2.500.000
15 extra dagen betaald account
200 belcredits
Deze zijn direct bij je account bijgeschreven"; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'2500000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vipdagen`=`vipdagen`+'15' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `belcredits`=`belcredits`+'200' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `belspel`=`belspel`-'9' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Belspel','{$data->login}','Belspel','U heeft zojuist mee gedaan aan het belspel en de hoofdprijs gewonnen! mysql_query("INSERT INTO `belservice` (`gebruikersnaam` ,`datum` ,`product` ,`ip`) VALUES ('{$data['login']}', NOW(), 'belspel', '{$data['IP']}'); Deze zijn bijgeschreven op Uw account')"); } ?>