submit']); } elseif($bommen ==""){ print "Kies een bom."; unset($_POST['submit']); } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `bommen`='$bommen' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `aantal`='$aantal' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-'$verlies' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='2' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } } elseif($gstart ==6){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name4` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<Je bent uitgenodigt voor een georganiseerde misdaad door $TL als Chaufeur

accepteren  |  weigeren

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `DRA`='1' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='7' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==7){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Chaufeur

Auto id:  


Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $id = $_POST['id']; $auto1 = mysql_query("SELECT * FROM `[auto]` WHERE `owner`='".$data['login']."' AND `id`='$id'"); $auto2 = mysql_num_rows($auto1); $auto = mysql_fetch_object($auto1); if($id ==""){ print "Vul een id in."; unset($_POST['submit']); } elseif($auto2 == 0){ print "Die auto is niet van jou of bestaat niet."; unset($_POST['submit']); } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `auto`='$auto->soort', `autoid`='$id', `autos`='$auto->schade' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `DRA`='2' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } } elseif($gstart ==8){ $test1 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2`='".$data['login']."'"); $test2 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3`='".$data['login']."'"); $test3 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name4`='".$data['login']."'"); $test1 = mysql_num_rows($test1); $test2 = mysql_num_rows($test2); $test3 = mysql_num_rows($test3); if($test1 ==1){ $x = 2; } elseif($test2 ==1){ $x = 3; } elseif($test3 ==1){ $x = 4; } print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; print << Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } ?>