"; } } else { ?>
Misdaad
'; $R1 = (isset($_POST['R1']) ? $_POST['R1'] : ''); if($data['rank'] == 1){ $rplus = 20; } elseif ($data['rank'] == 2){ $rplus = 17; } elseif ($data['rank'] == 3){ $rplus = 15; } elseif ($data['rank'] == 4){ $rplus = 13; } elseif ($data['rank'] == 5){ $rplus = 7; } elseif ($data['rank'] == 6){ $rplus = 5; } elseif ($data['rank'] == 7){ $rplus = 3; } elseif ($data['rank'] == 8){ $rplus = 2; } elseif ($data['rank'] == 9){ $rplus = 0.45; } elseif ($data['rank'] == 10){ $rplus = 0.20; } elseif ($data['rank'] == 11){ $rplus = 0.08; } elseif ($data['rank'] == 12){ $rplus = 0.04; } elseif ($data['rank'] == 13){ $rplus = 0.02; } elseif ($data['rank'] == 14){ $rplus = 0.003; } elseif ($data['rank'] == 15){ $rplus = 0.002; } elseif ($data['rank'] == 16){ $rplus = 0.001; } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `crimes`=`crimes`+'1' WHERE login='". $data['login'] ."'"); if($R1 == ""){ echo 'Selecteer een misdaad'; } if($R1 == "1"){ $getal = rand(1,100); if($getal < $p1 + 1){ $geld = rand(1000,30000); if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'". $geld ."',`rankvord`=`rankvord`+'". $rplus ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is gelukt en je hebt '. $geld .',- ervoor gekregen.'; exit; } else { $getal = rand(1,4); if($getal == "1"){ if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt en je zit voor anderhalve minuut in de gevangenis.'; exit; } else { if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt maar je bent ontsnapt aan de politie.'; exit; } } } // Als het misdaad 2 is if($R1 == "2"){ $getal = rand(1,100); if($getal < $p2 + 1){ $geld = rand(1000,30000); if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'". $geld ."',`rankvord`=`rankvord`+'". $rplus ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is gelukt en je hebt '. $geld .',- ervoor gekregen.'; exit; } else { $getal = rand(1,4); if($getal == "1"){ if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt en je zit voor anderhalve minuut in de gevangenis.'; exit; } else { if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt maar je bent ontsnapt aan de politie.'; exit; } } } // Als het misdaad 3 is if($R1 == "3"){ $getal = rand(1,100); if($getal < $p3 + 1){ $geld = rand(1000,30000); if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'". $geld ."',`rankvord`=`rankvord`+'". $rplus ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is gelukt en je hebt '. $geld .',- ervoor gekregen.'; exit; } else { $getal = rand(1,4); if($getal == 1){ if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt en je zit voor anderhalve minuut in de gevangenis.'; exit; } else { if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(),`rankvord`=`rankvord`+'".$rplus."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt maar je bent ontsnapt aan de politie.'; exit; } } } // Als het misdaad 4 is if($R1 == "4"){ $getal = rand(1, 100); if($getal < $p4 + 1){ $geld = rand(1000,30000); if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'". $geld ."',`rankvord`=`rankvord`+'". $rplus ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is gelukt en je hebt '. $geld .',- ervoor gekregen.'; exit; } else { $getal = rand(1,4); if($getal == 1){ if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='90',`rankvord`=`rankvord`+'{$rplus}' WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'Het is mislukt en je zit voor anderhalve minuut in de gevangenis.'; exit; } else { if($data['misdaadl'] < 200){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaadl`=`misdaadl`+'2' WHERE login='". $data['login'] ."'"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `misdaad`=NOW(), `misdaadtime`='90' WHERE login='". $data['login'] ."'"); echo 'De misdaad is niet gelukt!'; exit; } } } }else{ echo "
De code komt niet overeen met het plaatje !
Probeer Drugs aan de Politie te dealen. %
Beroof een Prostituee. %
Beroof een IJskraampje. %
Beroof een Juwelier. %
   Code: