'0' ORDER by (`gevangenis`+`gevangenistijd`) ASC"); if(isset($_POST['koop'])) { $id = addslashes($_POST['id']); $zoek = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE id='". $id ."'"); echo '
Gevangenis
'; $test = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `id`='". $id ."' AND `gevangenistijd` > '0'"); $gevangenpersoon = mysql_fetch_assoc($test); $detijd = $gevangenpersoon['gevangenistijd'] + $gevangenpersoon['gevangenis'] - time(); $detijjd = $detijd; $betaal = $detijjd * 300; $geld = number_format($betaal,0,",","."); if(empty($id)){ echo '- Je moet iemand selecteren'; } elseif(@mysql_num_rows($zoek) == 0){ echo 'Deze persoon bestaat niet'; } elseif($detijd <= 0) { echo 'Deze persoon is al uit de gevangenis!'; } elseif($data['id'] == $id) { echo 'Je kan jezelf niet uit de gevangenis kopen.'; } elseif($betaal >= $data['cash']){ echo 'Je hebt niet genoeg geld.
Je hebt €'. $geld .' contant nodig.'; } else { if($data['rank'] == 1){ $rplus = 2; } elseif ($data['rank'] == 2){ $rplus = 1.90; } elseif ($data['rank'] == 3){ $rplus = 1.80; } elseif ($data['rank'] == 4){ $rplus = 1.50; } elseif ($data['rank'] == 5){ $rplus = 1.15; } elseif ($data['rank'] == 6){ $rplus = 1; } elseif ($data['rank'] == 7){ $rplus = 0.90; } elseif ($data['rank'] == 8){ $rplus = 0.80; } elseif ($data['rank'] == 9){ $rplus = 0.45; } elseif ($data['rank'] == 10){ $rplus = 0.20; } elseif ($data['rank'] == 11){ $rplus = 0.08; } elseif ($data['rank'] == 12){ $rplus = 0.04; } elseif ($data['rank'] == 13){ $rplus = 0.02; } elseif ($data['rank'] == 14){ $rplus = 0.003; } elseif ($data['rank'] == 15){ $rplus = 0.002; } elseif ($data['rank'] == 16){ $rplus = 0.001; } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='0' WHERE id='". $id ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=`cash`-'". $betaal ."' WHERE `login`='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET rankvord=`rankvord`+'".$rplus."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Notificatie','{$gevangenpersoon[login]}','Uitgekocht','". $data['login'] ." heeft je uit de gevangenis gekocht voor €". $betaal ."!')"); echo 'Je hebt '. $gevangenen .' succesvol uit de gevangenis gekocht voor €'. $geld .'
Hierdoor heb je '.$rplus.'% rankvordering gekregen!'; } exit; } // Uitbreken if(isset($_POST['breek'])) { // rank dat ze erbij krijgen berekenen if($data['rank'] == 1){ $rplus = 2; } elseif ($data['rank'] == 2){ $rplus = 1.90; } elseif ($data['rank'] == 3){ $rplus = 1.80; } elseif ($data['rank'] == 4){ $rplus = 1.50; } elseif ($data['rank'] == 5){ $rplus = 1.15; } elseif ($data['rank'] == 6){ $rplus = 1; } elseif ($data['rank'] == 7){ $rplus = 0.90; } elseif ($data['rank'] == 8){ $rplus = 0.80; } elseif ($data['rank'] == 9){ $rplus = 0.45; } elseif ($data['rank'] == 10){ $rplus = 0.20; } elseif ($data['rank'] == 11){ $rplus = 0.08; } elseif ($data['rank'] == 12){ $rplus = 0.04; } elseif ($data['rank'] == 13){ $rplus = 0.02; } elseif ($data['rank'] == 14){ $rplus = 0.003; } elseif ($data['rank'] == 15){ $rplus = 0.002; } elseif ($data['rank'] == 16){ $rplus = 0.001; } echo '
'; $id = addslashes($_POST['id']); $rand = rand(1,10); $test = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `id`='". $id ."' AND `gevangenistijd` > '0'"); $fetch = mysql_fetch_assoc($test); if(empty($id)){ echo '- Je moet iemand selecteren'; } elseif(mysql_num_rows($test) == 0) { echo $gevangenen .' is al uit de gevangenis!!'; } elseif($data['id'] == $id) { echo 'Je kan jezelf niet uit de gevangenis breken'; } elseif($rand == 10) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET gevangenistijd='0' WHERE id='". $id ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET uitbraken=`uitbraken`+'1' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET rankvord=`rankvord`+'". $rplus ."' WHERE login='". $data['login'] ."'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Notificatie','". $fetch['login'] ."','Uitbraak','". $data['login'] ." heeft je uit de gevangenis gebroken!!')"); echo 'Je hebt een poging gedaan om '. $fetch['login'] .' uit de gevangenis te breken en het is je gelukt!
Je hebt '. $rplus .'% rankvordering erbij gekregen.'; } else { if($data['vipdagen'] > 0) { $tijdextra = 60; // 1 minuut $naamextra = '1 minuut'; } else { $tijdextra = 180; // 3 minuut $naamextra = '3 minuten'; } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), gevangenistijd='". $tijdextra ."' WHERE `login`='". $data['login'] ."'"); echo 'Toen je met een breekijzer voor de tralies stond, werd je gezien!
Je bent gepakt en je zit voor '. $naamextra .' in de gevangenis!'; } exit; } ?>
Er zijn geen leden in de gevangenis'; } else { ?>
# Login Tijd over
"; ?>
Kies uit: