"; if(isset($_POST['storten'])) { echo ""; } }else{ echo ""; } } ?> "; }else{ echo ""; } } ?>
Bank
Contant:
Bank:
Rente: 0){ echo "3%"; } else { echo "1%"; } ?>
Verificatie code   Code:
 
"; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $aantal = htmlspecialchars($_POST['aantal']); $sqlData = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $data = mysql_fetch_assoc($sqlData); $dataRows = mysql_num_rows($sqlData); if(empty($aantal)) { echo "Vul een aantal in!"; } elseif(!is_numeric($aantal) || eregi("-", $aantal)) { echo "Ongeldige invoer!"; } elseif(strlen($aantal) > 11) { echo "Maximum aantal letters is 11!"; } elseif($data['bank'] < $aantal) { echo "Je hebt niet zoveel geld op je bank!"; } elseif($aantal > 20000000000) { echo "Maximum dat je af kan halen is 20.000.000.000!"; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash = cash + ".$aantal.", bank = bank - ".$aantal." WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); mysql_query("INSERT INTO banklogs (gebruikersnaam, soort, afaantal, tijd, datum, ip) VALUES ('".$_SESSION['login']."', 'afhalen', '".$aantal."', '".date("H:i:s")."', '".date("Y-m-d")."', '".$ip."')"); echo "Je hebt ".$aantal.",- van je bank afgehaald!"; } } echo "
"; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $aantal = htmlspecialchars($_POST['aantal']); $intijd = time() - 60; if($data['vip'] == 0 && $data['intijd'] >= $intijd) { echo "Je moet 60 seconden wachten!"; } else { if(empty($aantal)) { echo "Vul een aantal in!"; } elseif (!is_numeric($aantal) || eregi("-", $aantal)) { echo "Ongeldige invoer!"; } elseif(strlen($aantal) > 11) { echo "Maximum aantal letters is 11!"; } elseif($data['cash'] < $aantal) { echo "Je hebt niet zoveel geld cash!"; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank = bank + ".$aantal.", cash = cash - ".$aantal." WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); echo "Je hebt ".$aantal.",- gestort!"; } } echo "
De code komt niet overeen met het plaatje !
 
Doneer
Gebruikersnaam:   
Aantal:
De bank neemt 10% van alle transacties
Verificatie code   Code:
"; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $geld = htmlspecialchars($_POST['stortgeld']); $naam = htmlspecialchars($_POST['gebruikersnaam']); $sqlData = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); $data = mysql_fetch_assoc($sqlData); $dataRows = mysql_num_rows($sqlData); $sqlz = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE login='".$naam."'"); $dataR = mysql_num_rows($sqlz); $procent = 10; $geldeigenaar = (int)($geld * $procent)/100; $geldover = (int)($geld - $geldeigenaar); if(empty($naam)) { echo "Vul een gebruikersnaam in!"; } elseif(empty($geld)) { echo "Vul een aantal in!"; } elseif(strlen($naam) < 3) { echo "Het minimum aantal cijfers / letters voor de gebruikersnaam bedraagt 3."; } elseif(!is_numeric($geld) || eregi("-", $geld)) { echo "Ongeldige invoer!"; } elseif(strlen($geld) > 10) { echo "Maximum aantal letters is 10!"; } elseif(eregi(";", $naam)) { echo "Ongeldige invoer!"; } elseif(strlen($naam) > 18) { echo "Het maximum aantal cijfers / letters voor de gebruikersnaam bedraagt 18."; } elseif($naam == $_SESSION['login']) { echo "Je kan niet naar jezelf doneren!"; } elseif($dataR == 0) { echo "Deze gebruikersnaam bestaat niet."; } elseif($geld < 0) { echo "Minimum 1 doneren!"; } elseif($data['bank'] < $geld) { echo "Je hebt zoveel geld niet op je bank!"; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank = bank - '".$geld."' WHERE login='".$_SESSION['login']."'") or die ("Query 7"); mysql_query("INSERT INTO banklogs (van, voor, soort, aantal, datum, ip) VALUES ('".$_SESSION['login']."', '".$naam."', 'donatie', '".$geldover."', NOW(), '".$ip."')")or die(mysql_error()); mysql_query("UPDATE `[users]` SET bank = bank + '".$geldover."' WHERE login='".$naam."'") or die(mysql_error()); echo "Je hebt ". $geldover ." gedoneert!"; } echo "
De code komt niet overeen met het plaatje !
Laatste 5 Gegeven
Er zijn geen gegeven donaties gevonden!
Naam Bedrag Meer
,-

Laatste 5 Ontvangen
Er zijn geen ontvangen donaties gevonden!
Naam Bedrag Meer
,-