IPs) == 0 && ($forwardedFor == "" || preg_match("/$forwardedFor/",$data->IPs) == 0)) { if($data->clickstoday < 100) { $sentence = Array("{$data->login} geeft je een plastic zakje...",'Je neemt het zakje aan en ziet dat er wit poeder in zit.
Wanneer je aan dit poeder ruikt, komt er een vreemd gevoel over je heen.

Na een paar minuten trekt het gevoel weg, maar je wil meer...

Je bent verslaafd!

{$data->login} heeft nu {$data->clicks} junkies.'); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='click'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { if($data->clicks < 25) { $data->cash += 1000; $data->bank += 1000; } else if($data->clicks >= 25 && $data->clicks < 100) { $data->cash += 750; $data->bank += 750; } else { $data->cash += 500; $data->bank += 500; } $data->clicks += 1; $data->clickstoday += 1; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `clicks`={$data->clicks},`clickstoday`={$data->clickstoday},`cash`={$data->cash},`bank`={$data->bank},`IPs`='{$data->IPs},$clientIP' WHERE `login`='{$data->login}'"); if(isset($_SESSION['login'])) mysql_query("INSERT INTO `[logs]`(`time`,`login`,`person`,`code`,`area`) values(NOW(),'{$_SESSION['login']}','{$data->login}',{$data->clicks},'click')"); $sentence = eval("return (\"{$sentence[1]}\");"); ?> login}','$clientIP','$code','click',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); $sentence = eval("return (\"{$sentence[0]}\");"); ?> IPs) == 0 && ($forwardedFor == "" || preg_match("/$forwardedFor/",$clan->IPs) == 0)) { if($clan->clickstoday < 100) { $sentence = array("Iemand geeft je een zakje waarop staat \"NIEUW! X-103\"...","Je neemt het aan en ziet dat er chips in zit.
Je neemt er wat van, maar na een handvol begin je duizelig te worden en je valt flauw.
Wanneer je weer bijkomt, merk je dat al je waardevolle bezittingen weg zijn.

Je bent beroofd door {$clan->name}!"); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='clanclick'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { $clan->cash += 2500; $clan->bank += 2500; $clan->clicks += 1; $clan->clickstoday += 1; mysql_query("UPDATE `[clans]` SET `clicks`={$clan->clicks},`clickstoday`={$clan->clickstoday},`cash`={$clan->cash},`bank`={$clan->bank},`IPs`='{$clan->IPs},$clientIP' WHERE `name`='{$clan->name}'"); $sentence = $sentence[1]; ?> name}','$clientIP','$code','clanclick',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); $sentence = $sentence[0]; ?>
Mafiaplace


 

Klik hier om je aan te melden voor Mafiaplace.nl.ae
 


login;?> heeft vandaag al 100 junkies opgeleid
 

Klik hier om je aan te melden voor Mafiaplace.nl.ae
 

Je bent al een junkie van login;?>
 

Klik hier om je aan te melden voor mafiaplace.nl.ae
 


 

Klik hier om je aan te melden voor mafiaplace.nl.ae
 


name;?> heeft vandaag al 100 mensen beroofd

Klik hier om je aan te melden voor mafiaplace.nl.ae

Je bent vandaag al beroofd door name;?> en bent nu blut..

Klik hier om je aan te melden voor www.mafiaplace.nl.ae