Home Johan Geld Gebedsgroep Trin Via mail Forum Visie Soaken

Welkom bij Johan Selier.tk!

1 Johannes 4:1 - NBV: Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. In Mattheüs 24 staat het volgende: " Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden." Wij moeten meer dan ooit waakzaam zijn en niet zomaar "nieuwe leringen"aannemen. Wij moeten nog steeds alles toetsen aan het Woord van God. Dus moeten wij altijd onderzoeken of wat wij horen in lijn is met het Woord van God en in geen geval iedere geest vertrouwen.


Welkom op een site die de andere (duistere) kant laat zien van de nieuwe messias (Jomanda)   -  Johan Selier.  

Wie is Johan Selier?  Johan Selier is sinds 1987 getrouwd met Marieke. Ze hebben drie (adoptie) kinderen. Johan is geboren op 8-9-1964 te Oosterbeek. Na zijn middelbare school is hij naar de Koninklijke Marine gegaan. Hij heeft daar 5 jaar gewerkt. Eerst als radar/sonaroperator en later als assistent vliegverkeersleider. Daarna is hij overgestapt naar de Koninklijke Luchtmacht, waar hij bijna 10 jaar heb gewerkt als onderofficier bij de verkeersleiding. Gedurende de laatste vier jaar heeft hij een HBO opleiding tot kerkelijk werker gevolgd (tegenwoordig heet dat GPW)  Direkt na zijn opleiding ging hij werken als Pastoraal Werker in 2 Hervormde gemeenten. Na 2,5 jaar is hij naar een Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek gegaan waar hij mocht werken als a.s. voorganger. Dit escaleerde in een geprovoceerde scheuring!  Sinds 2 oktober 2005 is hij  samen met een groep volgelingen gestart met samenkomsten in ’t Harde, onder de naam evangelische gemeente de fontein (www.eg-defontein.nl) . Van deze gemeente is hij nu voorganger.

Als mentor van Johan heeft hij Jan Sjoerd Pasterkamp aangesteld. (zie artikel in het wit hieronder over J. S. Pasterkamp -Thornberg methode). Enkele feiten die we tegen kwamen als bezoeker / onderzoeker:  Johan maakt zelf een beleid een z.g. visie. Die wordt gelijk goedgekeurd door de raad van oudsten. Deze groep buigt voor de nieuwe messias. Zie kopje:  nieuwe visie -  Johan bidt in tongen (verkeerde tongen) hij raadpleegt die wanneer hij het niet meer weet. Er is geen uitleg of vertaling hiervan. (in de bijbel staat: 1 Corinthe 14:28 - NBG: Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken.

De apostel maakt duidelijk dat het niet verstandig is om tijdens de samenkomsten (luid) in tongen te bidden. Als er in tongen gesproken wordt, laten het er dan 2 of 3 zijn, en laat één uitleg geven. Maar als er geen uitlegger is, laat de gemeente zwijgen, maar rustig tot God bidden. De toehoorders en de gelovigen hebben tijdens de samenkomst meer aan wat zij verstaan.

Afgelopen zondag 30 december 2012 jl. deed het ons besluiten om weer eens een kijkje te nemen en te kijken hoe de fontein er voor staat. 

Aangekondigd werd een getuigendienst en Johan zou er volgens onze info ook zijn. Dat bleek hij zat voor aan bij het trapje. We moesten wel goed kijken wat zijn uiterlijk is nogal veranderd. Niet ten positieve volgens onze omgeving. Hij ziet er onverzorgd uit.

Al snel werd er gezongen door het  aanbidding team wat goed in elkaar zat. Na wat mooi weer gepraat door Erik kregen we Karin voor haar getuigenis. 

Karin begon over de fundament cursus  dat Johan na de dienst ging bidden met een mevrouw die gebed wilde. Karin stond erbij voelde ze moet achter haar gaan staan en voelde een kracht. 
Johan legde een hand op haar hoofd. Ik voelde Johan zijn hoofd weggaan bij haar en zijn hand op mijn hoofd leggen. 
Hij zei:  ik moet en ik knalde achter op mijn hoofd en johan viel bijna op mij ik bleef maar trillen en zei wat gebeurt er wat gebeurt er?

Ohhh dacht ik we zitten nog steeds op het nivo van ruim 5 jaar geleden mensen de Heilige Geest voorspiegelen en uitingen door te vallen op hun hoofd, mensen te laten brabbelen die in de Fontein tongentaal genoemd word. Een voorganger die bijna op een vrouw valt is dat bijbels?

Foto tijdens samenzang van mobiele telefoon

 

Dat is de kracht van de Heilige Geest, zei Johan. Ik kon niet meer staan, (wat een kracht van de geest van de fontein) toen hebben ze me omhoog getrokken en tussen twee mensen in naar de auto, 
ik kon niet meer lopen,  kon niet meer stoppen met bidden. Terug naar huis kon niet meer slapen en maar bidden voor Bertel. 

Toen ik dit aanhoorde zou ik als bezoeker bijna opgaan staan. De Here die jou aanraakt zodat je lichaam niet meer functioneert noem je dat de Heilige Geest? Wat een misleiding!

johan reactie hierop:  dat was voor mij ook een hoogte punt ik kom nl terug van een burnout een jaar dat je weer terug zakt omdat je te veel doet.
(of een jaar extra vakantie)
Het belangrijkste wie je bent in jezus,  je bent een zoon dochter van god. Is het daarmee afgerond? Nee dan merk je dat er dingen in je ziel zijn die verwondt zijn, waar je weer op getrickerd wordt en dat je weer aan het leren bent hoe ga je daar weer mee om en steeds weet God weer iets aan te wijzen waar genezing nodig is.
(ruim 8 jaar roept Johan dit al en is nog geen stap verder gekomen) en dat is ook iets wat ik gemerkt heb wat ik ook wel wist maar wat je weer moet ondervinden dat je eigenlijk alleen moet doen is dat de heilige geest zegt wat je gaat doen. We zijn benieuwd wanneer Johan echt schoon schip gaat maken en alle gewonden die hij gemaakt heeft persoonlijk langs gaat want dat is pas bijbels. Dan kan Johan pas een opwekking verwachten.

Aan de andere kant moeten we de vraag stellen is een burnout bijbels? En de zoveelste keer thuis en het draait nog steeds om 1 ding hoe wordt ik hier beter van. 

Later meer over de andere opmerkelijke getuigenissen van deze dienst!

_______________________________________________________________________________

We blijven bidden voor Johan inzichten.

We blijven bidden dat Johan alle mensen langs gaat die hij verwond heeft en daar is nog geen stap meegemaakt tot aan de dag van vandaag!

We blijven bidden dat alle mensen in de fontein Jezus gaan zien,  en niet de jezus van de fontein!

Here God wilt u op uw manier uw werk doen in de Fontein (bijbels)

 

 

zie voor meer info het werken van johan


 

Copyright 2007-2013 - Johanselier - Ontwerp: Jacobus webstyle