deze worden bijgeschreven op uw account

bedankt voor het bellen!

Ps. U wordt automatisch door gestuurt naar uw Status!"; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Belservice','{$data['login']}','Betaling Voltooid','U heeft zojuist 6.000.000 power gekocht in de belservice! Bedankt voor het bellen!')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `attack`=`attack`+'3000000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `defence`=`defence`+'3000000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `aantalbellen`=`aantalbellen`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `belservice` (`gebruikersnaam` ,`datum` ,`product` ,`ip`) VALUES ('{$data['login']}', NOW(), '6,000.000 power', '{$data['IP']}'); "); ?>