DE STRIJD TEGEN

SEPRA


2013

Inhoudsopgave :


Hoofdstuk 1. Geheimenissen Van Leviticus 9

Hoofdstuk 2. De Ontmaskering Van De Ongelovige Thomas

Hoofdstuk 3. De Galaten-teenring van de Illuminati

Hoofdstuk 4. Colosse en Filippe

Hoofdstuk 5. Tessalonica – De Openbaring Van Eido

Hoofdstuk 6. Timotheus – De I-KRA En De Oorlogs-Oproep – De Openbaring Van Aser

Hoofdstuk 7. Diepere Wortels Van Jezus

Hoofdstuk 8. Orionse Wortels Van Jezus
Hoofdstuk 1. Geheimenissen Van Leviticus 9


GoD is een valse GAD, een valse slager. GoD is oDiN, de stam DaN, oftewel het eDeN gebied, het paradijs van de illuminati, een geluids-gevangenis, een gevangenis van het Woord, van de logos, waar belijdenissen en paswoorden de mens in een diepe slaap houden.


Issaschar is de diepte van GAD, de plaats van de jachtmaaltijd.


PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'dierenkop'. Het vijandelijke vee is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de besnijdenis en de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis.


In het Hebreeuws is dit PANIYM, wat heenwijst naar PAN, de Griekse god van de wildernis, wat als een zegel hierop is. PAN is de god van de herders. Herder is RA'AH in het Hebreeuws. RA'AH is ook zien in het Hebreeuws. PAN hield de mens vast in illusies door overlicht, zij die eDeN waren ontvlucht. Pan komt van de Hindoeistische vruchtbaarheidsgod PANCIKA, de god van het geld. Geld is het boze oog.


Diana, de Romeinse jachtgodin, was gerelateerd aan Pan. DiaNa was een andere vorm van eDeN, de geluids-gevangenis. Zij die hieruit ontsnapten kregen Pan achter zich aan, de licht-gevangenis. Pan heeft het zogenaamde alziende oog, wat dus helemaal niet alziend is, want dit oog is door zijn eigen overlicht verblind, en doet dus net alsof, geeft illusies. Het oog is brandende en vallende. Wij moeten Pan en zijn oog overwinnen om tot PI te komen. Dit kan alleen maar als wij leren vasten op licht.


Eden :

Leraren – geluidsgevangenis

Evangelisten – geluids-gevangenis


Profeten – Overgang geluid – licht


Pan :

Herders – licht-gevangenis

Richteren – licht-gevangenis

Apostelen – lichtgevangenis


Pan is ook een andere naam voor Atlantis. Het loopt dus allemaal uit op de strijd tegen het oog van Horus, het zogenaamde alziende oog, wat dus in wezen stekeblind is door het overlicht wat dit oog heeft geproduceerd. Dit oog werkt door illusie en pretentie. Daarom is dit het blinde oog. Het is de valse media, oftewel Mercurius, de SEPRA-macht, in het christendom bekend als Petrus, de rots waarop de gemeente is gebouwd, 'de tafel van de toonbroden'. Dit oog wordt gedragen door PAN. Alhoewel DiaNa (eDeN) en PAN aan elkaar gerelateerd zijn, zijn ze ook in oorlog met elkaar, als in een liefde-haat verhouding. PAN, de bok, had DiaNa, de leeuw, overwonnen. Hierdoor had hij het Oog van Horus, Mercurius, om het volk in illusies te houden. PAN is een grote tovenaar binnen de illuminati, een schepper van valse werelden. Daarom moeten wij PAN en zijn boze oog van hypnose verslaan. PAN is de grote god van de DaN stam, waardoor ze overwonnen zijn. Zij zijn opgesloten in zijn oog, als een doodskop in een glazen bol.


Als wij PAN hebben verslagen, kunnen wij komen tot PI, de Aramese grondtekst, dat wat vooraf ging aan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgronden. PI is in het Orions de hooggeorganiseerde bloedrelaties binnen de stammen, als een civiel systeem. Dit gebeurt in de dieptes van de wildernis, waar we aan alle sociale contacten zijn afgestorven, dat daar hogere, diepere contacten voor in de plaats komen. Er is daar diepere leegte, diepere duisternis, diepere afgezonderdheid, maar dit roept dan ook weer hogere organisatie op. Een organisatie waar Levi het fundament voor was, door Eva (echo, gemini), de bloedbanden van de wildernis. Pi stuwt dat hoger op. Daarom moeten wij komen tot Levi-Pi. Dit betekent het vinden van een plaats in de stam, het vinden van een taak, en onderlinge verhoudingen. Dit vindt dus plaats in de nieuwe zintuigen.


Mercurius is het bloed van Horus, als zijn oog. Dit werd dus geplunderd door PAN, waardoor het Griekse wereldrijk uiteindelijk ontstond. Dit oog manifesteerde zich als Petrus, de PATER, in het christendom, de paus, als de Vader waartoe het illuminati-paswoord 'Jezus Christus' leidde. Alleen door Jezus Christus kon je tot dit alziende oog komen, wat dus een blind oog was, een oogverblindend oog. Je zou gaan slapen door de Sepra, geimplanteerd door PAN. Je kon alleen nog maar orthodox denken. Dit werd geimplanteerd in de linker hersenhelft, als een alien, die ook in een cobra kon veranderen. Deze moest de mens bewaken tegen ontsnapping. Je kon alleen maar in letterlijkheden denken. Dit veroorzaakte allemaal drama. Zo kon PAN de boel tezamenbinden, voor een grote markt. Het was de creatie van GoD, van GouD, van GeLD, GoLD, GoLiaD, om zo GAD, de Zevende Zoon, de Slager, af te dekken. Het Alziende blinde oog van illusies kwam op het bankbiljet, om van mensen lichtslaven te maken, onder PAN, en in eDeN, onder DiaNa, werden ze geluids-slaven.


Deze macht in de linkerhersenhelft is nu weg aan het smelten.


Exodus 38


8 Hij maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst.


Koper is in de grondtekst 'ketenen', en 'spiegels' zijn visioenen in de grondtekst. In de grondtekst staat dat deze vrouwen oorlog voerden. Het wasvat is ook een pan in de grondtekst, en een haard, fornuis. De tafel van de toonbroden is in Maleachi 1 : 7 een altaar :


7 Gij brengt minderwaardige offerspijze op mijn altaar. En dan zegt gij: Waarmee hebben wij U minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt: Des HEREN tafel, zij is verachtelijk.


Het tafel-altaar is zoals we zagen Mercurius-Petrus, oftewel het oog van Horus, zijn bloed. Hierin wordt de aarde gegrild. Dit oog moeten we overwinnen. Ook moeten we het koperen wasvat overwinnen, wat gemaakt was van de visioenen van oorlogsvoerende vrouwen.


Leviticus 9 gaat over de achtste dag, wat in de wortel tekst betekent : de dag van het vetmesten. De achtste dag is ook de dag van het tweede scheppingsverhaal, van de twee bomen. De Levieten moesten in de Aramese-Hebreeuwse grondtekst ingewijd worden in Aries, in de visserij, door de stam Naphtaliy. Ook moesten ze ingewijd worden in Taurus, de runderjacht, in het PI gebied, door PAN-Iym, PAN-Yam, de zeeen van PAN, te overwinnen.


In vers 3 moeten ze de jonge bok, sepra, sepray in het Aramees, overwinnen, ook : 'trouwen'. SEPRA is in de demonologie Mercurius-Petrus. De Levieten kregen dus de opdracht om heel diep in het Sepra-Mercurius systeem te gaan, om dit beest te overwinnen. Zij moesten zelfs trouwen met dit beest. In de grondtekst gaat dit over 'terugroven'. PAN had namelijk dit oog gestolen. Daarom zien we in vers 2 de strijd tegen PAN, paniym. PAN is het koperen wasvat, wat hij had gemaakt van de geroofde visioenen van oorlogsvrouwen, van spiegels.


Hoe ontstaat geluid eigenlijk ? De illuminati schiep geluid door vet, door de massa's vet te mesten. Nu is geluid in zichzelf neutraal. De illuminati schiep overgeluid, als een gevangenis, om andere zintuigen te doven. Levitisch geluid is het tegenovergestelde. Aan het einde van Leviticus 9 slinkt het vet, door uithongering, waardoor overwinnings-gejoel ontstaat, ranan, bij het volk. Dit is een ringend geluid, waardoor ze dieper in PI kunnen binnengaan. RANAN is het spreken in tongen in het OT. In het Aramees wordt dit beschreven als een vuur, de urim, oftewel Judah, uithongering, waardoor het overwinnings-gejoel ontstaat bij hen die het zien. KL, Eikel, wat vaak vertaald wordt in 'eten' betekent ook 'iemand vermoeien, iemand uithongeren' in het Aramees.Hoofdstuk 2. De Ontmaskering Van De Ongelovige Thomas


De grote moeder zal ons niet vetmesten, maar uithongeren, het heilige vasten, de heilige honger, om tot de leegte te kunnen komen, tot Issaschar, het heilige jachtmaal. Alleen door de honger, en door de leegte, komen wij tot deze plaats. Vet staat gelijk aan rijk, en zij kunnen geen deelhebben aan deze wereld. De illuminati probeert mensen vet te mesten, zodat ze de gnosis niet kunnen vinden.


De mannelijke suprematie geest kan alleen overwonnen worden, verbroken worden, door uithongering. Dit is waar Judah voor staat. Judah leidt tot Issaschar. Alleen in de heilige honger kunnen heilige jachtmaaltijden plaatsvinden. Wij moeten het ook niet proberen om vet, opgepoft, en rijk tot de grote moeder te komen. Haar vuur zal ons verteren.


Mensen werden vetgemest door de genade-leer van de overvloed van het vlees en bloed van Jezus Christus. Zij werden vet door dit vlees en bloed, en hun ogen werden verblind, hun oren verdoofd. Zij kwamen in de westerse illusie, waar de rijken steeds vetter werden, rijker, en de armen steeds armer. Ogen en oren werden vetgemest om ze zo voor eeuwig te sluiten. De illuminati kon zo eeuwig vet produceren voor een kannibalen-markt, om zo voor eeuwig van geld voorzien te zijn voor het gouden oog, het zogenaamde alziende oog, wat dus door deze vuile onzin stekeblind is. Zij werden rechters, zij werden mode-deskundigen, terwijl ze blind zijn en gewoon een spelletje spelen. Het duistere geheim van de grote moeder is dat zij hen vetmest. In deze vetmesting proberen zij zoveel mogelijk anderen mee te sleuren. De illuminati is alreeds fokvee van de grote verschrikkelijke moeder die zij hebben veracht.


Alleen door de verhongering is er een ontsnapping hieruit. De moeder verhongert hen waarvoor nog steeds hoop is. Zo zijn zij veilig tegen de programmeringen van de illuminati.


Haar tenten zijn duister, zoals we in Hooglied lezen. Wij komen door vele voorhangsels, door vele tenten, tot haar. Het woord 'yareta, areta,' wordt hiervoor gebruikt in het Aramees. Dit betekent in het Hebreeuws in de wortel tekst 'vrees, trillen van angst.' Alleen de uitgehongerden, de verzwakten, kunnen tot haar komen, zij die geen tekenen van mannelijke suprematie meer vertonen. In de Vreze van de Gnosis komen zij tot haar, door haar tenten en voorhangsels. Nu, is dit een makkelijke weg ? Nee, totaal niet. Het tegenovergestelde. Het kost alles. Yareta, areta, wat in het Syrisch-Aramees zowel de tenten als de voorhangsels betekenen, zijn in de wortel tekst niet alleen angst, maar ook woede, jaloersheid en verdriet. De tenten en voorhangsels van de moeder zijn de opwekkers hiervan. Ook wekt dit lawaai op, de verbale protestering naar deze dingen. Het is een gevecht met de grote moeder, waarin zij ons breekt, totdat zij ons heeft overwonnen en geen gevaar meer voor haar zijn. Er zal afgerekend worden met elk illuminati-implantaat in ons, wat gemaakt was om haar uit te doven en te onderwerpen. Zij is een wild beest.


Wij moeten niet raar opkijken wanneer 'Areta' tot ons komt. Wij naderen tot de grote moeder door 'Areta', haar tenten en voorhangsels, door de huiden van de beesten die zij heeft verslagen, en die daar hangen om ons te testen, uit te dagen en te breken. 'Areta' is haar wachters, die niet zullen rusten totdat zij ons hebben gebroken. De uithongering wekt hun oorlogsgejoel op, en zij zullen niet rusten totdat zij hebben overwonnen, en ons hebben onderworpen.


Vaak is het niet eens zo dat de vijand tegen ons strijd, maar de grote moeder zelf. Wel is het zo dat de moeder soms onze vijanden als voorwerpen gebruikt.


Dit waren schatten geroofd door Salomo, de grote vorst van vrede, met zijn twaalf officieren en twaalfduizend ruiters, als een beeld van de Babylonische Zodiak, die zich ook in de twaalf discipelen manifesteerden. Salomo betekent ook voorspoed. De tempel van Salomo kwam centraal te staan in de vrijmetselarij. Salomo was het boegbeeld van rijkdom, de god van geld, als de christelijke Pan.


Deze geest, PIRI, construeerde de 666, het merkteken van Jezus Christus, wat een ieder moest aanvaarden om te kunnen kopen en verkopen en zelfs te kunnen leven, want zij die dit gebod van het Niceaanse christendom niet aanvaardden zouden gemarteld, opgesloten en gedood worden.


Zie hier de wijsheid van Salomo, de god van de illuminati. Niemand zou levend uit zijn tempel komen. Je kon er wel in, maar niet uit. In de grondtekst stond er dan ook : oorlogs-strategie.


Toen stond er ineens een witte slang, een witte cobra, die zei : 'Geen stap verder. Waag het niet om de geheimen van de kandelaar te openbaren.' Maar de witte cobra verzwakte, want het uur van de openbaring van de kandelaar was gekomen.


De kandelaar, de menowrah, is een slavenjuk in de wortel tekst, een juk voor het ploegen, duidelijk wat om een rund heen wordt gedaan, NIYR. Ook komt het van NUWR, Aramees voor vuur, NUR, NURA, als de urim, Judah, verhongering. In het Aramees zijn de buizen van de kandelaar geslachtsdelen, qanah, wat ook duidt op gepiercete geslachtsdelen (KEN, KANA, muggen, piercingen). Dit is dus het paradijselijke lichaam. In het Aramees zijn de kandelaar-buizen, omrand met lelies. Lelies zijn een beeld van het overwinnings-gejoel, het OT spreken in tongen.


De kandelaar staat voor de zeven scheppingsdagen, beheerst door de basis, de achtste scheppingsdag. Dit is Cerberus, de meerkoppige wachter van de Griekse hel, de houder van de apocalypse, die zich manifesteerde als Johannes in het christendom. De kandelaar staat voor het Johannes Mysterie. Dit staat voor de uitverkiezing. De kandelaar kwam om alles te verdelen in hierarchieen en om angst te zaaien. Cerberus lag aan de voeten van Noach, oftewel Serapis, of de ongelovige Thomas, die het orthodoxe atheisme tot de aarde bracht, juist om de religie van de illuminati steun te geven, om de bijbel de macht te laten bewaren. Noach berijd de menowrah. Orthodox atheisme, de ongelovige Thomas, manifesteert zich ook als de psychiatrie, en in het reformatorische, anti-charismatische geloof, wat een vorm van atheisme is. Deze geest is zelfs heel groot in de pinkstergemeente, die gnosis en het charismatische diep verloochenen.


De ongelovige Thomas berijdt de Cerberus, de menowrah, om de geheimen van de menowrah verborgen te houden. In de gnosis moet dit zegel verbroken worden.


Het reukofferaltaar is in de grondtekst waar afgerekend wordt met vet, de plaats van uithongering, Judah, de urim, wat zich ook in Judas manifesteerde, het Griekse woord voor Judah, die tegen het varkensgeloof van Ies-SUS, kwam, het geloof van de hebzucht. In Leviticus 9 komt het overwinnings-gejoel voort uit de uithongering, waar het reukofferaltaar een beeld van is. In Openbaring kwamen de bazuin-amazones voort door het reukofferaltaar, door het vee uit te hongeren. Dit gaat allemaal over het OT spreken in tongen. Onze tong komt vrij door de vijandelijke prooi uit te hongeren. Ook is het reukofferaltaar in de grondtekst een omheining, een kooi, waarin de uithongering plaatsvindt. Het reukofferaltaar is een veefokker, zoals Noach dit was. Dit is Serapis, de ongelovige Thomas, die zich doof houdt voor het geklaag en gekrijs van het vee. Dit manifesteert zich ook in de medische wereld, waar mensen vaak niet serieus genomen worden. Alles draait om geld en macht, aangesterkt door giftige medicijnen die aanbeden worden. Dit is ook wat MANA in de grondtekst betekent, het goddelijke voedsel, het hemelse lichaam, als medische instrumenten, als ploegscharen.


Serapis-Thomas is een macht zonder zorg, waarbij alles om geld draait. Alles wordt ontkent, alles wordt verdraaid, en deze geest doet alsof hij de enige is die de identiteit van mensen kent.


De Levieten komen door de plaats van uithongering, door het gouden reukofferaltaar wat ze moeten verbreken, tot de grote moederschoot. Vaak moeten de Levieten in zulke kooien afgezonderd worden, om door het voorhangsel te kunnen gaan. Het gouden reukoffer stond voor dit voorhangsel. Areta leidt ons door deze voorhangsels heen.


Hoofdstuk 3. De Galaten-teenring van de Illuminati


Door de misvertaalde code 'het gouden reukofferaltaar', wat in de grondtekst uithongering betekent en kooien, als een beeld van Judah, de urim, komt men tot het voorhangsel. Hier moet de kandelaar verwoest worden, want dit is in de grondtekst het slavenjuk, als een beeld van Benjamin, de tamiym.


Dit reukoffer is in de hebreeuwse grondtekst 'qat-aretha', Gad-Areta. Zij beeldt het voorhangsel uit, de tenten, om tot de grote moeder te komen, tot haar moederschoot, waar geboorte is. Het altaar is in de wortel tekst de slacht, en gouden is in de grondtekst de weegschaal, als een meet-instrument van de verhongering.


De kandelaar verbergt ook het runderjuk wat nodig is om het rund te onderwerpen in de grondtekst. Ook is het het paradijselijke lichaam gemaakt vanuit vruchtbare delen. De lelies zijn de lippen en de schaamlippen, het overwinnings-gejoel, als een ringend geluid wat in de grondtekst ook verbonden is aan slavernij. Het is waar de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen tezamenkomen. Natuurlijk beeldt het vrouwelijke geslachtsdeel de kooi en de slavernij uit. Daarom is de kandelaar zo machtig. Het vrouwelijke geslachtsdeel hongert het mannelijke geslachtsdeel uit, brengt het tot de leegte. Dit is ter voorbereiding op de oorlog en de jacht. Dit is allemaal opgeslagen in de grondtekst van de kandelaar. Het vrouwelijke geslachtsdeel, waarvan de lelie een beeld is, bereid het mannelijke vruchtbare deel voor op de moederschoot, besnijdt het. Dit gebeurt door GAD. In het vrouwelijke geslachtsdeel sterft het mannelijke geslachtsdeel af, omdat het de vijandelijke prooi uitbeeldt, en geslacht wordt door GAD. Het mannelijke geslachtsdeel moet zijn zaad opgeven, zijn gnosis. De man wordt zo een kind, om onder de grote moeder geplaatst te worden, en moet blijven herinnert worden dat hij een slaaf van de grote moeder is en niet van de illuminati, en dit moet ook een belijdenis zijn. Zo kan de mannelijke suprematie het kind niet ontvoeren.


Zoals de man door de illuminati geforceerd werd om belijdenissen te doen voor de illuminati, zo zal Areta forceren tot belijdenissen tot de grote moeder, om de tong los te maken van de illuminati, en om zo in tongen te spreken van de grote moeder, van de gnosis. Dit forceren gaat door de uithongering, en is een natuurlijk proces.


De kandelaar was dus opgezet door de illuminati om de mens van de runderjacht af te houden. De kandelaar moet overwonnen worden. In de grondtekst is het dus een runderjuk. Het paradijselijke lichaam is een fokplaats, daarom moeten boze geesten juist in het lichaam verwerkt worden. Het zijn man-op-man gevechten.


De Johannes-kandelaar komen we ook weer tegen in Openbaring, als de zeven kandelaren, de zeven gemeentes, die ook een kandelaar in zichzelf vormen, als Cerberus, de wachter van de hel, de hemel en de schepping, wat helemaal terugvoert tot dezelfde taak die Zoroaster had.


In het EE wordt ook Galatie als één van de zeven gemeentes beschreven. Galatie wordt opgeroepen om te worden tot Israelieten, dat daar de schatten en de rijkdommen liggen. Galaten staat voor Europe, voor de keltische Galliers die zich later vestigden in Griekenland en Klein Azie. Zij trokken vanuit het Donaugebied, als de oude Germanen. Zij waren berucht om hun strooptochten.


In het NT is Galaten beroemd vanwege de passage over 'de vrucht van de Geest', wat in de grondtekst 'het vlees' of 'de vis' van de Gnosis betekent.


Galaten 5


22 Maar de vrucht van de Geest is :In Hebreeuws-Griekse context gaat het hier om het Vlees van de Gnosis, en niet om de vruchten van de Geest. Wij zijn niet geroepen om vruchten te eten, maar om oorlog te voeren, en jacht, om te offeren, en het vlees van de vijand te eten.25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.Hier gaat het om leven door de gnosis. Het spoor houden in de gnosis is in het Grieks een strijder zijn van de gnosis. Wij moeten niet praalziek zijn, KENODOXOS, ijdele glorie, glorie zonder reden, leeg. Het is dus GNOSIS tegen KENODOXOS, GNOSIS tegen GEEST.


22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.Dit vers heeft het christendom in slaap gesust. Zij ontvingen de Geest, en de Geest doofde hen uit, deed hen in slaap vallen van een betoverend geluk, en rust, als vervroegd pensioen. Maar wat staat er werkelijk ? De vrucht wordt in de Hebreeuwse context ook gezien als vee en vlees. In het Grieks : karpos, wat als wortels heeft : AIRO, wat vissen betekent. We hebben hier dus te maken met vis, en niet vrucht.Het eten van de boze geest in visvorm brengt :

liefde – maar in het Hebreeuws is dit de moederschoot

blijdschap – in de wortels : oorlogs-groet, de blijdschap van oorlogs-overwinning

vrede – EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH.

geduld, vasthoudendheid, longsuffering – in de wortels is dit dronkenschap door het offeren

vriendelijkheid – in de wortels is dit de vagina, oftewel de opening van de moederschoot (CHRESTOS-CHASMA, afgrond)constitutie

geloof – slavernij

zachtheid

meesterschapIn plaats met vervuld te worden met de Heilige Geest, met SEPTUS, moeten wij vervuld worden met het bloed van de vijand. Naar de mate wij het bloed van de vijand ontvangen zullen wij de gnosis daaruit ontvangen.

Galaten is de plaats van de jachtmaaltijd. Dit komt ook voor in de Issaschar-dualiteit, de dualiteit tussen leegte en piercen.

Amos – Issaschar

Matteus – Issaschar II

Galaten – Issaschar III

Ook in de illuminati heeft Galaten een hoge functie als zijnde de jachtmaaltijd, de tafel der twaalf toonbroden waarin de stammen opgesloten en geexploiteerd werden. Dit is het boek van Petrus-Mercurius, van het giftige bloed. De illuminati aast op onschuldig bloed, en wordt hier ook door vergiftigd. Dat is de tragiek van Galaten. Dit is de skelettentafel van Moab.

Door Galaten pompt de illuminati zichzelf op, om zo over vrouwen te heersen. Zij hebben de Galaten-teenring, om de kleine teen van de rechtervoet. Deze teenring was gestolen van Issaschar. Door Gad moeten wij terugkomen tot de dieptes van Issaschar, de plaats van de jachtmaaltijd, om deze teenring terug te roven.Hoofdstuk 4. Colosse en Filippe


Colosse is het Nieuw Testamentische Leviticus, als II Leviticus. Dit gaat namelijk over de bloedbanden die gecreeerd worden door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi. Dit behoort namelijk tot de stam Levi.


Colosse 1


15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.Maar wat staat hier werkelijk ?'en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente'In de grondtekst staat er 'kephale', het afgehakte hoofd van een dier. Dit heeft in de grondtekst te maken met een zware straf. Dit is de eerstgeborene van de schepping. Kephale komt van kapto, afhakken. Hierover werd er ook gesproken in Genesis 1 als de tijd voor de paradijselijke afgrond, een zelfs ouder gebied. Dit gaat over de 'in den beginne'.PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent ook 'dierenkop'. Het vijandelijke vee is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de besnijdenis en de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis.De gehele schepping kwam voort uit het bloed van de buffel, en uit het afgekapte hoofd van een buffel, als teken dat de mannelijke suprematie onderworpen was. Dit komt weer terug in Colosse. In de grondtekst komt dit voort vanuit een vrouw die geboorte geeft. Jezus was in de wortel tekst de vagina, de afgrond. Door het vergieten van het bloed van de vijandelijke prooi, is er vrede, wat in de grondtekst de necromantie betekent, het contact met of tussen de doden. Zo ontstaan er bloedbanden.Jezus werd gebruikt om dit allemaal af te dekken, als een zegel op deze put. Colosse werd opgericht van dat wat geroofd was van de stam Levi. Door Colosse vult de illuminati zich met bloed en zuurstof, en maakt onheilige families. In Colosse worden christenen wedergeboren om zo deel te hebben in illuminati families, die dan door Galaten, de valse jachtmaaltijd, worden opgepompt.Het woordje Christus komt voor van chasma in de wortel tekst, de opening, de afgrond, vagina. In Filippenzen wordt het duidelijk waar de vagina voor is. Ook komt Christus van cheir, als een voorwerp van tucht, wat ook zijn wortels heeft in chasma, de vagina.Filippenzen 111 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.Vrucht is karpos wat ook vertaald kan worden in vlees en vis in de grondtekst en wortel tekst. Het vlees en de vis door gerechtigheid, door de Vagina. Prijs, epainos is ook gelofte in de wortel tekst, aineo. Wij komen tot de jachtmaaltijd door de Vagina, de leegte, de paradijselijke afgrond, om geloftes, vows, te maken tot de gnosis, tot de grote moeder. Vervuld is pleroo, als een Griekse tummim, de stam Benjamin, de heilige slavernij. Dit gebeurt door het eten van de vijandelijke prooi.De heilige vagina ingaan betekent komen door de leegte tot de jachtmaaltijd, tot slavernij aan de moeder. Dit is een heilige eed. De Vagina is de cheir, de straf, als een oorlogs-voorwerp. Aineo komt weer voort vanuit ainos, spreuk.Epainos – aineo – ainos = Prijs – gelofte – spreukDan gaat het over de gebondenheid en de gevangenschap in Christus, wat dus in de werkelijkheid betekent : gebondenheid en gevangenschap in de vagina. Christus is dus een hele slappe misvertaling hiervan om de moederschoot verborgen te houden. Juist de Griekse wortels maken het duidelijk wat hier aan de hand is. Dit wordt gemanifesteerd in de praitorion, in het kamp en in de tent van de de chief, de matriarch, het opperhoofd.Door deze banden, ketenen, worden ook anderen tot gehoorzaamheid gebracht, peitho. En de banden, ketenen, wekken tolmao op, vrijmoedigheid, dapperheid. Zonder vrees, aphobos, wat in de wortel tekst betekent : zonder echtgenoot, zonder geketend te zijn aan de echtgenoot. Er wordt dus door de vagina afgerekend met de huwelijks-cultus, wat een vorm van afgoderij is. De banden, ketenen, bindingen zorgen dus voor scheiding, mazona, zoals in het boek Iyowb.

Paulus betekent in de grondtekst het weinige, het lege, het kleine. Hij komt tot de Christus, een afdekwoord voor afgrond, opening, vagina.

21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.In de grondtekst en worteltekst staat er : door te komen tot de leegte, de vagina, sterft de oude mens, het vee, een geweldadige dood, en komt men tot de eeuwige dood, de eeuwige verdoemenis in de hel, apothnesko, wat hier als overwinning wordt gezien, als iets positiefs, kerdos. Want de hel is iets positiefs in de diepere lagen. Paulos, het weinige, verlangt naar de eeuwige verdoemenis, de eeuwige dood, want hierin komt hij vrij van de oude natuur.19 Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus,Gebed en bijstand, deesis en epichoregia. Deesis komt van deo, tot slaaf maken, binden. Epichoregia betekent dans in de wortel tekst. Ook duidt het op overwinnings-gejoel. Dit komt ook weer terug in de grondtekst van het OT waarin de vagina dit uitbeeldt. De schaamlippen zijn de lelies, het overwinnings-gejoel, en de schacht van de vagina is een gevangenis. Dit beeldt allemaal uit waar de paradijselijke afgrond voor staat die tot de baarmoeder leidt voor wedergeboorte. Filippenzen is een boek van clowns op paarden in een stad, die dit allemaal probeerden af te dekken, maar in de diepere lagen is het nog steeds terug te vinden.26 Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom.Roemen, kauchema, is ook sieraad, mooiheid, wat je alleen kunt vinden in de chasma, de paradijselijke afgrond, als de vaginale schacht tot de baarmoeder van de grote moeder.

Eigenlijk komt het boek Filippenzen op hetzelfde neer als de Psalmen, dat de heilige vagina, de paradijselijke afgrond, oftewel de heilige leegte, leidt tot de arena. Van Issaschar werd er gestolen, en dit boek werd ervan gemaakt, om de diepere lagen af te dekken.

Amos – Issaschar

Matteus – Issaschar II

Galaten – Issaschar III

Filippenzen – Issaschar IV

Die arena is dus ook heel belangrijk voor het toetsen.Filippenzen 4

17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst.Paulos, het weinige, geeft hier ook toe dat het niet om gaven gaat, maar om loon, opbrengst, buit. In de grondtekst wordt hiervoor het woord 'karpos' gebruikt, vlees, vis, vangst.

Hoofdstuk 5. Tessalonica – De Openbaring Van Eido


Als we Tessalonica bekijken, dan zien we dat de boodschap niet alleen van Paulos, het weinige, komt, maar ook van Timotheus. Timotheus schijnt heel belangrijk te zijn omdat het in de wortel tekst : het vaststellen van prijs en loon betekent, als een meetinstrument. Paulos moest komen tot Timotheus. Ook betekent het gestrafd worden en kastijding ondergaan. Time – Tino.


I Tessalonica 1


2 Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden,In de grondtekst wordt het woordje eucharisteo gebruikt, wat in de wortel tekst jachtfetishen zijn, bounty, jachtsloon, wat aan de Grote Moeder gegeven wordt.Gedenken is in de grondtekst 'feestvieren met de herinneringen'. Herinneren betekent in de wortel tekst eten, kauwen. Dit heeft dus met de jachtmaaltijd te maken. Ook betekent het 'wachten' in de wortel, meno, dus het is weer de samenwerking tussen honger, leegte en jachtmaaltijd. Ook betekent het vastgrijpen en beetnemen om te gebruiken. Herinneren is in de grondtekst een jacht en een fokkerij, die leidt door de honger en de leegte tot de jachtmaaltijd. Meno – Masso.Dit moet onophoudelijk gebeuren, adialeiptos (vers 3). Wij moeten dus eeuwige jagers worden, oftewel komen tot de eeuwige jachtvelden. Dit zijn de velden van de herinneringen.Het gaat om de kastijding (slaan), kopos, door de chasma, de afgrond, vagina. Deze moet verdragen worden en uitgevoerd, dus dit komt van twee kanten. Wij moeten getuchtigd worden en tuchtigen. Dat is het werk van de chasma, de paradijselijke afgrond, het wortel woord van 'christus', de kern. Wij moeten volharden in het verdragen van de kastijding. Dit probeerden de bandieten af te dekken.Het evangelie, het runderfeest in de wortel tekst, kwam niet door het woord maar door krachten (kra, jachtsloon) die zijn verbonden aan jachtsfetishen (de weelde en rijkdom van de jager), jachtstrofeeen die een bepaalde level van kracht, kra, afgeven. Dit bepaalt ook weer het succes van de volgende jacht. Zo wordt dat in de grondtekst van Tessalonica beschreven. Ook komt het evangelie, runderfeest, door plerophoreo, tamiym, slavernij, de stam Benjamin. Dit is ook wat geloof, pistis, in de wortel tekst betekent. Plerophoreo komt van phoreo, het dragen van wapenrusting, jachtrusting.

Om verder de stad Tessalonica in te gaan voor een invasie heb je de heilige sneeuwkatten nodig, anders zal de draak van Tessalonica je verwoesten. Deze sneeuwkatten zijn heilig en majestueus. Het zijn grotere katachtigen, zoals panters, maar zijn daar eigenlijk niet mee te vergelijken. Ze zijn wit met zwarte oren.

I Tessalonica 2

2 Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u, in onze God vrijmoedig, onder zware strijd het evangelie Gods gebracht.Het evangelie, het runderfeest, gebracht, onder zware strijd, agon. De AGON is de arena.De runderjacht is tegelijkertijd een test, dokimazo, wat ook de prijs betalen betekent. Door te testen zien we of de prijs wordt betaald, ook voor onszelf, of er aan de voorwaardes wordt voldaan. Zij die op gaven hopen zullen bedrogen uitkomen in de test. De dokimazo zift alle luien en cheaters uit. Bedriegers komen niet ver in de dokimazo (vers 4).Speciaal wordt dan de kardia getest, datgene wat het bloed doet circuleren, het hart. In het Levitische is bloed een soort geld, als loon, en dat is aan strenge wetten verbonden. Het christendom is een valse bloedsomloop. De dokimazo zal daarmee afrekenen.8 Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart.Niet alleen euaggelion werd gepredikt, maar ook psyche, wat komt van PSYCHO, koud worden, het afnemen van de liefde. Dit was belangrijk omdat mensen een slaaf waren van warmte, warmte onder elkaar, liefde onder elkaar, mensenbehagenis, slaaf zijn van de illuminati, tuchteloosheid. Hierom moest Paulos komen tot Timotheus, tot het vaststellen van de prijs, het meet-instrument, en tot dokimazo. De runderjacht is namelijk niet onvoorwaardelijk. Anders zou de draak van Tessalonica hen verslinden. Door Timotheus werd Paulos ingewijd in de stam Benjamin. Dit is dus esoterisch. Paulos staat voor het weinige, de beginnende leegte, als de opening van de vaginale schacht voor de reis, een reis tot Timotheus, het heilige meetsnoer, de heilige test, tot heilige slavernij. Timotheus is een Nieuw Testamentische tamiym, een symbool voor de heilige slavernij. Paulos is de wachter van de heilige vagina, aan de poort, die verslagen moet worden. Timotheus is de wachter van de stam Benjamin, van de tamiym, die verslagen moet worden. Dit gebeurt in Tessalonica.Paulos en Timotheus zijn een soort van Nieuw Testamentische urim en tamiym. In de esoterie en de grondtekst ontving Paulos de heilige gebondenheid door Timotheus.Paulos is het hongeren, dat wat vooraf gaat aan de leegte, als een lichtere vorm van leegte, als een portaal. Dit is de ingang van de vaginale reis, als een Nieuw Testamentische Judah. Deze wachter moet verslagen worden, want deze wachter heeft alles ondergesneeuwd. Paulus bewaakt de weg tot Jezus, tot de vaginale reis. Paulus is als de schaamlippen van deze vagina, die zijn joelende wetten van overwinning heeft opgesteld. Paulus is de Nieuw Testamentische lelie, en Tessalonica is als de stad van de lelies, als de Lelie Stad. Hier huist een grote draak.De prediking van het runderfeest is de kopos, wat tucht betekent, slaan. Ook is het ergazomai, een handel. Deze handel is dus heilig, want er wordt gekeken naar wat de prijs is en of er aan de prijs voldaan wordt. Zo ontstaat er dus slavernij.Deze prediking is de kerysso, wat betekent 'dat waar naar geluisterd moet worden, en wat gehoorzaamt moet worden'. De kerysso brengt heilige slavernij, leidt tot Timotheus.20 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.Blijdschap is chara, wat komt van chairo, oorlogsgroet, dat wat verbindt in de oorlog. Zo worden de banden tussen krijgers gesmeed. Tessalonica wordt beschreven als de chara, chairo. Tessalonica is de poort van de vagina, de schaamlippen, de stad van de lelies, waar warriors aan elkaar verbonden worden, door dezelfde strijd te voeren, namelijk door Tessalonica in te nemen.I Tessalonica 32 en wij hebben Timoteüs, onze broeder, en een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen inzake uw geloof,Timotheus, het meetinstrument en schattingsinstrument voor de heilige gebondenheid werd gezonden tot de heiligen, als een ervaring na het pinksterfeest. Wij moeten dus tot Timotheus komen, en deze wachter verslaan, om gebonden te worden in de gnosis. Hij is de band in het runderfeest in de grondtekst, om te binden in het heilige, en zo worden wij ook aan elkaar verbonden. Timotheus wekt dus de dieptes van Levi op, door de stam Benjamin.Waar vermaning staat, staat er in sommige vertaling vertroosting, maar in de diepte van dit woord betekent het oproepen tot de oorlog, als een oorlogsgroet en een oorlogsroep. Dit is wat er gebeurt aan de poort van de vagina, de chasma, wat men misherleid en misvertaald heeft in 'christus'.Dit is allemaal door sterizo, wat hardmaken, koppig maken betekent, wat een vagina doet met een mannelijk geslachtsdeel. Sterizo is stijf maken, erectie, koppigheid. Alleen door die koppigheid kan er oorlog gevoerd worden. De koppigheid breekt vrij van de vijand, en valt de vijand aan.3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn;Wankelen is saino, dwepen, complimenteren. Hiermee wordt dus afgerekend. De vijand dwingt voortdurend complimenten en dweperijen af, maar door de sterizo, door Timotheus, ontstaat er koppigheid. De koppigheid bindt ons in de gnosis. Het geeft ons moed, vrijmoedigheid, dapperheid, en roept ons op tot de oorlog. Saino komt van seio, wat vrees betekent, trillen voor de vijand, mensenbehagenis en mensenvrees. Ook hiermee wordt afgerekent.Saino – seio, gebrainwasht zijn en onder controle van de vijand als een slaaf, wordt veroorzaakt door verdrukkingen, THLIPSIS. Dit woord komt van trauma, een wond. Het is algemeen bekend dat de illuminati controle programmeert door trauma. Trauma ontstaat door verwarring, tegengestelden. Ook betekent het bok in de wortel tekst, de TRAGOS, waar ook het woordje tragedie vandaan komt. Tegen deze bok hebben wij strijd te voeren. Deze bok veroorzaakt trauma, en split zielen op in de wortel tekst, THRAUO. Ook komt het van eten, jachtmaal en knarsetanden, gillen, TROGO – TRIZO. Van Thor is het bekend dat hij twee van zulke bokken had, Tandgniostr en Tandgrisnir, tandenknarser en tandenvermaler. Zij vormen de basis voor de misdaad en het bedrog van de zogenaamde tandheelkunde. Met deze twee bokken moet afgerekend worden. In de bijbel is dit hele principe een eigenschap van de hel. Mensen gillen en tandenknarsen daar. In Tessalonica manifesteert deze bok zich dus als de TRAGOS, ook door de illuminati aanbeden. De bok heeft een hoge positie in het programmeren van slaven door de illuminati. Wij moeten jacht voeren op deze bok. De bok staat voor het harde en het koppige van de illuminati.Dan wordt Timotheus beschreven als dat wat leidt tot de runderjacht, het runderfeest. De heilige gebondenheid zal de valse gebondenheid tot de illuminati aanvallen, dat will zeggen : de mannelijke suprematie, de rund, de buffalo, de bizon, wordt ingenomen (vers 6). Dit runderfeest komt tot gestalte in de heilige slavernij, pistis, en de moederschoot, de agape. Hierin vindt een grote wedergeboorte plaats, door veel runderbloed. Ook onstaat er hierdoor mneia, geheugen, wat in de worteltekst betekent : wachten (honger) en jachtmaaltijd (meno – masso). Dit is de samenwerking tussen Judah en Issaschar, de band. Tessalonica was een nederzetting gebouwd op de beroving van Issaschar. Wij moeten deze schatten opnieuw plunderen en innemen :Amos – Issaschar

Matteus – Issaschar II

Galaten – Issaschar III

Filippenzen – Issaschar IV

Psalmen – Issaschar VI Tessalonica – Issaschar VIWij moeten Tessalonica innemen en aan de voeten van Issaschar leggen, terugbrengen tot de vagina, tot de baarmoeder, als jachtfetishen. Dit zal ons succesvol maken in de volgende jachten. Er is een strijd gaande om deze poort, en wij moeten strijden om in te gaan. Hierin, in Meno – Masso, in Issaschar, vindt echo plaats, oftewel Levitische bloedbanden door het gezamenlijke jachtmaal. Dit is het ware avondmaal. Door de heilige slavernij worden dan ook anderen opgeroepen tot de oorlog (vers 7).Dit gebeurt door STEKO, standvastigheid en volharding in deze dingen, als een erectie in de grondtekst. Dit komt van histemi, de heilige weegschaal die ervoor zorgt dat men niet uit de heilige honger komt. Dit staat voor Judah. Wij moeten komen tot STEKO, tot de heilige weegschaal, om al ons vet, onze spieren, af te leggen, om opgewekt te worden tot een andere oorlog. De illuminati maakt mensen vet, en maakte spieren, om de heilige erectie te doven, om op te roepen tot een oorlog tegen de grote moeder. Wij moeten terug keren tot STEKO, niet meer leven door Genesis, maar door Genitalieen, niet door spier, maar door penis, onderworpen aan de heilige vagina, de chasma, de heilige leegte, wat men had misvertaald en misherleid tot Jezus om de Grote Moeder en de gnosis te bespotten.STEKO is het Griekse Judah, als de Judas die het Jezus-zegel verbrak. Wij moeten komen tot de heilige weegschaal wat al het vet en spieren zal wegbranden, zodat we door de heilige honger opgewekt worden, tot de erectie van het paradijselijke lichaam, volgepompt met het bloed van de vijandelijke prooi, ingetogen door een grotere honger, beteugeld. Spieren worden volgepompt met het bloed van onschuldigen, en zijn gedoemd tot de ondergang. Er gaat een nieuwe wereld komen. Ook de adem zal sterven, en zal plaatsmaken voor het heilige, eeuwige zaad. Zo zullen wij geheel loskomen van de illuminati.De jachttrofeeen moeten gebracht worden tot de Grote Moeder, als een kastijding voor ons. Wij mogen hier niet aan vasthouden. Wij jagen voor de Gnosis.10 Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt.Geloof, pistis, is de heilige slavernij in de grondtekst, de stam Benjamin, de tamiym. Voltooien is in de wortel tekst de visserij. Zo wordt de heilige slavernij volkomen. Dit gebeurt door gebed, deomai, wat komt van deo, binden, tot slaaf maken, als in een oorlog of jacht. Door Aser, oorlog, en Naphtaliy, jacht en visserij, komen wij tot de stam Benjamin, de heilige slavernij.I Tessalonica 42 Want gij weet, welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Here Jezus.Voorschriften is paragellia, wat in de wortel tekst vee of runderen betekent, en vee feest, runderfeest. 'Gegeven', didomi, is 'betalen, loon', en dit gebeurde door Paulos en Timotheus, het lege, het weinige en het meet-instrument, de heilige gebondenheid, door de chasma, de heilige afgrond, vagina.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.Want indien wij slaven zijn tot de chasma, paradijselijke afgrond, heilige vagina, die 'geboorte gaf' in de grondtekst, die deed oprijzen in de oorlog, zo zullen zij komen tot de 'ago', het runderfeest, de uiteindelijke bestemming van het vee.Dan in vers 15 zien we de openbaring van de heilige vagina die komt om te oordelen. Deze doet ook de slapenden ontwaken. Dit wordt in de grondtekst beschreven als een gebeurtenis. In vers 16 worden de heilige voeten geopenbaard in de wortel tekst om te vertreden. Dit gebeurt met jachtsgejoel in de grondtekst. Ook wordt het instrument en de tong van de chief van de engelen gehoord (archo). Engelen zijn in de wortel tekst de vierders van het runderfeest, veehouders, jagers, en transporteerders van vee (ago). Engelen zijn ook amazones in de wortel tekst. Er wordt een heel verhaal verborgen gehouden onder het woord 'engel'. Het woord 'engel' was om dit allemaal af te dekken, en zo de illuminati veilig te houden. Dit zegel wordt in deze dagen verbroken, dit voorhangsel wordt gescheurd.

Dit veroorzaakt salpigx, van salos, het zwellen van de zee, van de wateren van bloed. Als de heks Tessalonica wordt verslagen zal dit gebeuren, dat de rivieren van bloed beginnen te stromen zoals nooit tevoren. In de wortel tekst staat er dat er dan gebogen wordt onder het nieuwe bewind, gehoorzaamheid door kastijding, door de heilige vrees. De mensheid zal trillen en beven. Dan zullen zij die verlamd en kreupel (nekros) waren gemaakt door de heilige afgrond, vagina, die tot de leegte waren gekomen, door de honger, als eerste tot de oorlog worden opgeroepen en een hoge rang krijgen, als chiefs. Dit wordt altijd heel selectief vertaald in de opstanding uit de doden, maar is een oorlogs-oproep en een wedergeboorte in de grondtekst.

Dan zullen de eeuwige, heilige slaven (zao, heilige activiteit), en die perileipomai zijn, overgeblevenen, overwinnaars, zij die de lagere rangen (leipo, vee) piercen, doorsteken (beyond, aan de andere kant, peran – peiro), in ballingschap gaan, getransporteerd worden (harpazo), bezit worden.

Voor deze oorlog en jacht moeten zij elkaar oproepen in de grondtekst (vers 18).

I Tessalonica 5

2 gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.'Dag', hemera, is in de grondtekst een woord voor vasten, afzondering, onthechting. Dit is in de wortel tekst 'tam', onbewegelijk, verlamd, zitten, en erectie (hezomai), hard, stijf. Het is het binnengaan van de heilige verlamming. Erchomai, komen, betekent in de grondtekst 'kennen', ook als een wedergeboorte. Dit zal in de grondtekst leiden tot het buitmaken, tot de jacht. Dit is ook het verbreken van vertrouwen.

3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.Weeen is ODIN, de ondergaande zon, in het Grieks. Dit komt over een zwangere vrouw, GASTER, dat is een man die geheel van buik is gemaakt, vraatzucht. ODIN, eDeN, de stam DAN zal de GASTER verslinden, en de gaster zal moeten loslaten wat hij heeft opgeslokt, een grote schat. Ook DAN zelf zal ten onder gaan in deze strijd, als de ondergaande zon. Dit is een strijd tussen twee grote territoriale geesten. Deze strijd gaat in de grondtekst vooraf aan de openbaring van de heilige vagina, de heilige afgrond, de chasma.De kinderen van de hemera zullen hieraan ontkomen (vers 4, 5). Ook zullen de kinderen van phos, letterlijk : zij van het visioen van Adam (huios), hieraan ontkomen.6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Waken is gregoreo, actief zijn, heilige slavernij, als stricte aandacht hebben voor dat, wat komt van egeiro, wedergeboorte, oproep tot oorlog, erectie, wat komt van agora, plaats van oordeel. Zij die dronken zijn van overvloedig onschuldig bloedvergiet en moord, methyo, zullen tot slaap geleid worden (vers 7).8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;Borstplaat, harnas, thorax, is alles gemaakt van botten. Geloof, pistis, is slavernij, en liefde is de moederschoot. Dit is voor hen die de hemera toebehoren. De helm, de perikephalaia, is in de wortel tekst de kephale, het afgehakte hoofd van gevangen vee. De kinderen van de hemera zijn de headhunters. Zij dragen deze hoofden in hun rituelen om zo contact te maken met de Levitische tijdschijf. In het OT is dit PI. PI is in Genesis 1 in het Aramees de plaats ouder dan de Tehowm, ouder dan de paradijselijke afgrond, waar duisternis en leegte heersen. Dit betekent 'veekop'. Het vijandelijke vee is onthoofd, en het hoofd is op een paal geplaatst, wat in de wortel tekst ook ronddraaien betekent, als een beeld van de Levitische tijdschijf. In PI leven de oorspronkelijke head-hunters. Dit is ook wat er op het pinksterfeest gebeurd. Het is een beeld van de besnijdenis en de scalpering, zodat de jagers in contact komen met de grote moeder van de wildernis.9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,Toorn is orge, wat in de wortel tekst kip, haan betekent. In de grondtekst staat dat wij hier niet voor zullen buigen, maar wij zullen het bezitten door de heilige vagina, de heilige leegte. Dit komt van poieo, fokkerij, slagerij, feest.Dezen zijn geslacht zodat wij door de gregoreo, de oproep tot oorlog, en door het overwinnen van de slaap, de valse dronkenschap, kunnen komen tot de zao, de heilige slavernij (vers 10).11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Roept elkaar tot de oorlog en help elkaar in de erectie, staat er letterlijk in de grondtekst, door de poieo, fokkerij, slagerij, feest.24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.De pistos, de slaaf, zal u roepen, brandmerken, een naam geven, kaleo, van keleuo, commanderen, tot slaaf maken, van kello, aandrijven, ophitsen. De pistos is gesteld als superieur over degenen die hij roept. Slaven worden dus ingewijd door andere slaven in de grondtekst. Hij zal ook poieo, fokken, slachten en feestvieren. Dit vers is in de grondtekst in oorlogs-verband, uitlopende in de jacht. Hiervoor zijn gemerkte oorlogs-slaven en jachts-slaven nodig die aangedreven worden door een hogere bron.21 maar toetst alles en behoudt het goede.Behouden is katecho komt van echo, bloedbanden hebben door de gezamenlijke jacht. Het goede is kalos, datgene wat oproept tot de oorlog, en wat de elite altijd heeft misvertaald in vertroosting. Overal waar vertroosting staat kun je lezen : de oproep tot de oorlog.23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.Bewaren is ook bewaken, tereo, wat komt van visioenen, leren door visioenen, overdenken en bewonderen, vereren, contact mee hebben (theoreo – theaomai). Ziel is psycho wat gebracht werd naast het evangelie (runderfeest). Psycho is koud worden, de liefde verliezen, het voorhangsel van de liefde verscheuren, om zo te komen tot de 'koude' gnosis, de instructie, de kunst, wat dus een veel hogere waarde heeft dan de liefde, omdat het veel gedetaileerder is, en veel meer te maken heeft met gerechtigheid en diepte, om zo tot een meer realistische benadering te komen van alles. Dit verschaft veel werk, en dat is juist ook wat gedemoniseerd wordt door de elite.22 Onthoudt u van alle soort van kwaad.Dit vers is verschrikkelijk selectief vertaald, als een grove misvertaling. Onthouden, apechomai, komt van apecho, wat ook hebben betekent, aanvaarden, van echo, bloedbanden door de jacht. Poneros is niet alleen het kwade, maar ook werk. De eidos van poneros is het visioen, de kennis, van werk. Aandacht hebben voor, als tederheid. Tederheid is een hogere vorm van liefde, omdat het te maken heeft met kennis hebben van zaken, weten hoe dingen te moeten doen, werkend vanuit onderscheiding en doelgerichtheid. Tederheid discrimineert enorm, en is dus erg doeltreffend, accuraat, gedisciplineerd. Tederheid staat in de grondtekst gelijk aan visioen en aandacht (eido). Tederheid is in de grondtekst de toetser, de waarnemer, de vaststeller van werk, dat wat gedaan moet worden, terwijl liefde op dat punt begint te liegen om aan alles te kunnen ontkomen. De liefde is lui. De tederheid werkt. De liefde bewaart afstand, terwijl de tederheid contact maakt.Tederheid is geoefend. De liefde is een pretender. Tederheid is zelfs teder met het kwaad, gaat er op een diepere, meer eerlijke manier mee om, terwijl de liefde het kwaad wil martelen tot in alle eeuwigheden. De liefde begrijpt het kwaad verkeerd, mislabelt het, vals veroordeeld het. De liefde heeft zichzelf gemaakt tot rechter, en veracht elke andere beoefening naast het berechten.De liefde is een orca in koude wateren, om psycho proberen na te bootsen, en noemt alle tederheid 'psychotisch', en wil de illusie creeeren dat de liefde warm is, en dat zij die dit niet aannemen en geloven voor eeuwig zullen branden in de speciaal daarvoor ingerichte martelkamer, de eeuwige verdoemenis. Psycho is de overgang van liefde tot tederheid, de overgang van materialisme tot visoen, van luiheid tot werk. Materialisme is een excuus.Eido, tederheid, is ook de opening van alle zintuigen in de grondtekst.Poneros, werk, is ook dat wat pijn en honger veroorzaakt, ponos, wat komt van penes, arm, hongerig.Hoofdstuk 6. Timotheus – De I-KRA En De Oorlogs-Oproep – De Openbaring Van Aser


Charis, jachtsloon, is in de wortels chairo, oorlogsgroet, oorlogs-oproep. Elk loon roept ook weer op tot een nieuwe strijd, terwijl genade laat inslapen.


II Tessalonica


2 genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.Charis, jachtsloon, oorlogs-oproep (chairo) en eirene, necromantie, is door de chasma, de vagina. De vagina is de poort tot de onderwereld, tot contact met de doden.Dan staat er dat door de toename van slavernij (pistis) de axios plaatsvindt, contact, wat zijn wortels heeft in ago, het jachtsfeest. Slavernij is de poort tot het civiele systeem van de jungle (vers 3).3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.De moederschoot wordt hierdoor superieur (pleonazo – pleion). Dit komt van polys, groot, veel. De moederschoot wordt hierdoor dus groter, en met meer, om hierdoor superieur te worden.In vers 4 wordt het duidelijk dat juist door de verdrukkingen, molesteringen (diogmos – dioko) wij harder rennen en vluchten om onze greep op de heilige vagina te verstevigen, en dit onze slavernij verdiept. Juist hierdoor blijven wij in leven. Zonder deze tegenkracht zouden we sterven. Er moet een tegenwicht zijn. Wij moeten dit leren herkennen en leren waarderen.Ook wordt dit veroorzaakt door de THLIPSIS. Dit woord komt van trauma, een wond. Het is algemeen bekend dat de illuminati controle programmeert door trauma. Trauma ontstaat door verwarring, tegengestelden. Ook betekent het bok in de wortel tekst, de TRAGOS, waar ook het woordje tragedie vandaan komt. Deze bok veroorzaakt trauma, en split zielen op in de wortel tekst, THRAUO. Ook komt het van eten, jachtmaal en knarsetanden, gillen, TROGO – TRIZO. Van Thor is het bekend dat hij twee van zulke bokken had, Tandgniostr en Tandgrisnir, tandenknarser en tandenvermaler. In Tessalonica manifesteert deze bok zich dus als de TRAGOS, ook door de illuminati aanbeden. De bok heeft een hoge positie in het programmeren van slaven door de illuminati. De bok staat voor het harde en het koppige van de illuminati. Toch hebben wij deze tegenkracht dus nodig. De Grote Moeder schiep dit als een kracht om ons tot de heilige vagina te drijven.In de grondtekst is er geeneens een heilige erectie mogelijk zonder dit. Er moet een bok geofferd worden, het harde, om te komen tot het zachte, het lege, de paradijselijke afgrond, de vagina, om zo tot het ware harde te komen, door het bokkenbloed. Dit is ook wat de geslachtsdelen uitbeelden, dat de bok, het harde, sterft wanneer het tot de leegte komt, het zachte. De illuminati probeert dit allemaal uit te buiten om de bok veilig te stellen.Dit is het bewijs en teken van de rechtvaardigheid van de vagina, dikaios, dike, een systeem van kastijding (vers 5).De bok staat voor het harde, erecte, wat door de vagina getransporteerd wordt tot de plaats van oordeel. Transport is kataxioo – ago in vers 5, wat wordt veroorzaakt door het teken. Dit wordt verder als de reden beschreven van het lijden.8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.De heilige vagina, chasma, komt om zij die geen 'eido' hebben, geen tederheid, geen visioen, geen kennis, geen aandacht, te straffen, en hen die niet luisteren naar het runderfeest, dit feest niet vieren. Zij zullen geen deel hebben in de ischys – echo, geen deel hebben aan de bloedband door de gezamenlijke jacht (vers 9).II Tessalonica 21 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,Weer gaat het hier over de oorlogs-oproep en het geven van geboorte, door de vagina. De vereniging, synago, is in de wortels het vangen en verzamelen van vissen, binnenhalen door een net. Dit komt weer van ago, runderfeest, veehouderij, jacht, en transportatie van vee.Dit alles om los te komen van vleierijen, dweperijen, mensenvrees en mensenbehagenis (vers 2).3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.Dit gaat over de huios van apoleia, de zoon, Jezus, Adam, van eeuwige verdoemenis. Deze heeft zich inmiddels in de tempel gezet als een god. Deze god wordt in de christelijke kerk aanbeden, de god van de eeuwige marteling in de hel. In de grondtekst hield dit ding de kennis verborgen.16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft,Dit gaat over de eeuwige oproep tot oorlog in de grondtekst, en de verwachting van vrees, spanning en het kwaad, door het loon en de oorlogs-oproep.Sterizoo is een woord wat gebruikt wordt voor erectie, en wat dit ook is in de wortel tekst. Een slaaf zal komen om de erectie te brengen in het paradijselijke lichaam, door het bloed van de vijandelijke prooi in de geslachtsorganen te pompen. Dit gebeurt door het hele lichaam, en is belangrijk in de oorlogs-voering en de jacht. Het is een wedergeboorte en een oproep tot oorlog.I Timotheus 13 Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen,In de grondtekst roept Paulos, het weinige, Timotheus, het slavenjuk, de weger, op om oorlog te voeren in Efeze. Dan zegt Paulos dat Timotheus weg moet blijven van fabels en genealogieen, om zich te richten op oikodomia wat heel letterlijk erectie betekent en bouwen, als het bouwen van het paradijselijk lichaam, in de pistis, de heilige slavernij.Dan zegt Paulos dat aan het einde van het fokken en feesten de baarmoeder is, als het centrum van de bloedsomloop. Ook is dit de plaats waar de warriors verzamelen, de vechtslaven. Zij worden geinitieerd in eido, kennis, aandacht, visioen, tederheid, als de opening van de zintuigen. Iedereen die hier van wegvalt wordt gegrepen door ijdele spraak.8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepastWij weten, eido, tederheid, door tederheid, dat de wet, nomos, vetmesting van vee in de wortel tekst, goed is, kalos, ook selectief misvertaald als troost, maar wat dus een oorlogs-oproep is. Tederheid mest de vijandelijke prooi vet, wat tegelijkertijd een oorlogs-oproep is, omdat het namelijk de vijand openbaart. Dit is de diepte van het vetmesten. Het is openbaring. Het is ontmaskering. Daarom is eido ook de opening van de zintuigen. We krijgen een beter zicht op wat de vijand is en welke strijd we moeten voeren.Doxa betekent de hemelvaart, of een opstanding tot de hemel, en de staat van het gaan naar de hemel na de wederkomst, en doxa wordt genoemd in verband met het evangelie, het runderfeest, als doxa euagellion, het evangelie van heerlijkheid. De hemelvaart is het runderfeest. Hier loopt alles op uit, dat de mannelijke suprematie in de buffeljacht wordt verslagen, tot het openen van de schoot van de grote moeder. Dit is wat het ware evangelie is in de lagen van de grondtekst (vers 11).14 en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.In de grondtekst staat : superieur in kwaliteit is het loon in de slavernij en de schoot van de grote moeder door de vagina.16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.Dit vers gaat over de overgang van slavernij tot eeuwige slavernij. Dit gebeurt door hypotyposis, merktekenen, ook psychologisch, door patronen.Dan wordt het duidelijk dat juist door Timotheus, door het wegen, door de eeuwige slavernij, het vaststellen van de loon-patronen, de weg terug is tot het kinderrijk, als de bron van het eeuwige kindschap (vers 18). Zij die dit verwerpen en ook eido, tederheid, visioen, kennis, aandacht, zullen schipbreuk leiden, zoals Hymenaios, wat betekent : toebehoren aan het huwelijk, van humen, de god van bruiloften.I Timotheus 3

8 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit,Diakenen zijn in de wortel tekst sex-slaven van de monarchie, van de illuminati. Diakonos, van dioko, molesteren. Dit is een verdraaiing van I-KRA, het toewijden van de sexualiteit aan de Grote Moeder.9 maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten.Mysterion is in de wortel tekst het niet kunnen spreken. Dit is in het OT ALAM, en de paradijselijke ADAMAM, stomheid door het bloed van de vijandelijke prooi. In dit vers gaat dit ook door echo, de gezamenlijke jacht. Het gaat dus om de ALAM, de ADAMAM, de heilige stomheid, van de pistis, de slavernij, door de echo, en in eido, tederheid, visioen, kennis.10 Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.De diakonos zijn monarch mind-controlled sex-slaven van de illuminati, om I-KRA verborgen te houden. Ook brengen zij geld binnen in de grondtekst, als gedwongen prostitutie. Dit zegel moet verbroken worden zodat de I-KRA weer zichtbaar wordt. De I-KRA, degenen die hun vruchtbaarheid hebben toegewijd aan de Gnosis, aan de Grote Moeder, worden getest en daarna tot de oorlog opgeroepen en worden als een oorlogs-oproep. Dit is verbonden aan de stam Aser, de stam van de gladiatoren, de warriors en de I-KRA. Alleen door de I-KRA is er een oorlogs-oproep (kaleo). De I-KRA moet zich manifesteren in oorlog, want daartoe is de vruchtbaarheid, de sexualiteit, bestemd. Hiertoe wordt er ook getest. Alle valse sexualiteit zoals van de diakonos zal afbranden.Hoofdstuk 7. Diepere Wortels Van Jezus


Met Salomo is hetzelfde aan de hand als met Jezus. Het is een zegel op een diepte van de grondtekst. Salomo, vrede, komt van compleet, een ander woord voor Tamiym, de stam van Benjamin, oftewel slavernij.


Nahum is de Oud Testamentische trooster in de grondtekst, een soort van voor-christelijke “heilige geest”, maar in de wortel tekst betekent dit oorlogs-oproep. De troosters kwamen om de oorlogs-lust uit te doven, zodat de aliens de mens gevangen konden houden. In het NT gebeurt hetzelfde, namelijk dat vertroosting de oorlogs-oproep verborgen houdt in de grondtekst. De oorlogs-oproep gebeurt door de chasma, de vagina, wat slap werd afgedekt door het daarvan afgeleide woord 'Christus'. Hier zien wij de grote samenzwering, het grote complot van de christus en de heilige geest. Wij moeten het Nahum portaal openen om terug te keren tot de bron. Nahum leidt terug tot de heilige vechtslaaf, en de heilige vruchtbaarheids-slaaf, tot de heilige nekring waar Nahum oorspronkelijk voor stond, de stam ASER.


Maleachi is Malakiy, boodschapper, van malak, engel, wat in NT wortels vee-vervoerder betekent, als een beeld van het leiden tot het laatste oordeel. Dit wordt door Maleachi verborgen gehouden. Maleachi wordt door de kerk gebruikt om arme mensen hun geld af te roven door de zogenaamde tienden-leer (Maleachi 3 : 10). Maleachi houdt de engel verborgen, wat ook de viering van het runderfeest betekent, het overgaan van gave tot loon. De kerk wil dat de mens geeft in plaats van beloont. Maleachi is het cheater-programma hiervoor. Dit is een zwaar zegel wat verbroken moet worden. Tienden, ma'aser, komt van ashar, pretentie, pretenderen rijk te zijn, prosperity, maar in diepte betekent het 'erectie' en 'bouwen', wat dit allemaal verzegeld houdt, zodat de aliens de mens impotent kan houden. Dit is wat Maleachi doet. Nu gaat Maleachi ook over Elia die de kinderen tot de vader zal brengen in de eindtijd, wat gebeurde door Jezus. Elia komt van El, wat “verbeeldingen van de buik” betekent. Ook komt het van Jehovah, afgeleid van Hava, Eva, bloedbanden door de jacht, en avah, de lusten daarvan, de instincten. Dit wordt door het woordje Elia verborgen gehouden. Avah betekent ook honger en wenen. Vader kan in de wortels ook generator betekenen, als de baarmoeder, dus dit is juist in de diepte van de grondtekst de weg tot de moeder.


Zoals we zagen werd Christus gecreeerd van het woordje 'chasma', chasm, wat altijd voor de vagina stond, om zo de baarmoeder af te sluiten. Dit was een groot complot van de geesten van mannelijke suprematie. Het was een verkrachting van de moeder. Wij hebben hier met een zware misdaad te maken. Chasma, vagina, leidt helemaal terug tot het Hebreeuwse woord “checed”, de eeuwige verdoemenis, als de eeuwige tucht, en die was bestemd voor de heiligen.


In het Orions betekent “chid”, waar 'god' en 'christus' vandaan komen, kannibaal. Het Orionse 'chod' is het wortel woord hiervan, wat hebzucht betekent, vraatzucht. Het kannibalisme waar het christendom voor staat was een valse aftakking van de oorspronkelijke jachts-bloedlijnen van Orion. Wij moeten komen van de chasma tot de checed om hieraan te ontkomen. Dit betekent komen van de paradijselijke vagina tot de paradijselijke aars. In Romeinen 7 moet de man naar deze plaats geleid worden, zodat de vrouw eindelijk van de wet, de fokkerij in de grondtekst, bevrijd wordt. Dit gaat om een diepere wedergeboorte waar de man niet door de vagina wordt geboren, maar door de aars, tot volle bevrijding van de vrouw. Ook in het EE wordt er een paar keer over dit soort geboortes gesproken.


Het volk moet vrijkomen van kannibalisme, van overmoed, en moet leren jagen en fokken. Het christendom kon ontstaan omdat er geen kennis over deze dingen was.Hoofdstuk 8. Orionse Wortels Van Jezus


Als er over het Noorden gesproken wordt in het OT, dan gaat het in de wortel tekst over het verborgene, een valstrik, duisternis, als het beeld van de aars. Het Oosten is een slappe vertaling van oudere plaatsen van het paradijs, en dat is ook de exacte betekenis van de wijzen uit het Oosten die het kindje Jezus bezochten. Zij stonden namelijk voor de oudere delen van het paradijs die het kindje Jezus verborgen hield, de paradijselijke vagina en de paradijselijke aars. Ook Gad staat voor de aars, en die werd door het woordje “God” verborgen gehouden. De betekenis werd geheel veranderd. Gad betekent : 'de plaats waar verzameld wordt en gecreeerd', wat de aars oorspronkelijk betekende, als een poort van transformatie. Dit was de heilige eeuwige verdoemenis. Daarom werd de aars veroordeeld, gedemoniseerd, ook verbonden met sodomie, homosexualiteit. Natuurlijk is de aardse aars gevallen, en ver van zijn paradijselijke oorsprong.


Zefanja is in de wortel tekst de verborgen creatie, als de paradijselijke aars, als de schepping van Gad. Hier wordt er macht uitgevoerd over de chid en de chod, de kannibaal en de hebzucht, waar het varken een beeld van is.


Getsemane is in de wortel tekst lagen een plaats van vetmesting en onderdrukking van het vetgemeste. Wanneer Jezus druppels bloed zweet, staat er eigenlijk in de grondtekst 'vetmesten'. Dit gebeurt dus door de vagina, de voeder, waar Jezus voor staat. De kruisiging is in de wortel tekst oprichten, sterk maken. De kruisiging staat voor de oprichting van de vagina. De vagina is het laatste overblijfsel van het vaginale zenuwstelsel. Ook de aars was een zenuwstelsel. Door het vaginale zenuwstelsel en het aarselijke zenuwstelsel werden de zintuigen geopend. Zo werkten dus de paradijselijke zintuigen. Deze zenuwstelsels waren door het hele paradijselijke lichaam aangelegd.


In Romeinen maakt Paulus, het weinige, zich bekend als de slaaf, doulos, van Jezus, van de vagina. Dat wil zeggen dat het weinige, het lege, het hongerige, aansluit op het vaginale zenuwstelsel van het paradijs. We zagen dus dat chasma voortkwam vanuit de checed, de aars, dus dit slaat ook op het aarselijke zenuwstelsel. Hierdoor worden de zintuigen geopend.


Zonde betekent in diepte het missen van het merkteken, het losstaan van slavernij, want dan ben je vrij om te doen wat je wil en dan gaat het fout, omdat alles zo uitgebalanceerd is. In Romeinen 5 leidt het loon tot eeuwige slavernij. Omdat het vlees zo gevaarlijk is en losbandig betekent elk loon een soort van valstrik om het vlees in te vangen, zodat slavernij in kan zetten. Het loon is dus een diepere, betere, vastere slavernij om goede werken te doen, om zo niet van het pad af te wijken (vers 21). Dit gebeurt door Jezus Christus, wat dus herleid moet worden tot het vaginale zenuwstelsel (chasma) en het aarselijke zenuwstelsel (checed).


Het boek Romeinen gaat over het loskomen van de zonde, loskomen van het missen van het merkteken, om zo het merkteken te ontmoeten. Het merkteken in Openbaring om te kunnen kopen en verkopen, het merkteken van loon, is zoals we zagen het teken van Salomo. Salomo verbergt in de worteltekst de stam Benjamin, de heilige slavernij. Alleen door heilige slavernij kunnen we loon ontvangen. Dit loon brengt diepere slavernij en leidt ons tot eeuwige slavernij.


Er was een droom over hoe suiker vals, kunstmatig bloed creeert, waarop het keizerrijk van de vijand gebouwd is. Het is niet echt, en het vlees is een soort van plastic, ook vals. Suiker wordt gereguleerd door de alvleesklier, wat ook weer met Orion heeft te maken. In het Orions is suiker 'Jes', en is verbonden aan luiheid en strategie-loosheid. Jes-Sus betekent dus in het Orions-Latijns : 'suiker-varken'. Vandaar ook alle reddings-theologieen over hoe 'gered' of 'behouden' te worden, allemaal gebaseerd op deze luiheid, op suiker. Jesus is Orionse suiker om de mens te verlammen en tot een suiker-slaaf te maken, en dat terwijl in het Hebreeuws redding juist overwinning betekent, en overwonnen worden, waar ook de naam Hosea voor staat in de wortels. Ook het Engelse 'Yes', het positieve bevestigings-woord komt van het Orionse woord voor suiker, 'Jes'.


Zuiver Orions gezien betekent Jes-us suiker-plastic, vanwege het feit dat 'us' plastic is in het Orions, speelgoed. Jezus betekent in het Orions suiker-speelgoed, en is een belangrijk illuminati trigger woord, een buzz woord, om zo hun slaven op te roepen. Suiker roept op hebzucht, om zo consumerende slaven te maken. Dit is de tragische betekenis van het woordje Jezus.