werken-time() - 12500; $tijdverschil = date("i:s", "$tijdverschil1"); if($boksen->werken + $boksen->werken1 > time()){ print ""; } else{ $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`attlosses`,`attwins`,`deflosses`,`defwins`,`cash`,`type`,`clan`,`url`,`level` FROM `[users]` WHERE `login`='".$_GET['x']."'"); $def = mysql_fetch_object($dbres); $boksen11 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`huur`) AS `huur`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$def->login}'"); $boksen1 = mysql_fetch_object($boksen11); $queryBescherming = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`bescherming`) AS `bescherming`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$def->login}'"); $aBescherming = mysql_fetch_assoc($queryBescherming); if($def->level < 0 && $def->cash > 9999999999999999) { echo 'hij is verbannen en heeft veeeel cash!'; exit; } $dbres = mysql_query("SELECT `login`,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,`attack`,`defence`,`clicks`,`attlosses`,`attwins`,`deflosses`,`defwins`,`cash`,`land`,`type`,`clan`,`url` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_GET['x']}'"); if($def = mysql_fetch_object($dbres)) { if($def->login == $data['login']) print " \n"; else if($aBescherming['bescherming'] + $aBescherming['beschermingtijd'] > time()) print "\n"; else if($def->type == 3 && $data['type'] == 3) print " \n"; else if($def->clan == $data['clan'] && $def->clan != "") print " \n"; else if(round($def->signup/3600-time()/3600) + 12 > 0) print " \n"; else { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `allies` WHERE `login`='{$data['login']}' AND `person`='{$def->login}'"); if(mysql_num_rows($dbres) == 0) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[logs]` WHERE `login`='{$data['login']}' AND `person`='{$def->login}' AND FLOOR(UNIX_TIMESTAMP(`time`)/(60*60*24))=FLOOR(UNIX_TIMESTAMP(NOW())/(60*60*24)) AND `area`='attack'"); if(($numattacks = mysql_num_rows($dbres)+2) <= 10) { $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[logs]` WHERE UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(`time`) < 2 AND `login`='{$data['login']}' AND `area`='attack'"); if(mysql_num_rows($dbres) == 0) { mysql_query("SELECT GET_LOCK('attack_{$def->login}',2)"); $result = (($data['attack']+$data['clicks']*2)*rand(90,115) >= ($def->defence+$def->clicks*5)*rand(90,115)) ? 1 : 0; $money = ($result == 1) ? ($def->cash*rand(40,75)/100) : ($data['cash']*rand(25,40)/100); $text = ($result == 1) ? Array("je hebt gewonnen!","gewonnen") : Array("je verliest.","verloren"); $minhealth = rand(1,10); $forwardedFor = ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] != "") ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; $forwardedFor = preg_replace('/, .+/','',$forwardedFor); mysql_query("INSERT INTO `[logs]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`login`,`person`,`code`,`area`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','{$data['login']}','{$def->login}',($money << 1) | $result,'attack')"); if($result == 1) { $result = (($def->cash-$money) > '-1') ? $def->cash-$money : '0'; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=". $result .",`deflosses`=". ($def->deflosses+1) ." WHERE `login`='{$def->login}'"); $data['cash'] = (($data['cash']+$money) > '-1') ? $data['cash']+$money : '0'; $data['attwins']++; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`={$data['cash']},`attwins`={$data['attwins']} WHERE `login`='{$data['login']}'"); } else { $result = (($def->cash+$money) > '-1') ? $def->cash+$money : '0'; $data['cash'] = (($data['cash']-$money) > '-1') ? $data['cash']-$money : '0'; $data['attlosses']++; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`={$data['cash']},`attlosses`={$data['attlosses']} WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=". ($result) .",`defwins`=". ($def->defwins+1) ." WHERE `login`='{$def->login}'"); } if($money < '0'){ $money = '0'; } ?> login}')"); } else { $type = Array("","junkies","gangsters","agenten"); $type = $type[$data['type']]; print " \n"; } } else print " \n"; } else print " \n"; } } ?>
Aanvallen
Je kan nog niet aanvallen want je bent nog voor $tijdverschil seconden aan het werken
Je slaat jezelf tegen je hoofd en valt bewusteloos neer...
Deze persoon heeft bescherming ingehuurd
Je kan hem niet aanvallen..
FBI Agents mogen elkaar niet aanvallen
Je mag niet mede-clan members aanvallen
{$def->login} staat nog onder bescherming
Je valt login;?> aan en...
Je hebt ...
Je $type zijn nog moe van de vorige aanval. Je moet 2 seconden wachten tot je een nieuwe aanval kunt plegen!
Je hebt {$def->login} al 10x aangevallen vandaag...
Je kan {$def->login} niet aanvallen omdat {$def->login} een allie van je is.