Roulette
Dit casino-spel is van niemand !
Klik hier om het Casino-Spel te kopen.
= 100 and numcheck('land','[casino]',' WHERE `spel`="2" AND owner="'.$data['login'].'"') == 0){ mysql_query("UPDATE `[casino]` SET owner='".$data['login']."' WHERE land='".$data['land']."' AND spel='2'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET belcredits = belcredits - 100 WHERE login='".$data['login']."'"); $error = 'Je hebt succesvol dit casino-spel gekocht.'; header("Refresh: 2; URL=roulette.php"); }else{ $error = 'Je hebt niet genoeg belcredits of je hebt meer dan 1 casino-spel van dit soort !'; } ?> '; if(!ctype_digit($_POST['hoeveel']) || empty($_POST['hoeveel'])) { echo '- Onjuiste invoer'; exit; } elseif($data['cash'] < $_POST['hoeveel']){ echo 'Je hebt niet genoeg geld!'; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=`cash`-'".$_POST['hoeveel']."' WHERE login='".$data['login']."' ") or die (mysql_error()); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `vw`=`vw`+'".$_POST['hoeveel']."' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2' ") or die (mysql_error()); echo 'Geld overgestort!'; } } if(isset($_POST['eraf'])) { if(!ctype_digit($_POST['hoeveel']) || empty($_POST['hoeveel'])) { echo "Onjuiste invoer"; exit; } elseif($casino['vw'] < $_POST['hoeveel']){ echo 'Op de casino bank staat niet genoeg geld!'; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'".$_POST['hoeveel']."' WHERE `login`='{$data['login']}' ") or die (mysql_error()); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `vw`=`vw`-'".$_POST['hoeveel']."' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2' ") or die (mysql_error()); echo 'Geld overgestort!'; } } $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $data = mysql_fetch_assoc($dbres); $casinooo = mysql_query("SELECT * FROM `[casino]` WHERE `spel`='2' AND `land`='".$data['land']."'"); $casinoo = mysql_fetch_assoc($casinooo); $ba = number_format($casinoo['vw'],0,",","."); $cash = number_format($data['cash'],0,",","."); if($casino['bank'] > 0){ $winst = number_format($casino['bank'],0,",","."); $winst = "\$$winst"; } if($casino['bank'] < 0){ $winst = number_format($casino['bank'],0,",","."); $winst = "\$$winst"; } if($casino['bank'] == 0){ $winst = number_format($casino['bank'],0,",","."); $winst = "€$winst"; } if(isset($_POST['VA'])) { if($_POST['inzet'] < 1000) { echo 'Je moet wel een getal boven de 1000 invoeren'; } elseif($_POST['inzet'] > 10000000) { echo 'Je maximum bod kan niet hoger als € 10.000.000 zijn'; } else { $inzet = $_POST['inzet']; $inzett = number_format($inzet,0,",","."); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `maximum`='$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='2' ") or die (mysql_error()); echo 'De maximum inzet is veranderd naar €'.$inzett; } } ?> Je hebt Winst gemaakt met je Roulette-Tafel.

Geld in de Casino-Bank: €
Geld op zak : €

Maximum inzet Let erop als er geen geld meer op de casinobank staat zul je hem verliezen!

Stuur geld naar de casinobank:


'; $getal = rand(0,36); $aftrek = $_POST['1']+$_POST['2']+$_POST['3']+$_POST['4']+$_POST['5']+$_POST['6']+$_POST['7']+$_POST['8']+$_POST['9']+$_POST['10']+$_POST['11']+$_POST['12']+$_POST['13']+$_POST['14']+$_POST['15']+$_POST['16']+$_POST['17']+$_POST['18']+$_POST['19']+$_POST['20']+$_POST['21']+$_POST['22']+$_POST['23']+$_POST['24']+$_POST['25']+$_POST['26']+$_POST['27']+$_POST['28']+$_POST['29']+$_POST['30']+$_POST['31']+$_POST['32']+$_POST['33']+$_POST['34']+$_POST['35']+$_POST['36']+$_POST['r']+$_POST['b']+$_POST['e']+$_POST['o']+$_POST['eta']+$_POST['ntz']+$_POST['ett']+$_POST['dtv']+$_POST['vtz']+$_POST['ek']+$_POST['tk']+$_POST['dk']; if(0 >= $aftrek){ echo '- Voer een getal in boven de 0'; } elseif ($_POST['1'] != is_numeric($_POST['1'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['2'] != is_numeric($_POST['2'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['3'] != is_numeric($_POST['3'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['4'] != is_numeric($_POST['4'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['5'] != is_numeric($_POST['5'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['6'] != is_numeric($_POST['6'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['7'] != is_numeric($_POST['7'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['8'] != is_numeric($_POST['8'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['9'] != is_numeric($_POST['9'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['10'] != is_numeric($_POST['10'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['11'] != is_numeric($_POST['11'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['12'] != is_numeric($_POST['12'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['13'] != is_numeric($_POST['13'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['14'] != is_numeric($_POST['14'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['15'] != is_numeric($_POST['15'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['16'] != is_numeric($_POST['16'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['17'] != is_numeric($_POST['17'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['18'] != is_numeric($_POST['18'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['19'] != is_numeric($_POST['19'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['20'] != is_numeric($_POST['20'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['21'] != is_numeric($_POST['21'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['22'] != is_numeric($_POST['22'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['23'] != is_numeric($_POST['23'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['24'] != is_numeric($_POST['24'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['25'] != is_numeric($_POST['25'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['26'] != is_numeric($_POST['26'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['27'] != is_numeric($_POST['27'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['28'] != is_numeric($_POST['28'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['29'] != is_numeric($_POST['29'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['30'] != is_numeric($_POST['30'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['31'] != is_numeric($_POST['31'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['32'] != is_numeric($_POST['32'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['33'] != is_numeric($_POST['33'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['34'] != is_numeric($_POST['34'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['35'] != is_numeric($_POST['35'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['36'] != is_numeric($_POST['36'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['r'] != is_numeric($_POST['r'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['b'] != is_numeric($_POST['b'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['e'] != is_numeric($_POST['e'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['o'] != is_numeric($_POST['o'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['eta'] != is_numeric($_POST['eta'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['ntz'] != is_numeric($_POST['ntz'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['ett'] != is_numeric($_POST['ett'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['dtv'] != is_numeric($_POST['dtv'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['vtz'] != is_numeric($_POST['vtz'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['ek'] != is_numeric($_POST['ek'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['tk'] != is_numeric($_POST['tk'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['dk'] != is_numeric($_POST['dk'])) { echo 'Je mag alleen cijfers invullen'; } elseif ($_POST['1'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['2'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['3'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['4'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['5'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['6'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['7'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['8'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['9'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['10'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['11'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['12'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['13'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['14'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['15'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['16'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['17'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['18'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['19'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['20'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['21'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['22'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['23'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['24'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['25'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['26'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['27'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['28'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['29'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['30'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['31'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['32'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['33'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['34'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['35'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['36'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['r'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['b'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['e'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['o'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['eta'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['ntz'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['r'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['b'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['vtz'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['ek'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['tk'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif ($_POST['dk'] < 0) { echo '- Voer een getal in boven de 0';} elseif($aftrek > $data['cash']) { echo 'Zoveel geld heb je niet op zak'; } elseif($aftrek < $casino['maximum'] / 10) { $pr1 = $casino->maximum/10; $geld = number_format($pr1,0,",","."); echo 'Je kunt niet lager inzetten als het minimum bod €'.$geld; } elseif($aftrek > $casino['maximum']){ echo "Zoveel geld mag je niet inzetten"; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$aftrek' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `bank`=`bank`-'$aftrek' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2'"); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `vw`=`vw`-'$aftrek' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2'"); $prijs = $_POST[$getal]*36; if($getal == 1 || $getal == 4 || $getal ==7 || $getal ==10 || $getal ==13 || $getal ==16 || $getal ==19 || $getal ==22 || $getal ==25 || $getal ==28 || $getal ==31 || $getal ==34){ $rij = 'ek'; } elseif($getal ==2 || $getal ==5 || $getal ==8 || $getal ==11 || $getal ==14 || $getal ==17 || $getal ==20 || $getal ==23 || $getal ==26 || $getal ==29 || $getal ==32 || $getal ==35){ $rij = 'tk'; } else{ $rij = 'dk'; } $rij = $_POST[$rij]*3; $prijs = $prijs+$rij; if($getal <13){ $et = 'ett'; } elseif($getal > 24){ $et = 'vtz'; } else{ $et = 'dtv'; } $et = $_POST[$et]*3; $prijs = $prijs+$et; if($getal ==1 || $getal ==3 || $getal ==5 || $getal ==7 || $getal ==9 || $getal ==12 || $getal ==14 || $getal ==16 || $getal ==18 || $getal ==19 || $getal ==21 || $getal ==23 || $getal ==25 || $getal ==27 || $getal ==30 || $getal ==32 || $getal ==34 || $getal ==36){ $kleur ='r'; } else{ $kleur ='b'; } $kleur = $_POST[$kleur]*2; $prijs = $prijs+$kleur; if($getal <19){ $koos = 'eta'; } else{ $koos = 'ntz'; } $koos = $_POST[$koos]*2; $prijs = $prijs+$koos; if($getal ==2 || $getal ==4 || $getal ==6 || $getal ==8 || $getal ==10 || $getal ==12 || $getal ==14 || $getal ==16 || $getal ==18 || $getal ==20 || $getal ==22 || $getal ==24 || $getal ==26 || $getal ==28 || $getal ==30 || $getal ==32 || $getal ==34 || $getal ==36){ $even = 'e'; } else{ $even = 'o'; } if($getal ==1 || $getal ==3 || $getal ==5 || $getal ==7 || $getal ==9 || $getal ==12 || $getal ==14 || $getal ==16 || $getal ==18 || $getal ==19 || $getal ==21 || $getal ==23 || $getal ==25 || $getal ==27 || $getal ==30 || $getal ==32 || $getal ==34 || $getal ==36){ $bgcolor = "red"; }elseif($getal ==0){ $bgcolor = "green"; }else{ $bgcolor = "black"; } $even = $_POST[$even]*2; $prijs = $even+$prijs; $prijs1 = $prijs; $prijs2 = $aftrek - $prijs; $totalin = number_format($aftrek,0,",","."); $totalinn= number_format($prijs1,0,",","."); if($prijs1 < 0){ echo "
$getal

Je hebt ingezet €".$totalin." En je won "; } else { echo "
$getal

Je hebt ingezet €".$totalin." En je won € ". $totalinn .""; } if($prijs1 == $aftrek){ } elseif($prijs1 >0){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$prijs1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); } else{ mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `vw`=`vw`+'{$aftrek}' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2'"); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `bank`=`bank`+'{$aftrek}' WHERE `land`='{$data['land']}' AND`spel`='2'"); } $naam2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$casino['owner']}'"); $ncash = mysql_result($naam2, 0, "bank"); $nscash = $casino->vw; if($nscash - $prijs1 <0){ $land = $land[$data['land']]; $land1= array("","Belgie","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Nederland",""); $landd = $land1[$data['land']]; mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `bank`='0',`maximum`='0' WHERE `land`='{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `[casino]` SET `owner`='{$data['login']}' WHERE `land`='{$data['land']}'"); echo 'De eigenaar van dit casino kon jouw niet uitbetalen!
Daarom is zijn casino nu van jou'; exit; } } } $casino = mysql_query("SELECT * FROM `[casino]` WHERE `spel`='2' AND `land`='".$data['land']."'"); $casino = mysql_fetch_assoc($casino); if($data['login'] != $casino['owner']) { ?> Dit casino is in bezit van en zijn maximum inzet is € ,-
01: 02: 03: 04:
05: 06: 07: 08:
09: 10: 11: 12:
13: 14: 15: 16:
17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24:
25: 26: 27: 28:
29: 30: 31: 32:
33: 34: 35: 36:
Rood: Zwart: 1-18: 19-36:
25-36: 1st Rij: 2nd Rij: 3rd Rij:
Je hebt om te gokken..