Home - Colofon

Colofon.

Deze website staat geheel in het teken van vliegveld Ypenburg vanaf de opening in 1936 tot en met de sluiting in 1992.

In 1936 word het vliegveld in eerste instantie in gebruik genomen ten behoeve voor de sportvliegerij maar al snel blijkt dat het vliegveld uitermate geschikt is voor de commerciŽle luchtvaart. Door de mobilisatie in 1939, wordt een deel van het vliegveld in gebruik genomen door de Luchtstrijdkrachten (tegenwoordig de Koninklijke Luchtmacht). Op 1 september 1955 wordt vliegveld Ypenburg officieel overgedragen aan de militaire autoriteiten en werd hiermee definitief een vliegbasis.

Met een sober ceremonieel in september 1991 worden in aanwezigheid van luitenant-generaal W.C. Louwerse, bevelhebber der luchtstrijdkrachten, en kolonel R.J. Singels, commandant van vliegbasis Ypenburg de luchtmachtvlag en de nationale vlag gestreken. Een formatie van vier F16's voert als laatste groet een zogenaamde 'low pass' boven de basis uit.
Vliegbasis Ypenburg is nog tot maart 1992 in beheer van de Koninklijke Luchtmacht waarna het vliegveld wordt overgedragen aan de Dienst Gebouwen en Terreinen (DGWT) van Ministerie van Defensie.

In 1997 werd er op het huidige terrein van het vliegveld begonnen met de aanleg van Buitenplaats Ypenburg.
Er zijn nog een aantal plekken welke herinneren aan het voormalig het vliegveld. Zo is het stationsgebouw nog volledig in tact gebleven even als de directeurswoning en de tweede verkeerstoren. In het deelplan Boswijk zijn de camouflagebossen, welke werden gebruikt om onder andere de Lockheed F-104G Starfighters aan het zicht te ontrekken, voor een deel nog zichtbaar.

Contact.

E-mail

Geraadpleegde literatuur en bronnen.

De slag om Ypenburg (ISBN 90-72520-16-5).
Ypenburg. Veroverd op de zee - Van vliegveld tot woonwijk (ISBN 90-806642-7-8).
Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht (ISBN 90-269-4374-1).
Defensiekrant. Nummer 19, mei 2003 (ISSN: 0167-0808).
Vliegende Hollander. Nummer 6, juni 2003 (ISSN 0024-0389).

Illustratieverantwoording.

De webmaster heeft getracht met alle rechthebbenden op foto's, illustraties en teksten contact op te nemen. Dit is wellicht niet in alle gevallen gelukt.
Diegene de menen op foto's, illustraties of teksten recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht om contact op te nemen met de
webmaster.

© Vliegveld Ypenburg, van sportvliegveld tot vliegbasis. 2007.