Je bent al ingelogd"; mysql_query("DELETE FROM `[online]` WHERE `login`='{$_COOKIE['login']}' AND `validate`='{$_COOKIE['validate']}' AND `IP`='{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}'"); setcookie("login",'',time()-24*60*60,"/",""); setcookie("validate",'',time()-24*60*60,"/",""); unset($_SESSION['login']); unset($_SESSION['IP']); unset($_SESSION['data']); print << ENDHTML; exit; } $login2 = $_POST['login2']; $pass = $_POST['pass']; $passconfirm = $_POST['passconfirm']; $email = $_POST['email']; $type = $_POST['type']; $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $recruiter = $_POST['recruiter']; ${"select$type"} = "selected"; $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='{$ref}'"); $ref2 = mysql_fetch_object($dbres); if(isset($_POST['submit'])) { $message = Array( "Je login mag alleen A-Z, a-z, 0-9 en - hebben", "De wachtwoorden die je gaf zijn niet identiek", "Vul een geldig e-mail adres in", "Selecteer een type!", "Er bestaat al iemand met die login", "Dat email is al in gebruik!", "Je mag niet hetzelfde login als password hebben!", "Een account per IP!", "Er zijn teveel van dit type! Kies een andere."); $msgnum = -1; if(preg_match('/^[a-zA-Z0-9\-]+$/',$login2) == 0) $msgnum = 0; if($pass == "" || $pass != $passconfirm) $msgnum = 1; if(preg_match('/^.+@.+\..+$/',$email) == 0) $msgnum = 2; if($type != 1 && $type != 2 && $type != 3 && $type != 4 && $type != 5 && $type != 6 && $type != 7) $msgnum = 3; else { $dbres =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=1"); $drugdealer =mysql_num_rows($dbres); $dbres2 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=2"); $wetenschapper =mysql_num_rows($dbres2); $dbres3 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=3"); $police =mysql_num_rows($dbres3); $dbres4 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=4"); $bediende =mysql_num_rows($dbres4); $dbres5 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=5"); $dokter =mysql_num_rows($dbres5); $dbres6 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=6"); $detective =mysql_num_rows($dbres6); $dbres7 =mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `type`=7"); $assassin =mysql_num_rows($dbres7); if ($type == 1){ if ($drugdealer > $wetenschapper && $drugdealer > $agent){ $teveel2 = 1; } if ($wetenschapper > $drugdealer && $wetenschapper > $agent){ $teveel2 = 2; } if ($agent > $wetenschapper && $agent > $drugdealer){ $teveel2 = 3; } } $teveel = $teveel2; $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `login`='$login2'"); if(mysql_num_rows($dbres) > 0) $msgnum = 4; $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `email`='$email'"); if(mysql_num_rows($dbres) > 0) $msgnum = 5; if($login2 == $pass && $login2 == $passconfirm) $msgnum = 6; $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `IP`='$IP'"); if(mysql_num_rows($dbres) > 0) $msgnum = 7; if ($type == $teveel) $msgnum = 8; if($msgnum == -1) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `recruiters`=`recruiters`+1 WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+25000 WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("INSERT INTO `[users]`(signup,login,pass,IP,email,type,activated) values(NOW(),'$login2',MD5('$pass'),'$IP','$email','$type',1)"); if($rec != "") { mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`,`outbox`) values(NOW(),'$login2','$recruiter','Referal','{$login2} is nu een refferal van jou! je hebt $25.000 erbij gekregen en 10 clicks!!','0')"); } } } } elseif(check_login()){ print "Je bent al ingelogd"; } /* ------------------------- */ ?> [( maffia-game.com )] "> \n"; $id = $_GET['id']; $code = $_GET['code']; $dbres = mysql_query("SELECT `login` FROM `[temp]` WHERE `area`='signup' AND `id`='$id' AND `code`='$code'"); if($data = mysql_fetch_object($dbres)) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `activated`=1,`signup`=NOW() WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `id`='$id'"); print " \n"; } else print " \n"; } else { if($msgnum != -1) { print " \n"; if(isset($msgnum) && $msgnum != -1) print " \n"; $rec = $_GET['rec']; ?>
Activatie
Incorrecte activatie-code...
Aanmelden
\n {$message[$msgnum]}\n
Login:
Wachtwoord:
Herhaal:
E-Mail:
Type:
Referal:

!! Maffia-Game Statistieken
\n"; } /* ------------------------- */ ?>
Aantal drugsdealers:  
Aantal wetenschappers:  
Aantal agenten:  
Je hebt je nu aangemeld bij Maffia-Game.net, je kunt nu inloggen!