'; exit; } if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") { echo '
Gijzelen
Je hebt al 10x geprobeerd om iemand te gijzelen.
Je kan over een uur weer proberen!
'; /** * Vrouw v.d burgemeester gijzelen */ if(isset($_POST['burgemeestervr'])) { if ($kansfiat != 5) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET gijzel=`gijzel`-1 WHERE `login`='{$_SESSION['login']}' "); echo 'Het is je niet gelukt om de vrouw van de burgemeester te gijzelen.'; exit; } else { echo 'Je ziet de bewaker aankomen, maar je rijdt net op tijd weg.
Je hebt de vrouw van de burgemeester gegijzelt, je krijgt €20.000,- op je bank gestort'; mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank=`bank`+'20000', gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='". $_SESSION['login'] ."' "); } } /** * Burgemeester gijzelen */ if (isset($_POST['burgemeester'])) { if ($kansford != 10) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='{$data['login']}' "); echo 'Het is je niet gelukt om de burgermeester te gijzelen'; exit; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank=`bank`+'30000', gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='". $_SESSION['login'] ."' "); echo 'Je ziet de bewaker aankomen, maar je rijdt net op tijd weg.
Je hebt de burgermeester gegijzelt, je krijgt €30.000,- op je bank gestort.'; } } /** * Prinses */ if (isset($_POST['prinses'])) { if ($kanscitroen != 15) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gijzel`=`gijzel`-'1' WHERE `login`='{$data['login']}' "); echo 'Het is je niet gelukt om Prinses Astrid te gijzelen'; exit; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank=`bank`+'50000', gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='". $_SESSION['login'] ."' "); echo 'Je ziet de bewaker aankomen, maar je rijdt net optijd weg.
Je hebt Prinses Astrid gegijzelt, je krijgt €50.000,- op je bank gestort.'; } } /** * Koning */ if (isset($_POST['koning'])) { if ($kansmaserati != 20) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gijzel`=`gijzel`-'1' WHERE `login`='{$data['login']}' "); echo 'Het is je niet gelukt om koning Albert te gijzelen.'; exit; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank=`bank`+'60000', gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='". $_SESSION['login'] ."' "); echo 'Je ziet de bewaker aankomen, maar je rijdt net optijd weg.
Je hebt koning Albert gegijzelt, je krijgt €60.000,- op je bank gestort'; } } /** * President */ if (isset($_POST['president'])) { if ($kansmaserati != 20) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gijzel`=`gijzel`-'1' WHERE `login`='{$data['login']}' "); echo 'Het is je niet gelukt om de President van Verenigde Staten te gijzelen.'; exit; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank=`bank`+'500000', gijzel=`gijzel`-'1' WHERE `login`='". $_SESSION['login'] ."' "); echo 'Je ziet de bewaker aankomen, maar je rijdt net optijd weg.
Je hebt de President van de VS gegijzelt, je krijgt €500.000,- op je bank gestort '; } } } else { ?>
Je kan natuurlijk als je krap bij kas zit iemand gijzelen en grote bedragen ervoor krijgen. Als al je pogingen mislukken moet je een uur wachten.

Je hebt nog pogingen
Actie Kans Uitvoeren
Gijzel de vrouw van de burgemeester %
Gijzel de burgermeester %
Gijzel Prinses Astrid %
Gijzel koning Albert %
Gijzel de President van de VS %