land}'"); $fabriek = mysql_fetch_object($fabriek2); $fabriekenover2 = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `land`='{$data->land}' AND `owner`=''"); $fabriekenover = mysql_num_rows($fabriekenover2); $fabriek1db = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='1'"); $fabriek1 = mysql_fetch_object($fabriek1db); $fabriek2db = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='2'"); $fabriek2 = mysql_fetch_object($fabriek2db); $fabriek3db = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='3'"); $fabriek3 = mysql_fetch_object($fabriek3db); $jouwfabriek2 = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `owner`='{$data->login}'"); $jouwfabriek = mysql_fetch_object($jouwfabriek2); $runner1db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner1}'"); $runner1 = mysql_fetch_object($runner1db); $runner2db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner2}'"); $runner2 = mysql_fetch_object($runner2db); $runner3db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner3}'"); $runner3 = mysql_fetch_object($runner3db); $runner4db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner4}'"); $runner4 = mysql_fetch_object($runner4db); $runner5db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner5}'"); $runner5 = mysql_fetch_object($runner5db); $runner6db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner6}'"); $runner6 = mysql_fetch_object($runner6db); $runner7db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner7}'"); $runner7 = mysql_fetch_object($runner7db); $runner8db = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner8}'"); $runner8 = mysql_fetch_object($runner8db); $fabriekland1 = array("","Belgie","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Nederland"); $fabriekland = $fabriekland1[$jouwfabriek->land]; $land1 = array("","Belgie","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Nederland"); $land = $land1[$data->land]; $uitnodigingen2 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `login`='{$data->login}'"); if($fabriekenover == 1) { $text1 = is; $text2 = cokefabriek; } else { $text1 = zijn; $text2 = cokefabrieken; } ?> cokefabriek == 0 AND $fabriekenover > 0 AND $data->runner == 0) { ?> cash < 10000000) { print""; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cokefabriek`='1',`cash`=`cash`-10000000 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `owner`='{$data->login}' WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='1'"); print""; } } if(isset($_POST['koop2'])) { if($data->cash < 10000000) { print""; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cokefabriek`='1',`cash`=`cash`-10000000 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `owner`='{$data->login}' WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='2'"); print""; } } if(isset($_POST['koop3'])) { if($data->cash < 10000000) { print""; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cokefabriek`='1',`cash`=`cash`-10000000 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `owner`='{$data->login}' WHERE `land`='{$data->land}' AND `nummer`='3'"); print""; } } ?> owner == '') { ?> owner == '') { ?> owner == '') { ?> cokefabriek == 0 AND $data->runner == 0) { ?> login}' ORDER BY `land` DESC LIMIT 0,18"; $info = mysql_query($query) or die(mysql_error()); while ($gegeven = mysql_fetch_array($info)) { $nummer = $gegeven["nummer"]; $owner = $gegeven["owner"]; $land1 = array("","Nederland","Frankrijk","Cuba","Rusland","Australiλ","VS"); $land = $land1[$gegeven["land"]]; $nummer2 = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `owner`='$owner'"); $nummer1 = mysql_fetch_object($nummer2); echo " "; } ?> "; } else { mysql_query("DELETE FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='{$nummer}' WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner{$nummer}`='{$data->login}' WHERE `owner`='{$owner}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$owner."','Uitnodiging Geaccepteerd','".$data->login." heeft je uitnodiging geaccepteerd en werkt nu voor je als runner.')"); print""; } } if(isset($_POST['deleteinvite'])) { if($owner == '') { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$owner."','Uitnodiging Geweigerd','".$data->login." heeft je uitnodiging geweigerd.')"); mysql_query("DELETE FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$data->login}'"); print""; } } } ?>
Cokefabriek
Uitleg:
In ieder land zijn 3 cokefabrieken, die kun je kopen voor €10.000.000. Als je een cokefabriek hebt moet je runners gaan aannemen, iedere fabriek kan maximaal 8 runners. Deze runners verkopen je coke voor wat geld, dus jij betaald hun en zij verkopen je coke waarmee jij geld verdient.
Er nog zonder eigenaar in
Cokefabriek kopen
Je hebt niet genoeg geld, je moet minstens €10.000.000 hebben!
Je hebt Cokefabriek 1 gekocht voor €10.000.000!
Je hebt niet genoeg geld, je moet minstens €10.000.000 hebben!
Je hebt Cokefabriek 2 gekocht voor €10.000.000!
Je hebt niet genoeg geld, je moet minstens €10.000.000 hebben!
Je hebt Cokefabriek 3 gekocht voor €10.000.000!
Hier kun je fabrieken kopen, je hebt keuze uit:
Cokefabriek 1€10.000.000
Cokefabriek 2€10.000.000
Cokefabriek 3€10.000.000
Runner worden
Hier kun je runner worden, je bent uitgenodigd voor de volgende fabrieken:
FabriekEigenaarLandKies
Cokefabriek ".$nummer1->nummer." ".$owner." ".$land."
Je bent nog niet uitgenodigt!
Je bent runner geworden van {$owner} en je verdient nu €200 per gram coke dat je verkoop.
Je bent nog niet uitgenodigt!
Je hebt de uitnodiging afgewezen!
cokefabriek == 1 AND $data->land == $jouwfabriek->land) { ?> runner1 != '') { ?> runner2 != '') { ?> runner3 != '') { ?> runner4 != '') { ?> runner5 != '') { ?> runner6 != '') { ?> runner7 != '') { ?> runner8 != '') { ?> cash < 50000) { print""; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `coketijd`=NOW(),`cash`=`cash`-50000 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+1500 WHERE `owner`='{$data->login}'"); print""; } } ?> coketijd-time(); if($tijd1->coketijd + 3600 > time()){ list($uur,$min,$sec)=explode(":",date("H:i:s",$tijdverschil1)); ?> "; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner1naam']."','1','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner1naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of te weigeren.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner2uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner2naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner2naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner2naam']."','2')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner2naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner3uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner3naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner3naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner3naam']."','3','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner3naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner4uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner4naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner4naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner4naam']."','4','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner4naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner5uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner5naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner5naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner5naam']."','5','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner5naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner6uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner6naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner6naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner6naam']."','6','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner6naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner7uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner7naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner7naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner7naam']."','7','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner7naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['runner8uitnodig'])) { $controle2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_POST['runner8naam']}'"); $controle = mysql_num_rows($controle2); $runner = mysql_fetch_object($controle2); $controle32 = mysql_query("SELECT * FROM `[runnertemp]` WHERE `runner`='{$_POST['runner8naam']}'"); $controle3 = mysql_num_rows($controle32); if($controle < 1) { print""; } else if($controle3 > 0) { print""; } else if($runner->runner == 1) { print""; } else if($runner->login == $data->login) { print""; } else { mysql_query("INSERT INTO `[runnertemp]`(`owner`,`runner`,`nummer`,`land`) VALUES('".$data->login."','".$_POST['runner8naam']."','8','".$data->land."')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$_POST['runner8naam']."','Uitnodiging','Je bent uitgenodigd door ".$data->login." om te gaan werken in zijn/haar cokefabriek, ga naar cokefabriek om het te accepteren of als je het niet wilt ga gewoon verder met waarmee je bezig was.')"); print""; } } if(isset($_POST['ontslarunner1'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner1->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner1}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner1."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner1`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner2'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner2->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner2}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner2."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner2`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner3'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner3->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner3}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner3."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner3`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner4'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+`$runner4->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner4}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner4."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner4`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner5'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner5->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner5}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner5."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner5`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner6'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner6->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner6}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner6."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner6`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner7'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner7->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner7}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner7."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner7`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } if(isset($_POST['ontslarunner8'])) { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$runner8->cokeverkoop WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$jouwfabriek->runner8}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$jouwfabriek->runner8."','Ontslagen','Je bent ontslagen, je bent nu geen runner meer.')"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner8`='' WHERE `owner`='{$data->login}'"); } ?> runner1 == '') { ?> runner2 == '') { ?> runner3 == '') { ?> runner4 == '') { ?> runner5 == '') { ?> runner6 == '') { ?> runner7 == '') { ?> runner8 == '') { ?> coke < $_POST['aantalgram']) { print""; } else if($_POST['aantalgram'] <= 0) { print""; } else if(!preg_match('/^[0-9]{1,15}$/',$_POST['aantalgram'])) { print""; } else { print""; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`-'{$_POST['aantalgram']}' WHERE `owner`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cokeverkoop`=`cokeverkoop`+'{$_POST['aantalgram']}' WHERE `login`='{$jouwfabriek->$wie}'"); } } ?>
Jouw cokefabriek
Je bent eigenaar van Cokefabriek nummer?> in
Coke in je fabriek:Je hebt coke?> gram coke
Runner 1 Coke:Runner 1 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 2 Coke:Runner 2 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 3 Coke:Runner 3 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 4 Coke:Runner 4 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 5 Coke:Runner 5 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 6 Coke:Runner 6 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 7 Coke:Runner 7 heeft cokeverkoop?> gram coke
Runner 8 Coke:Runner 8 heeft coke?> gram coke
Coke maken
Je hebt niet genoeg geld contant staan, je hebt minstens €50.000 nodig!
Je hebt 1.500 gram coke erbij, over een uur kun je meer maken!
Je krijgt 1500 gram coke per uur dit kost je dan ook €50.000
Over coketijd-time())?>"> kun je weer coke gaan maken
Runners uitnodigen/ontslaan
{$_POST['runner1naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner1naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner1naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner1naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner2naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner2naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner2naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner2naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner3naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner3naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner3naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner3naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner4naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner4naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner4naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner4naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner5naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner5naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner5naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner5naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner6naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner6naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner6naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner6naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner7naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner7naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner7naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner7naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
{$_POST['runner8naam']} bestaat niet!
{$_POST['runner8naam']} is al door iemand uitgenodigt!
{$_POST['runner8naam']} is al runner bij iemand!
Je kunt jezelf niet uitnodigen!
Je hebt {$_POST['runner8naam']} uitgenodigd om te komen werken in je fabriek, nu moet je nog wachten tot hij/zij het accepteerd.
Je hebt {$jouwfabriek->runner1} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner2} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner3} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner4} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner5} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner6} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner7} ontslagen.
Je hebt {$jouwfabriek->runner8} ontslagen.
Hier kun je runners uitnodigen en runners ontslaan
Runner 1 uitnodigenNaam:
Runner 1:runner1?>
Runner 2 uitnodigenNaam:
Runner 2:runner2?>
Runner 3 uitnodigenNaam:
Runner 3:runner3?>
Runner 4 uitnodigenNaam:
Runner 4:runner4?>
Runner 5 uitnodigenNaam:
Runner 5:runner5?>
Runner 6 uitnodigenNaam:
Runner 6:runner6?>
Runner 7 uitnodigenNaam:
Runner 7:runner7?>
Runner 8 uitnodigenNaam:
Runner 8:runner8?>
Coke geven
Hier kun je coke geven aan je runners...
gram:
Je hebt niet genoeg gram coke!
Je moet minstens 1 gram geven!
Alleen getallen invullen A.U.B.
Je hebt {$_POST['aantalgram']} gram coke aan {$jouwfabriek->$wie} gegeven.
cokefabriek == 1 AND $data->land != $jouwfabriek->land) { ?>
Je bent niet in Cuba!
runner >= 1) { $getal = $data->runner; $runnerfabrdb = mysql_query("SELECT * FROM `[cokefabriek]` WHERE `runner{$getal}`='{$data->login}'"); $runnerfabr = mysql_fetch_object($runnerfabrdb); ?> coketijd-time(); if($tijd3->verkooptijd + 3600 > time()){ list($uur2,$min2,$sec2)=explode(":",date("H:i:s",$tijdverschil3)); ?> cokeverkoop*200; $winst22 = $data->cokeverkoop*500; $winst1 = number_format($winst12, 0, '.' , '.'); $winst2 = number_format($winst22, 0, '.' , '.'); if($data->cokeverkoop == 0) { print""; } else if($data->cokeverkoop <= 3000) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `verkooptijd`=NOW(),`cokeverkoop`='0',`cash`=`cash`+$winst12 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+$winst22 WHERE `login`='{$runnerfabr->owner}'"); print""; } else if($data->cokeverkoop > 3000) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `verkooptijd`=NOW(),`cokeverkoop`=`cokeverkoop`-3000,`bank`=`bank`+600000 WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+1500000 WHERE `login`='{$runnerfabr->owner}'"); print""; } } ?> "; mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `runner{$data->runner}`='' WHERE `owner`='{$runnerfabr->owner}'"); mysql_query("UPDATE `[cokefabriek]` SET `coke`=`coke`+$data->cokeverkoop WHERE `owner`='{$runnerfabr->owner}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `runner`='0',`cokeverkoop`='0' WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) VALUES(NOW(),'Auto Message','".$runnerfabr->owner."','Ontslag genomen','".$data->login." heeft ontslag genomen.')"); } ?>
Runner
Je bent runner van owner?>
Momenteel heb je cokeverkoop?> gram coke om te gaan verkopen. Jij krijgt 200 per gram en de eigenaar van de cokefabriek 500 per gram. Je kunt 3000 gram per uur verkopen.
Over verkooptijd-time())?>"> kun je weer coke gaan verkopen.
Je hebt geen coke om te verkopen!
Je hebt al je coke verkocht. Jij hebt €{$winst1} op je bank gekregen en je baas €{$winst2}!
Je hebt 3000 gram coke verkocht. Jij hebt €600.000 op je bank gekregen en je baas €1.500.000!
Wil je ontslag nemen?
Je hebt ontslag genomen, je bent nou al je coke kwijt.