percent = $percent; $this->width = $width; } function create() { ?>

Voortgang:
Even geduld, het wordt verwerkt...
percent = ($cur_amount / $max_amount) * 500; echo(''); } } define("secured", true); include("includes/config.php"); logincheck(); function mv($value) { return mysql_real_escape_string($value); } mysql_query("UPDATE `users` SET `online`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); ?> Democrazia.nl
Uitnodigen
  
'); if(isset($_POST['submit'])) { $file = $_FILES['file']['tmp_name']; $extensie = strtolower(end(explode(".", $_FILES['file']['name']))); if($file == "none") { print 'Je moet wel een bestand kiezen.'; } elseif(filesize($file) > (2048*1000)) { print 'Je bestand mag niet groter zijn dan 1 GB'; } elseif($extensie != "ctt") { print 'Je bestand moet de extensie .ctt hebben.'; } else { //$rand = md5(time()).".dat"; //$file = move_uploaded_file($file, $rand); $file1 = file($file); $adressen = array(); foreach($file1 as $regel) { if(!(strpos($regel, "list"))) { $pos = strpos($regel, "")-$pos-18)); elseif($pos > 0) $adressen[] = substr($regel, ($pos+9), (strpos($regel, "")-$pos-9)); } } $adressen1 = array(); foreach($adressen as $adres) { if(preg_match('/^.+@.+\..+$/', $adres) != 0 && $adres != $data['email'] && strlen($adres) > 6) { $adressen1[] = $adres; } } $adressen = $adressen1; $count = count($adressen); print 'Er is in totaal naar '.$count.' contactpersonen een uitnodiging met daarin jouw referral link verstuurd, je kunt dit maar één keer doen. We hopen dat deze actie jou veel bankgeld oplevert. Let op! Klik dit venster niet weg totdat alle mailtjes verzonden zijn, je moet de pagina ook niet vernieuwen omdat hij dan stopt met verzenden en je kunt niet opnieuw beginnen.'; $headers = 'From: Mafiaplace ' . "\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'X-Mailer: PHP'; $i = 0; $pbar = new progress_bar(1, 1000); if($count > 1000) $num_tasks = 1000; else $num_tasks = $count; $pbar->create(); if($count >= 50) mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+100000 WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `msn`=`msn`+1 WHERE `login`='{$data['login']}'"); foreach($adressen as $adres) { $i++; if($i < 1001) { usleep(1000000); flush(); $pbar->set_percent_adv($i, $num_tasks); if(preg_match('/^.+@.+\..+$/', $adres) != 0 && !(eregi("\r", $adres) || eregi("\n", $adres))) { $tekst = "Beste, mensen er is een heel mooie game gestart www.Mafiaplace.nl.ae en , ".$data['login']." (".$data['email']."), wil jou graag uitnodigen om mee te spelen. Mafiaplace is een online textbased game waar je jezelf zo hoog mogelijk in de ledenlijst moet zien te werken.".$data['login']." hoopt dat je jezelf wilt aanmelden via zijn referral link, hiervoor krijgt ".$data['login']." een beloning:http://www.mihran.doebie.com/aanmelden.php?ref=".$data['login'].".Met vriendelijke groeten,Team Mafiaplace(en ".$data['login'].")"; $tekst = wordwrap($tekst, 70); mail($adres, 'Uitnodiging voor DemoCrazia', $tekst, $headers); } } } unlink($file); //print_r($file); } } else { print '
Via deze pagina kun je je mensen uit je msn lijst een uitnodiging voor DemoCrazia.nl sturen met daarin jou referral link. Zo kun je snel al je vrienden op de hoogte stellen van je link. Je kunt maar één keer aan heel je lijst een bericht sturen, zorg dus voor een gevulde lijst zodat je zoveel mogelijk mensen bereikt. Je krijgt hiervoor zowieso 100.000 Bankgeld als er meer als 50 mensen in je lijst stonden.Je .ctt contactpersonenbestand:


'; } ?>