Mail ons voor meer informatieContact

 

Menu

Groepstherapie

Lotgenoten forum

Focussen  in Nederland

Linkpartners

Gastenboek

Contact

 Focussen

Verstand en gevoel

Van kinds af aan 

Onderdrukken van  emoties

Eetstoornissen

Focussen

Stappenplan

EETSTOORNISSEN

 

Nieuwe doorlopende therapiegroep Focussen: 

Op dinsdag 30 januari 2007 gaat er een nieuwe doorlopende Focussen therapiegroep van start voor mensen met een eetstoornis. De bijeenkomsten zijn wekelijks in Sint Niklaas (België) van 13:30 tot 15:30 en worden begeleid door Patrick Vermeir, de therapeut van Focussen.

Aanmelden kan via het mailformulier of door een e-mail te sturen naar:

sessies@hotmail.com


Over deze site

Focussen op eetstoornissen is een therapeutische methode voor mensen met een eetstoornis en/of problemen met gewichtsbeheersing (over- en/of ondergewicht). 

De therapie wordt toegepast in groepsverband en/of individueel. Klik op de links in het menu voor meer informatie. Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen.

Focussen via creatieve expressie

 Een wekelijkse focus therapiegroep in Temse (België): leer je gevoelens anders uiten via creatieve expressie. Klik hier voor meer informatie.

Therapiegroepen in Antwerpen en Brussel

Bij voldoende belangstelling is het op zaterdagmiddag in Antwerpen en Brussel mogelijk om deel te nemen aan focus therapiegroepen. Een groep kan van start gaan indien er minimaal 5 deelnemers zijn. Voorlopig is deelname aan de therapie in groepsverband alleen mogelijk op zaterdag. Meer informatie kunt u opvragen door contact op te nemen.

Maandgroep focussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004-2007 Focussen op eetstoornissen

 

Er is momenteel een maandelijkse therapiegroep actief voor mensen die aan hun eetstoornis willen werken via focussen. Dit is een doorlopende groep, wat betekent dat u iedere maand kunt instappen.  De sessies vinden plaats in Sint Niklaas (België). Deze locatie is ook voor mensen uit  Nederland prima te bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Indien u zich wilt aanmelden en/of meer informatie wenst klikt u dan hier

 Lees ook de informatie over groepstherapie op deze website. Alle informatie die u ons verstrekt is vertrouwelijk, uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en uitsluitend gebruikt in verband met uw therapie.

Toekomstige groepen

In de nabije toekomst  is het de bedoeling om meer groepen te starten die wekelijks, tweewekelijks en/of maandelijks samenkomen. U kunt zich nu al opgeven indien u hiervoor belangstelling heeft. Ook voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Nederland

De praktijk voor focussen op eetstoornissen is gevestigd in België, maar bij voldoende belangstelling bestaat er een mogelijkheid voor het starten van een maandelijkse focus therapiegroep in Nederland, klik hier voor meer informatie en laat het ons weten als u hierin geïnteresseerd bent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstand versus emoties

Eetstoornissen vormen een steeds groter probleem, de leeftijd waarop een eetstoornis zich ontwikkelt is steeds jonger, zo leert recent onderzoek.

Voor het uiten van gevoelens en emoties in de jachtige maatschappij van vandaag de dag is weinig tot geen ruimte. Het verstand en intellectuele vaardigheden vormen de boventoon en worden beschouwd als de maatschappelijk aanvaarde norm. In het dagelijks leven als volwassene (en de aanloop naar het bereiken van de volwassen leeftijd) is vrijwel alles gericht op presteren, scoren en het verwerven van materiele zekerheid/zelfstandigheid. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de mens en juist die verantwoordelijkheid alsmede het tentoonspreiden van positieve kwaliteiten worden in de maatschappij gezien als kenmerk van iemand die in het leven geslaagd is. Het wordt gezien als “belangrijk”.

Terug   Volgende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van kinds af aan

Kinderen krijgen al met de paplepel ingegoten dat je vooral je verstand moet gebruiken en hard moet werken. Als je als kind valt en je huilt niet dan ben je een “flinke meid of jongen” terwijl als je wel brult dit als “aanstellerij” wordt opgevat. “Stel je niet zo aan Pietje…huil niet zo hard….” Het kind pakt dit automatisch op en zal alles op alles zetten om het de volwassenen naar de zin te maken en te doen wat van hem/haar wordt verwacht. De meeste mensen willen “erbij horen” en passen zich aan aan de verwachtingen van de omgeving, het gezin, school, werk, e.d.. We willen immers allemaal aardig gevonden worden, dat geldt voor kinderen maar ook voor volwassenen. Het patroon ontstaat in de jeugd. Onbewust slikken we negatieve emoties als woede, verdriet, angst, e.d. in en leren in de pas te lopen. Die emoties zetten zich vast. 

Terug   Volgende

 

 

 

 

 

 

Onderdrukken van gevoelens/emoties

Presteren, (liefst veel) verantwoordelijkheid dragen en je zaakjes ten opzichte van de buitenwereld geregeld hebben lijken de norm om als “volwaardig” en “geslaagd” te worden beschouwd door de omgeving. Voor gevoelens en emoties is niet of nauwelijks ruimte, zeker niet in het openbaar. We leren ons in te houden. Dat geldt voor alle soorten gevoelens, maar vooral voor negatieve gevoelens en emoties zoals verdriet en woede. Dergelijke gevoelens en emoties worden meestal onderdrukt omdat het in de harde maatschappij simpelweg niet wordt aanvaard als je er publiekelijk uiting aan geeft. Er rust een taboe op. Van mensen die zich wel openlijk uiten wordt immers al snel gedacht dat er “een steekje los zit”. Het wordt vaak ook als kleinzerigheid opgevat en de meeste mensen willen niet als zodanig worden bestempeld. Omdat mensen niet af willen gaan ten opzichte van hun omgeving wordt dit risico koste wat kost vermeden en worden de gevoelens en emoties zorgvuldig onderdrukt. Maar daarmee zijn ze niet uit iemands systeem verdwenen. Op termijn kan het onderdrukken van dergelijke emoties bijzonder schadelijk zijn.

Terug   Volgende

 

 

 

 

 

 

Eetstoornissen als camouflage

Door gevoelens en emoties te onderdrukken zijn ze daarmee niet uit iemands systeem verdwenen. Het langdurig onderdrukken van (negatieve) gevoelens en emoties kan o.a.  leiden tot eetstoornissen. Denk hierbij aan aandoeningen als anorexia, boulimia, vreetbuien, obsessief eetgedrag, overgewicht, etc. Eetstoornissen zijn als het ware het ‘eindproduct’ van het (vaak jarenlang) geen uiting geven aan negatieve gevoelens en emoties, die zich daardoor hebben vastgezet in iemands systeem. Omdat ze niet op natuurlijke wijze worden geuit zoekt iemand met een eetstoornis een andere manier. Het eetprobleem is als het ware een camouflage, een alternatieve manier om zich te uiten op een “maatschappelijk aanvaarde” manier. Een eetstoornis is immers meestal onzichtbaar, zeker in het begin. Het gevolg is een negatieve spiraal waarin men belandt, omdat vrijwel niemand met een eetstoornis het prettig vindt om op die wijze uiting te geven aan onderliggende gevoelens. De eetstoornis vormt een frustratie op zich hetgeen wederom tot negatieve gevoelens en emoties leidt die op hun beurt weer worden onderdrukt en vice versa.Zo is de cirkel weer rond. Een behoorlijk uitzichtloze situatie indien deze niet wordt doorbroken...

Terug   Volgende

 

 

 

 

 

 

De oorzaak aanpakken middels focussen

De problematiek rondom de eetstoornis kan alleen worden opgelost als juist die onderliggende oorzaak, het onderdrukken van negatieve gevoelens en emoties, wordt aangepakt. Het focussen op de eetstoornis(sen) en het in kaart brengen van het onderliggende proces is een methode die de cliënt in staat stelt om de problematiek beheersbaar te maken. Vaak is de eetstoornis zelf en het onderdrukkingsproces een automatisme geworden, een ingeslopen manier van leven. Het is belangrijk dat men zich hiervan (weer) bewust wordt. Het samen onderzoeken van die negatieve gevoelens en emoties en het afwijkende eetpatroon dat zich gaandeweg heeft ontwikkeld is een eerste belangrijke stap op weg naar genezing en/of positieve verandering van de situatie.Het eetprobleem wordt hiermee beheersbaar en u wordt zich bewust van het patroon van emoties en gevoelens onderdrukken wat resulteert in het afwijkende/dwangmatige eetproces.

Terug   Volgende

 

 

 

 

 

 

Stappenplan

Het focussen op eetstoornissen kan gebeuren middels groepssessies (klik hier voor informatie over groepstherapie) of middels individuele sessies (of een combinatie hiervan). Hierbij wordt gewerkt met een vast stappenplan. Iedere stap wordt in groepsverband of individueel geëvalueerd. Het stappenplan ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

1. Het globaal in kaart brengen van het eetproces.

2. Het opdelen van het globaal eetproces in stukjes.

3. Het onderzoeken van de stukjes op de hierbij behorende negatieve gevoelens en emoties.

4. Het meer gedetailleerd onderzoeken van de negatieve gevoelens en emoties op specifiek niveau.

Terug              Print

Bijgewerkt op: 25 juni 2005

 

© 2004-2005 Focussen op eetstoornissen

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker. Teksten op deze website mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden uitgeprint en/of gekopieerd.

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or distributed, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the maker.

 

Webdesign:  Anja Toetenel