Via de schooldreef kwam je bij de meisjesschool,
in die tijd nog vrij afgelegen;
als het ware midden in de velden,
maar tegenwoordig omsloten door nieuwe wijken.


De speelplaats werd geanimeerd met springtouwen
en elastieken
     
zedig met de handjes op de rug
- zelfs juffrouw Godelieve.
Is een bravere start van de 'Grote School' denkbaar?
 
     
juffrouw Van Hevele runde een hele tijd lang twee klasjes.
Hier die van '60 en '61 in perfecte symetrie!
 
     
's winters werd de as uit de kachel rond de haag gestrooid,
maar de houtskool moest er netjes uitgeraapt worden.
een vlijtige voorbereiding op het dagdagelijkse leven
voor de 6de-jaars van zuster Rita