Terug naar de homepagina

 

Travel-trek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat Travel-trek foutieve informatie bevat. De webmaster kan noch voor deze fouten, noch voor de gevolgen van deze foutieve informatie, op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden.

 

Aan het bekijken van Travel-trek en aan het gebruik van de informatie op Travel-trek kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geschiedt geheel op eigen risico. Gebruik van de via Travel-trek geplaatste foto's en illustraties voor privé-doeleinden is toegestaan.

 

Publicatie van de foto's en illustraties in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de webmaster. Foto's en illustraties van derden worden op Travel-trek geplaatst in het vertrouwen dat deze origineel zijn en dat door publicatie de auteurswet niet wordt overtreden.


© Kemper webproducties 2002