het 'zomerklasje' van 1962 bij juffrouw Denise,
samen met de lichting van '59
onze eerste kennismaking
 
     
het bewaarklasje van zuster 'Mazella'
die bij tijd en stond al eens de trekzak voor de boezem spande
om ons te verblijden met liederen en gezang
 
     
de laatste zomer.
alle kindjes van de kleuterschool samen op de foto;
of het einde van de onschuld