owner'")); $land = array("","Nederland","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Belgie",""); $land1 = $land[$owner->id]; ?> <?=$titel;?>Getallenspel owner == '' and $_GET['koop'] != 'oke'){?>
Getallenspel
Dit casino-spel is van niemand !
Klik hier om het Casino-Spel te kopen.
owner == '' and $_GET['koop'] == 'oke'){ if($data['belcredits'] >= 100 and numcheck('id','[getallen]',' WHERE owner="'.$data['login'].'"') == 0){ mysql_query("UPDATE `[getallen]` SET owner='".$data['login']."' WHERE id='".$data['land']."'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET belcredits = belcredits - 100 WHERE login='".$data['login']."'"); $error = 'Je hebt succesvol dit casino-spel gekocht.'; header("Refresh: 2; URL=getallenspel.php"); }else{ $error = 'Je hebt niet genoeg belcredits of je hebt meer dan 1 casino-spel van dit soort !'; } ?> Land: id);?> Eigenaar: owner;?> Gespeeld: aantalx;?> keer '1000000' OR $inzet <= '0' OR $inzet == FALSE) { echo ""; echo "
Bedrag
"; echo "Hé! je moet wel een bedrag invullen.. tussen 1 en 99999"; exit; } if($inzet > $data['cash']) { echo ""; echo "
Geld
"; echo "Hé! je wilt meer geld uitgeven dan dat je hebt! Dat kan niet.."; exit; } if($data['login'] == $owner->owner){ echo ""; echo "
Eigenaar..
"; echo "{$data['login']}, jij bent de eigenaar van dit getallenspel, dus is het niet mogelijk om hier te spelen!"; exit; } $genoegcash = "$inzet"; if($genoegcash <= $data['cash']) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$inzet' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'$inzet' WHERE `login`='$owner->owner'"); $insert = "UPDATE `[getallen]` set `winst`=`winst`+$inzet' WHERE id = '{$data['land']}'"; mysql_query("UPDATE `[getallen]` SET `winst`=`winst`+'$inzet' WHERE `id`='{$data['land']}'"); $insert = "UPDATE `[getallen]` set `aantalx`=`aantalx`+1 WHERE id = '{$data['land']}'"; $insert_now = mysql_query($insert) or die("FOUT in query "); $random_number = rand(1,20); if($number == $random_number) { $insert = "UPDATE `[users]` set `cash`=`cash`+$inzet*8 WHERE login = '{$data['login']}'"; if($sql->bank < $inzet*40) { mysql_query("UPDATE `[getallen]` SET `owner`='{$data['login']}', `winst`='0' WHERE `id`='{$data['land']}'"); echo ""; echo "
Nieuwe eigenaar!
"; echo "U hebt meer gewonnen dan dat er op de bank van de eigenaar stond.. Nu ben jij de nieuwe eigenaar!!
"; } $insert_now = mysql_query($insert) or die("FOUT in query "); echo "
Getallenspel
Gefeliciteerd! Je koos $number en het was $random_number!."; echo "

"; } else { if($number != $random_number) { echo "
Getallenspel
Je koos $number en het was $random_number... "; echo "

"; } } } } else { echo "
Getallenspel
Je hebt niet zoveel geld contant."; echo "

"; } } else { echo "
Getallenspel
Bij dit getallenspel, word er een getal van tussen 1 en 20 gemaakt, en als jij het getal goed raad, win je 8x je inzet! Speel de eigenaar blut, en jij bent de nieuwe eigenaar!!

"; ?>
Getal:

Inzet:
,-