'; } ?> '; } // cancel if ($_POST && ($_POST['sort'] == 'cancel') && is_numeric($_POST['koopid'])) { echo ''; } $aanbodQ = "SELECT * FROM creditmarkt WHERE verkocht = '0'"; $aanbodR = mysql_query($aanbodQ); $totalaanbodQ = "select sum(amount_credits) as totalcr, sum(price) as totalpr from creditmarkt where verkocht= '0' group by `verkocht`"; $totalaanbod = mysql_fetch_assoc(mysql_query($totalaanbodQ)); ?> '; } }else{ echo ''; } ?>
Welkom op de Creditsmarkt
0) ? $assoc : '0'; ?> Welkom op de creditsmarkt, er zijn momenteel credits te koop op de markt.
Klik hier om credits te verkopen
'; if(empty($_POST['credits']) || empty($_POST['prijs'])) { echo '- Vul alle velden in'; } elseif(!ctype_digit($_POST['credits']) || !ctype_digit($_POST['prijs'])) { echo '- Ongeldig karakter ingevoerd, 0-9 zijn alleen toegestaan!'; } elseif($_POST['credits'] > 1000) { echo '- Je kan 1000 credits per keer verkopen'; } elseif($_POST['prijs'] > 100000000 || $_POST['prijs'] < 1000) { echo '- Je prijs moet tussen 1000 en 100000000 zijn.'; } elseif($_POST['credits'] < 5) { echo '- Minimaal 5 credits verkopen'; } elseif($data['belcredits'] < $_POST['credits']) { echo '- Je hebt niet zoveel credits'; } else { $stuksprijs = ($_POST['prijs'] / $_POST['credits']); mysql_query("INSERT INTO creditmarkt (amount_credits, price, aanbieder, koper, verkocht, stuksprijs, info) VALUES ('".$_POST['credits']."', '".$_POST['prijs']."', '". $data['login'] ."', '', '0', '". $stuksprijs ."', '".$_POST['info']."')") or die (mysql_error()); mysql_query("UPDATE `[users]` SET belcredits = (belcredits - $_POST[credits]) WHERE login='". $data['login'] ."'") or die (mysql_error()); echo 'Je credits zijn succesvol op de markt gezet!'; } echo '
Credits:
Vraagprijs:
Info:
'; $koopinfoR = mysql_query("SELECT amount_credits, price, aanbieder, bank FROM `[users]`, creditmarkt WHERE creditmarkt.id = $_POST[koopid] AND `[users]`.id = '{$data['id']}' AND verkocht = '0' "); if (mysql_num_rows($koopinfoR) == 1) { $koopinfo = mysql_fetch_assoc($koopinfoR); if ($koopinfo['bank'] < $koopinfo['price']) { echo '- Je hebt niet genoeg bankgeld'; } else { mysql_query("update `[users]` SET bank = (bank - ".$koopinfo['price']."), belcredits = (belcredits + ".$koopinfo['amount_credits'].") where id = '{$data['id']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank = (bank + ".$koopinfo['price'].") WHERE login ='".$koopinfo['aanbieder']."'"); mysql_query("update creditmarkt set verkocht = '1', koper = '".$data['login']."' where id ='".$_POST['koopid']."'"); echo '- Je hebt de credits van '. $koopinfo['aanbieder'] .' gekocht.'; } } else { echo '- Er is iets fout'; } echo '
'; $koopinfoR = mysql_query("select amount_credits, price, aanbieder from creditmarkt where creditmarkt.id = '$_POST[koopid]' and verkocht = '0'"); if (mysql_num_rows($koopinfoR) == 1) { $koopinfo = mysql_fetch_assoc($koopinfoR); mysql_query ("update `[users]` set belcredits = (belcredits + ".$koopinfo['amount_credits'].") where login = '".$koopinfo['aanbieder']."'"); //mysql_query("update `[users]` set bank = (bank + $koopinfo[amount_credits]) where login = '$koopinfo[aanbieder]'"); mysql_query("delete from creditmarkt where id = '".$_POST['koopid']."'"); $fout = "ze zijn eraf, je hebt ze terug"; } else { $fout = "Er is iets mis gegaan, waarschijnlijk heeft iemand net voor het annuleren de credits gekocht"; } echo '
Aanbieder Credits Info Prijs #
Er staan geen credits te koop op de markt!