50) { echo "

".$data['rankvord']."%

%' height='14' bgcolor='#008000'>
"; } else { echo "
 ".$data['rankvord']."%
"; } } function health() { $userQuery = mysql_query("SELECT health FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'") or die (mysql_error()); $data = mysql_fetch_assoc($userQuery); if($data['heatlh'] > 50) { echo "

".$data['health']."%

%' height='14' bgcolor='#008000'>
"; } else { echo "
 ".$data['health']."%
"; } } function moordervaring() { $userQuery = mysql_query("SELECT moordervaring FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'") or die (mysql_error()); $data = mysql_fetch_assoc($userQuery); if($data['moordervaring'] > 50) { echo "

".$data['moordervaring']."%

%' height='14' bgcolor='#008000'>
"; } else { echo "
 ".$data['moordervaring']."%
"; } } // Function MissieTijd function missietijd() { $queryMissie = mysql_query("SELECT gebruikersnaam FROM missie WHERE gebruikersnaam='".$_SESSION['login']."'"); $missieRows = mysql_num_rows($queryMissie); $Nu = mktime( date('h'), date('i'), date('s'), date('m'), date('d'), date('Y') ); $Eind = mktime( date('h')+1, 0, 0, date('m'), date('d'), date('Y') ); $Verschil = $Eind-$Nu; if($missieRows == 0) { echo "Nu"; } else { echo "00:".date('i:s', $Verschil).""; } } // Misdaad function misdaadtijd() { $queryMisdaad = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`misdaad`) AS `misdaad`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aMisdaad = mysql_fetch_assoc($queryMisdaad); $sMisdaadtijd = (( $aMisdaad['misdaad'] + $aMisdaad['misdaadtime']) - time()) - 3600; // Neemt tijd uit database, doet er 2 minuten bij en trekt de huidige tijd ervanaf if($aMisdaad['misdaad'] + $aMisdaad['misdaadtime'] < time()) { echo "Nu"; } else { echo "00:".date("i:s", "$sMisdaadtijd").""; } } function autosteeltijd() { $queryAuto = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`auto`) AS `auto`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aAuto = mysql_fetch_assoc($queryAuto); $sAutotijd = ( $aAuto['auto'] + $aAuto['autotime'] ) - time(); if($sAutotijd <= -1) { echo "Nu"; } else { echo "00:".date("i:s", "$sAutotijd").""; } } function sportschooltijd() { $queryOpdruk = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`opdruktijd`) AS `opdruktijd`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aOpdruk = mysql_fetch_assoc($queryOpdruk); $sOpdruktijd = (($aOpdruk['opdruktijd'] + $aOpdruk['opdruktijd1']) - time()) - 3600; if($aOpdruk['opdruktijd'] + $aOpdruk['opdruktijd1'] < time()) { echo "Nu"; } else { echo date("H:i:s", "$sOpdruktijd"); } } function gevangenistijd() { $queryGevangenis = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aGevang = mysql_fetch_assoc($queryGevangenis); $sGevangtijd = $aGevang['gevangenis'] + $aGevang['gevangenistijd'] - time() - 3600; if($aGevang['gevangenis'] + $aGevang['gevangenistijd'] < time()) { echo "00:00:00"; } else { echo date("H:i:s", "$sGevangtijd"); } } function beschermingtijd() { $queryBescherming = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`bescherming`) AS `bescherming`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aBescherming = mysql_fetch_assoc($queryBescherming); $sBescherming = $aBescherming['bescherming'] + $aBescherming['beschermingtijd'] - time() - 3600; if($aBescherming['bescherming'] + $aBescherming['beschermingtijd'] < time()) { echo "00:00:00"; } else { echo date("H:i:s", "$sBescherming"); } } function werktijd() { $queryWerk = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`werken`) AS `werken`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aWerk = mysql_fetch_assoc($queryWerk); $sWerk = (($aWerk['werken'] + $aWerk['werken1']) - time()) - 3600; if($aWerk['werken'] + $aWerk['werken1'] < time()) { echo "Nu"; } else { echo date("H:i:s", "$sWerk"); } } function gevangenis() { $queryGevangenis = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aGevangenis = mysql_fetch_assoc($queryGevangenis); $sGevangenis = $aGevangenis['gevangenis'] + $aGevangenis['gevangenistijd'] - time() - 3600; if($aGevangenis['gevangenis'] + $aGevangenis['gevangenistijd'] > time()) { include 'jail.php'; } } function sportschool() { $querySport = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`opdruktijd`) AS `opdruktijd`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aSport = mysql_fetch_assoc($querySport); $sSport = $aSport['opdruktijd'] + $aSport['opdruktijd1'] - time() - 3600; if($aSport['opdruktijd'] + $aSport['opdruktijd1'] > time()) { echo "
Sportschool
Je moet nog ".date("H:i:s", "$sSport")." seconden/minuten wachten voordat je weer kan sporten.
"; exit; } } function misdaad() { $queryMisdaad = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`misdaad`) AS `misdaad`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aMisdaad = mysql_fetch_assoc($queryMisdaad); $sMisdaad = $aMisdaad['misdaad'] + $aMisdaad['misdaadtime'] - time() - 3600; if($aMisdaad['misdaad'] + $aMisdaad['misdaadtime'] > time()) { echo "
Misdaad
Je moet nog ".date("H:i:s", "$sMisdaad")." seconden/minuten wachten voordat je weer een misdaad kan doen.
"; exit; } } function werken() { $queryWerk = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`werken`) AS `werken`,0 FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $aWerk = mysql_fetch_assoc($queryWerk); $sWerk = $aWerk['werken'] + $aWerk['werken1'] - time() - 3600; if($aWerk['werken'] + $aWerk['werken1'] > time()) { echo "
Werken
Je moet nog ".date("H:i:s", "$sWerk")." seconden/minuten wachten voordat je weer kan werken.
"; exit; } } function name($string) { $query = mysql_query("SELECT login, vipdagen, admin FROM `[users]` WHERE login='". $string ."'"); $assoc = mysql_fetch_assoc($query); if($assoc['admin'] > 0) { $naam = ''.$assoc['login'].' Admin'; } else if($assoc['vipdagen'] > 0 && $assoc['admin'] != 1) { $naam = ''.$assoc['login'].' Vip'; } else { $naam = $assoc['login']; } $urlEnnaam = ''.$naam.''; return $urlEnnaam; } ?>