Joints
   Joints maken
   Joints verkopen
   Joints versturen
"; exit; } if ($_POST['points'] >= 1){ if ($data['login'] != $_POST['user']){ $sentpoints = $_POST['points']; $sentuser = $_POST['user']; if ($data->joint >= $sentpoints){ $def = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$sentuser}'"); if ($def2 = mysql_fetch_object($def)){ $fromuser = $data->login; $joint = $data['joint']; $allpointsminussent = $joint - $sentpoints; $towho = $def2['login']; $fromwho = $data['login']; $points = $sentpoints; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `joint`=`joint`+'{$sentpoints}' WHERE `login`='{$sentuser}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `joint`=`joint`-'{$sentpoints}' WHERE `login`='{$data['login']}'"); print ""; } else{ print "Deze gebruikersnaam bestaat niet."; } }else{ print "U heeft niet genoeg joints."; } } else{ print "Je kan geen joints naar je zelf versturen."; } }else{ print "Je kan niet 0 joints versturen."; } } else{ print "Je moet wel alle velden invullen."; } } ?>
Versturen
Anders is het niet mogelijk te doneren."; }elseif ($data['joint'] > 1){ print<<
Gebruiker:
Aantal:
Akkoort:
ENDHTML; } if(isset($_POST['Submit'])){ if(isset($_POST['points']) && isset($_POST['user'])){ if($_POST['points'] <= 0 OR !preg_match('/^[0-9]{1,15}$/',$_POST['points'])) { echo "
Onjuiste invoer.
Probeer het opnieuwd.
Je hebt {$sentpoints} Joints verstuurd naar {$sentuser}.
Je hebt nu nog {$allpointsminussent} Joints.