bedankt voor het bellen!

Ps. U wordt automatisch door gestuurt naar uw Status!"; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Belservice','{$data['login']}j','Betaling Voltooid','U heeft zojuist Een Vip Acount gekocht! Bedankt voor het bellen!')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vipdagen`=`vipdagen`+'30' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'50000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'100000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `belcredits`=`belcredits`+'5' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `HS`=`HS`+'5' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `belservice` (`gebruikersnaam` ,`datum` ,`product` ,`ip`) VALUES ('{$data['login']}', NOW(), 'vip', '{$data['IP']}'); "); ?>