* Je hebt niet genoeg geld om een $weapon te kopen!"; elseif($wea == $data->weapon) echo "* Je hebt al een $weapon!"; elseif($wea < $data['weapon']) echo "* Het wapen dat je koopt moet krachtiger zijn dan het wapen dat je al bezit!"; elseif($wea != 1 && $wea != 2750 && $wea != 3 && $wea != 4 && $wea != 5) echo "* Ongeldige Invoer!"; else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$price',`weapon`='$wea' WHERE `login`='{$data['login']}'"); echo "Je Kocht een $weapon."; $data['weapon'] = $_POST['weap']; } } if(isset($_POST['submit1'])) { $price1 = array("","8500","19000","29500","42000","65500"); $protection1 = array("","Helm","Kogelwerend vest","Kogelwerend pak","Motorfiets","Kogelwerend Lincoln"); $price = $price1[$_POST['prot']]; $protection = $protection1[$_POST['prot']]; if($prot == 1){ $pro = 1; } elseif($prot == 2){ $pro = 2; } elseif($prot == 3){ $pro = 3; } elseif($prot == 4){ $pro = 4; } else{ $pro = 5; } if($data['cash'] < $price) echo "* Je hebt niet genoeg geld om een $protection te kopen!"; elseif($pro == $data['protection']) echo "* Je hebt al een $protection!"; elseif($pro < $data['protection']) echo "* De bescherming die je koopt moet beter zijn dan de bescherming die je al bezit!"; elseif($pro != 1 && $pro != 2 && $pro != 3 && $pro != 4 && $pro != 5) echo "* Ongeldige Invoer!"; else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$price',`protection`='$pro' WHERE `login`='{$data['login']}'"); echo "Je kocht een $protection."; $data['protection'] = $_POST['prot']; } } $gun = $data['weapon']; ${"selectg$gun"} = " checked"; $prot = $data['protection']; ${"selectp$prot"} = " checked"; ?>
Guns
>$5,000
>$15,000
>$25,500
>$36,000
>$50,000
 
Protection
>$8,500
>$19,000
>$29,500
>$42,000
>$65,500