Moord systeem
"; } echo''; $sql = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` where `login`='{$data['login']}'"); $data = mysql_fetch_assoc($sql); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `online`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); $data2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`misdaad`) AS `misdaad`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $data1 = mysql_fetch_assoc($data2); if($data1['misdaad'] + 300 > time()){ print " "; print ''; } else{ if(isset($_POST['submit'])){ print " "; print "
Moord ervaring....
Je kunt over 5 minuten weer schieten
Moord ervaring....
"; if($data['moordervaring'] < 100) { $getalletje = 1; } else { $getalletje = 0; } if($data['rank'] == 0) { $rankvord = 10; } if($data['rank'] == 1) { $rankvord = 5; } elseif($data['rank'] == 2) { $rankvord = 2; } elseif($data['rank'] == 3) { $rankvord = 2.5; } elseif($data['rank'] == 4) { $rankvord = 1; } elseif($data['rank'] == 5) { $rankvord = 1; } elseif($data['rank'] == 6) { $rankvord = 0.50; } elseif($data['rank'] == 7) { $rankvord = 0.50; } elseif($data['rank'] == 8) { $rankvord = 0.50; } elseif($data['rank'] == 9) { $rankvord = 0.25; } elseif($data['rank'] == 10) { $rankvord = 0.25; } elseif($data['rank'] == 11) { $rankvord = 0.25; } elseif($data['rank'] == 12) { $rankvord = 0.25; } elseif($data['rank'] == 13) { $rankvord = 0.25; } elseif($data['rank'] == 14) { $rankvord = 0.20; } elseif($data['rank'] == 15) { $rankvord = 0.10; } elseif($data['rank'] == 16) { $rankvord = 0.05; } elseif($data['rank'] == 17) { $rankvord = 0.04; } elseif($data['rank'] == 18) { $rankvord = 0.03; } elseif($data['rank'] == 19) { $rankvord = 0.02; } elseif($data['rank'] == 20) { $rankvord = 0.01; } $p1a = $data['m6']/2; $p1b = round($p1a); $p1 = rand($p1b/2,$p1b); $getal = rand(1,100); if($data[m6] >= 0 && $data[m6] <= 3){ $eindresultaat = rand(1,7); } else if($data[m6] >= 4 && $data[m6] <= 6){ $eindresultaat = rand(1,6); } else if($data[m6] >= 7 && $data[m6] <= 9){ $eindresultaat = rand(1,5); } else if($data[m6] >= 10){ $eindresultaat = rand(1,4); } if($eindresultaat == 7 || $eindresultaat == 6){ $g = 1; $bericht = "Ze hebben je in de gaten gekregen door je gestuntel! Nu moet je brommen..."; } else if($eindresultaat == 5){ $g = 0; $bericht = "Schiet op hem... niet op zn chick!!"; } else if($eindresultaat == 4){ $g = 0; $bericht = "Je moet wel een kogel in het geweer doen...! "; } else if($eindresultaat == 3){ $g = 0; $bericht = "Ok... je schoot de vrouw dood! Probeer de volgende keer het doelwit te raken"; } else if($eindresultaat == 2){ $g = 3; $bericht = "De kogel kaatste terug van de vensterbank... Hou je geweer omhoog voortaan! Je hebt een operatie nodig...! "; } else if($eindresultaat == 1){ $g = 2; $bericht = "Woow! Je schoot precies in de president ze oor! Dat is nou echt schiet werk!"; } if($g == 0){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `rankvord`=`rankvord`+'$rankvord',`m6`=`m6`+'$getal',`misdaad`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print"{$bericht}"; exit; } else if($g == 1){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='60',`gevangenis`=NOW(),`m6`=`m6`+'$getal',`misdaad`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print"{$bericht}"; exit; } else if($g == 2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `moordervaring`=`moordervaring`+'$getalletje',`m6`=`m6`+'$getal',`rankvord`=`rankvord`+'$rankvord',`misdaad`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print"{$bericht}"; exit; }else if($g == 3){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `health`=`health`-'1',`m6`=`m6`+'$getal',`misdaad`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print"{$bericht}"; exit; } } } $p1a = $data['m6']/9; $p1b = round($p1a); $p1 = rand($p1b/2,$p1b); $getal = rand(1,100); /* ------------------------- */ ?>
Moord ervaring....
Type Misdaad Schietoefening
Kans op succes 10%
Geweer geladen...