Nummerspel
Dit casino-spel is van niemand !
Klik hier om het Casino-Spel te kopen.
= 500 and numcheck('land','nummerspel',' WHERE owner="'.$data['login'].'"') == 0){ mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET owner='".$data['login']."' WHERE land='".$data['land']."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET belcredits = belcredits - 500 WHERE login='".$data['login']."'"); $error = 'Je hebt succesvol dit casino-spel gekocht.'; header("Refresh: 2; URL=nummerspel.php"); }else{ $error = 'Je hebt niet genoeg belcredits of je hebt meer dan 1 casino-spel van dit soort !'; } ?> Onjuiste invoer"; } elseif($inzet < 1000){ echo "Je inzet moet hoger als 1000 zijn!"; } elseif($inzet > 10000000){ echo "Je inzet moet lager zijn als 10.000.000"; } else{ mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `maximum`='$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}'"); $inzet2 = number_format($inzet, 0, ",", "."); echo "De maximum inzet is veranderd naar $inzet2"; } echo ""; } if(isset($_POST['stort'])) { $inzet = $_POST['bedrag']; if(! preg_match('/^[0-9]{0,15}$/',$_POST['bedrag'])){ echo "Onjuiste invoer"; } elseif($inzet < 1){ echo "Geen negatiefe getallen invullen!"; } elseif($data['cash'] < $inzet){ echo "Je hebt niet genoeg geld!"; } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `bank`=`bank`+'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}'"); $inzet2 = number_format($inzet, 0, ",", "."); echo "Je hebt $inzet2 op de casinobank gestort!"; } echo ""; } if(isset($_POST['afhalen'])) { $inzet = $_POST['bedrag']; if(! preg_match('/^[0-9]{0,15}$/',$_POST['bedrag'])){ echo "Onjuiste invoer"; } elseif($inzet < 1){ echo "Geen negatiefe getallen invullen!"; } elseif($casino['bank'] < $inzet){ echo "Er staat niet genoeg geld op de casinobank!"; } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `bank`=`bank`-'$inzet' WHERE `land`='{$data['land']}'"); $inzet2 = number_format($inzet, 0, ",", "."); echo "Je hebt $inzet2 van de casinobank afgehaalt!"; } echo ""; } if(isset($_POST['afhalen'])){ echo ""; } if(isset($_POST['stort'])){ echo ""; } if(isset($_POST['VA'])){ echo ""; } $casino1 = mysql_query("SELECT * FROM `nummerspel` WHERE `land`='{$data['land']}'"); $casino = mysql_fetch_assoc($casino1); echo "
"; $winstt = number_format($casino['vw'],0); $casinobank = number_format($casino['bank'], 0, ",", "."); $cash = number_format($data['cash'], 0, ",", "."); $bank = $casino['vw']; if($bank > 0){ $fruitwinst = number_format($casino['vw'], 0, ",", "."); $fruitwinst = '€ '.$fruitwinst.''; } if($bank < 0){ $fruitwinst = number_format($casino['vw'], 0, ",", "."); $fruitwinst = '€ '.$fruitwinst.''; } if($bank == 0){ $fruitwinst = number_format($casino['vw'], 0, ",", "."); $fruitwinst = '€ '.$fruitwinst; } $blaat =$casino['maximum']; echo " Je hebt $fruitwinst Winst gemaakt met je Nummerspel.

Geld in de Casino-Bank: $casinobank
Geld op zak : $cash

Maximum inzet

Let erop als er geen geld meer op de casinobank staat zul je hem verliezen!

Stuur geld naar de casinobank:


"; exit; } if($_GET['spel'] == 'koop') { if($casino['owner'] == '') { if($_POST['code']) { $code = $_POST['code']; $maximum = $_POST['maximum']; $aftrek = '25000'; if($data['cash'] >= $aftrek && $code == TRUE && $maximum > 0 && $maximum < 5000) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$aftrek',`nummerspel`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `owner`='{$data['login']}',`maximum`='$maximum',`code`='$code' WHERE `land`='{$data['land']}' AND `spel`='1'"); echo "U heeft de casino game gekocht in $land
"; echo ""; } else { echo "U heeft niet genoeg geld los! Of uw Maximum inzet ligt niet tussen de 1 en de 5000!"; } } else { echo "
Geef een Code op:
Geef een Maximum Inzet op:
"; } }else{ echo "U kan deze niet kopen"; }} ?>
Klik hier als je het nummerspel wilt kopen voor 250.000. ENDHTML; exit; } else { ?> Dit nummerspel bevind zich in:
De Eigenaar van dit nummerspel is: Niemand
ENDHTML; } else { ?>
De Maximum Inzet is: $
De Minimum Inzet is: $ ENDHTML; echo"
Getal: (1-10)
Inzet:
"; if(isset($_POST['submit'])) { if($inzet <0){ echo"Je kan geen negatief getal invullen"; exit; } $inzet = $_POST['inzet']; if(!preg_match('/^[0-9]{1,15}$/',$_POST['inzet']) OR $_POST['inzet'] < 0){ echo "Ongeldig bedrag geld"; echo ""; exit; } if($maximum/10 > $inzet){ $inzett = $maximum/10; $inzet4 = number_format($inzett,0,",","."); echo "Je inzet is lager dan het minimum bod $inzet4."; exit; } if($maximum >= $inzet){ if($inzet < $geld){ if(!preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['nummer'])){ echo "Onjuiste Invoer"; exit; } if($_POST['nummer'] < 0){ echo "Kies een nummer van 1 tot 10"; exit; } if($_POST['nummer'] > 10){ echo "Kies een nummer van 1 tot 10"; exit; } if($nummer == $nummer1){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$inzet1' WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `bank`=`bank`-'$inzet1' WHERE `land`= '{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `vw`=`vw`-'$inzet1' WHERE `land`= '{$data['land']}'"); $inzet2 = number_format($inzet1,0,",","."); echo "Gefeliciteerd! Je hebt op het juiste nummer gegokt ($nummer), Je wint $inzet2 "; $naam2 = mysql_query("SELECT * FROM `nummerspel` WHERE `land`='{$data['land']}'"); $ncash = mysql_result($naam2, 0, "bank"); if($ncash <0){ mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `owner`='{$data['login']}',`maximum`='0',`vw`='0',`bank`='0' WHERE `land`='{$data['land']}'"); echo "De eigenaar van dit casino kon je niet uitbetalen!
Daarom is zijn casino nu van jou!"; } } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-$inzet WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `bank`=`bank`+'$inzet' WHERE `land`= '{$data['land']}'"); mysql_query("UPDATE `nummerspel` SET `vw`=`vw`+'$inzet' WHERE `land`= '{$data['land']}'"); $inzet2 = number_format($inzet,0,",","."); echo "Verkeerde gok, het nummer waarop je gegokt had was $nummer1, het nummer was $nummer. Je verliest $inzet2."; } } else { echo "Je hebt te weinig geld op zak!"; } } else{ echo 'Zoveel geld mag je niet inzetten.'; } } } ?>