'; } else { echo ''; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=(cash-".$totaleNodig.") WHERE `login`='".$data['login']."'"); foreach($_POST['select'] as $key => $value) { mysql_query("UPDATE `[auto]` SET `schade`='0' WHERE `owner`='".$data['login']."' AND `id`='".$value."'"); } } } if(isset($_POST['verwijder'])) { echo '
Garage
Hieronder zie je een lijst met al de auto's die je bezit.
Momenteel heb je auto's in je garage staan.
# Land Merk/Type Schade Waarde ID
Je hebt geen auto\'s in je garage staan'; exit; } $items_per_pagina = 20; // vrij te kiezen $aantal_paginas = ceil($aantalR / $items_per_pagina); // het aantal items per pagina // de huidige pagina opvragen $huidige_pagina = 0; // default if(isset($_GET['p']) && is_numeric($_GET['p']) && $_GET['p'] > 0 && $_GET['p'] < $aantal_paginas) { $huidige_pagina = $_GET['p']; } // items van de huidige pagina ophalen $offset = $huidige_pagina * $items_per_pagina; $querywhile = mysql_query("SELECT * FROM `[auto]` WHERE owner='". $data['login'] ."' ORDER BY id DESC LIMIT ". $offset .",".$items_per_pagina) or die(mysql_error()); while($garage = mysql_fetch_assoc($querywhile)) { $waard = array('','5000','10000','15000','20000','25000','30000','35000','40000','45000','50000',''); $geld3 = $waard[$garage['soort']]; $geld1 = array('','100','250','300','450','600','750','900','1050','1200','1350',''); $geld2 = $geld1[$garage['soort']]; $geld = $geld3 - $garage['schade'] * $geld2; // land weergeven $land1 = array("","Nederland","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Belgie",""); $land = $land1[$garage['land']]; $geld4 = array('','200','500','600','900','1200','1500','1800','2100','2400','1700',''); $geld5 = $geld4[$garage['soort']]; $geld6 = $garage['schade'] * $geld5; $soort = array('','Mini Cooper','Volkswagen Polo','Opel Astra','Mitsubishi Eclipse','BMW Z3','Mercedes Vision CLS','Porsche Carrera GT','Lotus Elise','Lamborgini','Ferrari Enzo',''); $soortauto = $soort[$garage['soort']]; if($geld < 1000) { $geld = 0; } else { $geld = $geld; } if($geld == "0") { ?>
%
%
'; if(!is_array($_POST['select']) || empty($_POST['select'])) { echo 'Selecteer ten minste 1 auto'; exit; } else { $count = 0; $totaleWaarde = 0; foreach($_POST['select'] as $key => $value) { if(autoWaarde($value) == TRUE) { $waarde = autoWaarde($value); $totaleWaarde += $waarde; // query geld mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=`cash`+'" .$waarde. "' WHERE login='" .$data['login']. "'"); // query verwijder auto mysql_query("DELETE FROM `[auto]` WHERE `id`='" .$value. "' AND `owner`='" .$data['login']. "'"); $count++; } } $autoS = ($count < 1) ? "auto" : "auto's"; echo 'Je hebt met succes ' .$count. ' ' .$autoS. ' verkocht met een prijs van €' .number_format($totaleWaarde). '.'; } } // if if(isset($_POST['repareer'])) { if(!is_array($_POST['select']) || empty($_POST['select'])) { echo 'Selecteer ten minste 1 auto'; exit; } else { $count = 0; $totaleNodig = 0; foreach($_POST['select'] as $key => $value) { $totaleNodig += autoRepareer($value); $count++; } } if($data['cash'] < $totaleNodig) { echo '
Je hebt niet genoeg geld op zak. Het kost € '.number_format($totaleNodig,0).',-
'.$count.' auto(s) zijn gerepareerd. Dit koste je € '.number_format($totaleNodig,0).',-
'; if(!is_array($_POST['select']) || empty($_POST['select'])) { echo 'Selecteer ten minste 1 auto om te verwijderen'; exit; } else { $count = 0; foreach($_POST['select'] as $key => $value) { if(autoVerwijder($value) == TRUE) { // query verwijder auto mysql_query("DELETE FROM `[auto]` WHERE `id`='" .$value. "' AND `owner`='" .$data['login']. "' ") or die (mysql_error()); $count++; } } $autoS = ($count < 1) ? "auto" : "auto's"; echo 'Je hebt succesvol ' .$count. ' ' .$autoS. ' verwijderd'; } }?>
Navigatie
".($i+1).""; } else { // een andere pagina dan de huidige is wel klikbaar echo "".($i+1).""; } // deel-streepje tussen alle items if($i < $aantal_paginas - 1) { echo " - "; } } ?>