= 21) ? "morgen" : "vandaag"; $time = (date('H') < 16 || $day == "morgen") ? "16:00" : "21:00" ; $dbres = mysql_query("SELECT `code` FROM `[logs]` WHERE `area`='horserace_winners' ORDER BY `time` DESC LIMIT 0,1"); $numwinners = mysql_fetch_object($dbres); $numwinners = $numwinners->code; $dbres = mysql_query("SELECT `code` FROM `[logs]` WHERE `area`='horserace_num' ORDER BY `time` DESC LIMIT 0,1"); $winner = mysql_fetch_object($dbres); $winner = $winner->code; $dbres = mysql_query("SELECT `code` FROM `[logs]` WHERE `area`='horserace_jackpot' ORDER BY `time` DESC LIMIT 0,1"); $amountperwinner = mysql_fetch_object($dbres); $amountperwinner = ($numwinners > 0) ? floor($amountperwinner->code/$numwinners) : $amountperwinner->code; ?> code >> 2; $prevticket = $info->code & 0x0003; if($horse != $prevhorse || $ticket != $prevticket) { if($prevticket == 0) { if($horse < 1 || $horse > 50) print " \n"; else if($ticket < 1 || $ticket > 3) print " \n"; else if($data['cash'] < 250*pow(2,$ticket-1)) print " \n"; else { $data['cash'] -= 250*pow(2,$ticket-1); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`={$data['cash']} WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,code,area,time) values('{$data['login']}',($horse << 2) | $ticket,'horserace',NOW())"); print " \n"; } } else if($prevticket != $ticket && $ticket >= 0 && $ticket <= 3) { if($ticket == 0) print " \n"; else if($ticket < $prevticket) print " \n"; else if($data['cash'] < 250*pow(2,$ticket-1)) print " \n"; else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-". (250*pow(2,$ticket-1)) ." WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[temp]` SET `code`=(($horse << 2) | $ticket) WHERE `login`='{$data['login']}' AND `area`='horserace'"); print " \n"; } } else if($prevhorse != $horse && $horse >= 1 && $horse <= 20) { mysql_query("UPDATE `[temp]` SET `code`=(($horse << 2) | $ticket) WHERE `login`='{$data['login']}' AND `area`='horserace'"); print " \n"; } } } $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}' AND `area`='horserace'"); $info = mysql_fetch_object($dbres); $horse = $info->code >> 2; ${"ticket". ($info->code & 0x0003)} = " selected"; $amount = 0; $dbres = mysql_query("SELECT `code` FROM `[temp]` WHERE `area`='horserace'"); $gamblers = mysql_num_rows($dbres); while($info = mysql_fetch_object($dbres)) $amount += (750*pow(2,($info->code & 0x0003)-1))*2; $amount = $amount+20000; ?>
Paardenrace
Volgende race: om uur
Winnaar vorige race: paard
Bedrag per winnaar:
Aantal winnaars:
Kies een paard
Kies een lot
Je hebt niet genoeg geld om dat lot te kopen
Je hebt een lot gekocht
Je kan je ticket niet verkopen
Je kan je niet een goedkoper ticket kopen, alleen een duurdere
Je hebt niet genoeg geld om dit ticket te kopen
Je hebt een duurder lot gekocht
Je hebt op een ander paard gewed
Paard (1-50):    Lot:
Bedrag in de pot: €
Er zijn mensen die meedoen
Uitleg
Er zijn 50 paarden waar je op kan wedden, en per keer mag je maar op één paard wedden.

Er zijn drie soorten loten:

€250 25% van het bedrag per winnaar
€500 50% van het bedrag per winnaar
€1,000 100% van het bedrag per winnaar

Stel er zit €200,000 in de pot en er zijn 4 winnaars, dus dan is de prijs per winnaar €50,000. Als je nu een lot van €250 hebt dan krijg je 50000*0.25=12500, met een lot van €500 krijg je 50000*0.5=25000 en met een lot van €1,000 krijg je gewoon het hele bedrag: €50,000.

Je kan het paard dat je hebt gekozen veranderen of een duurder lot kopen, maar niet je lot verkopen of een goedkoper lot kopen.

De winnaars krijgen een SMS en het bedrag dat ze hebben gewonnen wordt op de bank gestort.