"; } $hitlist1 = mysql_query("SELECT * FROM `[hitlist]`"); print " "; ?>
Hitlist
"; if(isset($_POST['VT'])){ $naam1 = $_POST['naam1']; $naam = $_POST['naam']; $geld = $_POST['geld']; $man2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$naam'"); $man1 = mysql_num_rows($man2); $man = mysql_fetch_assoc($man2); $geld1 = 0; if($naam1 == Anoniem){ $geld1 = round($geld/10); } else{ $naam1 = $data['login']; } $geld2 = $geld+$geld1; if($geld >= 1000000000 || $geld < 0) { echo "Je actie is afgebroken omdat het als onveilig beschouwd wordt."; die(); } if($data['cash'] < $geld2){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } elseif($naam1 == 1){ print "$naam bestaat niet."; } elseif($man1 < 1){ print "$naam bestaat niet."; } elseif($geld < 1000){ print "Je moet een bedrag hoger dan 1000 invoeren."; } else{ print "Je hebt {$naam} nu toegevoegt."; mysql_query("INSERT INTO `[hitlist]`(naam,clan,geld,invoeger) values('$naam','{$man['clan']}','$geld','$naam1')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$geld2' WHERE `login`='{$data['login']}'"); } } if(isset($_POST['KU'])){ $naam = $_POST['id']; $hitlist2 = mysql_query("SELECT * FROM `[hitlist]` WHERE `id`='$naam'"); $hitlist3 = mysql_fetch_assoc($hitlist2); $hitlistgeld = $hitlist3['geld*2']; if($data['cash'] < $hitlistgeld){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } else{ print "Je hebt {$hitlist3['naam']} van de hitlist af gehaald."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$hitlistgeld' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("DELETE FROM `[hitlist]` WHERE `id`='$naam'"); } print "
"; print " "; while($hitlist = mysql_fetch_assoc($hitlist1)){ print " "; } print "
  Naam: clan: Bedrag: Plaatser:
{$hitlist['naam']} {$hitlist['clan']} {$hitlist['geld']} {$hitlist['invoeger']}

 Anoniem: Niet  Wel           (Anoniem kost 10% extra.)

 Target:   

 Bedrag: