Deze kunt u uitgeven in de Creditshop!

bedankt voor het bellen!

Ps. U wordt automatisch door gestuurt naar uw Status!"; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','Belservice','{$data['login']}','Betaling Voltooid','U heeft zojuist 600 belcredits gekocht in de belservice! Bedankt voor het bellen!')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `belcredits`=`belcredits`+'600' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `aantalbellen`=`aantalbellen`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `belservice` (`gebruikersnaam` ,`datum` ,`product` ,`ip`) VALUES ('{$data['login']}', NOW(), '600 Credits', '{$data['IP']}'); "); ?>