*

Rasta Robert - NederBlog

 


[ Links ]


My English Blog

Mijn homepage bij Cistron

Slashdot.org

GoogleMeer links22-4-06 21:17:14 - Muziek uitwisselen

Het uitwisselen van muziek via P2P is eerder de moderne vorm van palten gaan luisteren in een platenzaak, met als voordeel dat je op je eigen tijd en plaats kan luisteren, en dat er veel meer te voorbeluisteren valt dan in een platenwinkel. Het blijkt uit onderzoek dan mensen die meer muziek via P2P uitwisselen meer CD's kopen dan degenen die dat niet doen.27-3-06 21:05:09 - Kijktip / Aanrader: documentaire The Elegant Universe

Drie uur durende documentaire over de ontwikkelingen van de natuurkunde van Newton, via de algemene relativiteitstheorie van Einstein, quantummechanica, supersnaartheorie tot aan M-theorie:
The Elegant Universe (full-screen version).

Waar films als What the Bl##p?! en Staya Erusa vooral pretentieus zijn en met grote stelligheid op zijn minst twijfelachtige en soms totaal onzinnige verhalen als (wetenschappelijk verantwoorde) feiten presenteren, vooral ook door een schijnbaar wetenschappelijke terminologie te gebruiken, geeft deze film een waarheidsgetrouw beeld van de zoektocht naar een verenigde theorie van alles, en van de toch zeker zo wonderlijke implicaties van de meest recente denkbeelden, die balanceren op de grens tussen wetenschap en filosofie.
27-3-06 18:59:19 - Zomertijd

Een van de bezwaren van de zomertijd heeft te maken met de tijdzones. Tijdens de wintertijd staat de klok in West-Europa een uur voor op de zonnetijd, tijdens de zomer staat de klok al 2 uur voor op de zonnetijd. Het dagritme van mensen loopt dus niet synchroon met het ritme van de zon, en 2 uur verschil wordt door vele mensen als te groot ervaren. Vooral landbouwers vinden dit een groot probleem aangezien hun dieren wel op zonnetijd leven.

De Europese Commissie zal in de nabije toekomst beslissen wat er vanaf 2008 zal gelden. Er zijn 3 mogelijkheden : ofwel blijft alles zoals het nu is, ofwel worden er andere data overeengekomen ofwel wordt de zomertijd misschien wel volledig afgeschaft, daar er enkele lidstaten al tegenargumenten naar voren hebben gebracht.

Zomertijd - Wikipedia16 Januari 2005 - Blogverveling & AD(H)D

Lang geleden dat ik hier iets geschreven heb. Met vroegere pogingen tot opschijfboekjes/dagboeken bijhouden ging het ook al zo. Het ligt in mijn temperament besloten, denk ik. Ongeveer twee jaar geleden werd daar een labeltje opgeplakt, waar men toen ik kind was niet verder kwam dat moeilijk opvoedbaar, een intelligent maar lasting, eigenwijs kind, heet het nu dan ADHD/ADD. De eye-opener was dat een vriendin me een link stuurde naar Hersenstorm. Ik ben er onderhand wel achter dat de hulpverlenende en andere instanties nogal beperkt zijn en vaak zelfs inadekwaat in hun benadering van volwassenen die onder de AD(H)D-noemer gerekend kunnen worden. De benoeming als disorder/stoornis stoort mij wel, na wat ik aan informatie gevonden heb, zie ik het liever als een temperament waarmee maar een klein deel (1 a 2 %) van alle mensen behept zijn, maar wat net zo goed binnen een normale gevarieerde verdeling van erfelijke eigenschappen valt als de kleur van de ogen, met een functie in de samenleving, net zoals er bij ratten een percentage is van verkenners en onderzoekers, die niet goed tegen routineklusjes kunnen, maar talenten hebben die degenen die de routineklusjes doen missen, zoals het verkennen van nieuwe gebieden en het testen van onbekend voedsel.24 januari 2005 - IMG 2 ASCII

Image converted to ASCII
Image to ASCII art converter online12 januari 2005 - Site teruggezet

Door een storing bij DeDS waarover vandaag meer bekend wordt gemaakt waren zo ongeveer alle homepages van gebruikers uit de lucht, ik weet niet of ze van backups gaan worden teruggezet, maar ik heb daar niet op gewacht en m'n pagina's zelf weer teruggezet.1-1-2005 - Streaming Ballonparty Paradiso

De Balloon party special was ook te ontvangen via webstreams van DFM rtv Int. - DFM.NU en Radio100 Amsterdam in samenwerking met Izzi van radio Ruigoord.
stream operator
Eerste webradio uitzending met een laptop vanaf lokatie voor mij, vanuit een hokje in de kelder van Paradiso, onder de trap naar het podium.28 december 2004 - Ruigoord Vrij Party Paradiso

Ruigoord Vrij Partij - Kiezen op elkaar
Vanavond/vanacht de beste party van het jaar van het Amsterdams Ballon Gezelschap, zoals elk jaar op 28 december in Paradiso Amsterdam. Ik ga onder andere helpen met de Ruigoord Radio stream, waarschijnlijk vanaf later in de middag, maar in elk geval 's avonds. Luister naar radio ruigoord: http://freeteam.nl:8000/ruigoord.m3u10 November 2004 - Geweld, angst; geen paniek.

Nederland is de afgelopen dagen, na de moord op Theo van Gogh in een situatie geraakt waarin extremistische tendensen elkaar aanwakkeren. Aan diverse kanten zien gewelddadige mensen hun kans schoon om door het lint te gaan en hun vernietigingsgerichte fantasieen uit te voeren, met als rechtvaardiging het geweld van 'de andere kant'.
Afschuwlijk dat een kunstenaar, die dan wel grof gebekt was, maar die nooit de discussie uit de weg ging, door iemand die ernstig de weg kwijt is geraakt op bloedige en fatale manier het zwijgen is opgelegd. Het vormt geen rechtvaardiging om daar dan maar met geweld op te antwoorden door mensen die zo nodig eigen rechter denken te moeten spelen, het is enkel een laf excuus om te laten zien dat men al net zo gestoord is als de moordenaar, en alleen maar een excuus nodig hebben om dat in de praktijk te laten zien. Het bezigen van termen als 'oorlog tegen terrorisme' door sommige politici draagt ook al niet bij tot een klimaat van redelijkheid en bezonnenheid, maar stookt de gemoederen alleen maar meer op, en wordt gebruikt als een rechtvaardiging om weer meer te bekibbelen op de persoonlijke privacy van de burgers.
Waar we vooral voor moeten uitkijken is dat we niet in een angstspiraal terecht komen, maar juist de kans te baat nemen om beter te leren omgaan met de angst, te oefenen dat je je niet door de angst in paniek laat brengen.7 augustus 2004 - Amsterdams Ballon Gezelschap wordt stam

In de loop der jaren heeft het Amsterdams Ballon Gezelschap in Ruigoord, naast een eigen authentieke traditie, een culturele context ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende stammen uit diverse landen. Al tijdens het landjuweel 1992 werden op de vlakte naast het dorp heilige dansen opgevoerd door Indianen uit Zuid- en Noord Amerika, in 1993 gevolgd door een ceremoniele slangedans onder leiding van een groep Australische Aborigenes. Om tot een daadwerkelijke uitwisseling met de verschillende inheemse stammen te komen heeft het Amsterdams Ballon Gezelschap daarom besloten zich na augustus 2004 als stam te profileren. Het volgende bericht is hierbij uitgegaan:

-Het Amsterdams Ballon Gezelschap bedankt de stammen over de hele wereld voor de boodschappers die hier gekomen zijn om ons jaarlijkse Landjuweel in Ruigoord mee te maken.

-We stellen ons als stam nadrukkelijk open voor de orale tradities en trachten onze verwantschappen met gelijkgezinden te hervinden en te behouden.

-We bedanken de inheemse volkeren voor het bewaren van oeroude kennis die nodig is om onze mooie Aarde en haar bewoners voor verdere venietiging te behoeden.

-Ruigoord is een vrijhaven voor bedreigde culturen. Ons doel is contacten te leggen met de verschillende stammen om tot een uitwisseling te komen.

-We hebben jullie nodig.
-Laten we elkaar ontmoeten.

Tijdens de gesprekken in de "talking circles" verklaren de leden onder gemeenschappelijke noemer; door het vieren van het leven de liefde te delen. Uitgangspunten zijn creativiteit, respect voor de elementen, diversiteit, en persoonlijk contact in vrijheid.
3 juni 2004 - Flessenpost uit Ruigoord

In Ruigoord hangt een schietschijf
Het midden ervan het vredesteken
Ik moet denken aan Zen-boogschieten
Voor de boogschutter de pijl laat vliegen,
moet hij Een worden met het doel
Vind innerlijke vrede, word innerlijke vrede3 juni 2004 - E-mail aan minister Verdonk over het uitzettingsbeleid

Geinspireerd door de poezie van Joke Kaviaar op het Vurige Tongen Festival in Ruigoord heb ik een e-mail naar minister Verdonk gestuurd om mijn ongenoegen met het Nederlandse uitzettingsbeleid te verwoorden:
To: m.c.f.verdonk@minjus.nl
X-URL: http://home.zonnet.nl/joke.kaviaar/stopdeportations.html
X-Personal_Name: : Rasta Robert
Subject: Uitzettingsbeleid niet in mijn naam
Goedendag mevrouw Verdonk,

via deze e-mail wil ik u laten weten dat het de laatste
jaren tot stand gekomen uitzettingsbeleid mij diep triest stemt.
Hiermee is naar mijn mening een mooie eeuwenoude Nederlandse
traditie om zeep geholpen.  Nederland was eens een vluchthaven
voor mensen die vervolgd werden om hun geloof, hun mening,
hun meningsuiting, hun politieke denkbeelden, voor mensen
die in hun land van herkomst onderdrukking en gevaar voor lijf en leden
leden te vrezen hadden.  Nederland stond eens voor vrijheid,
voor openheid, Nederland stond bekend als gidsland en als
land wat tegen de domme kortzichtigheid van andere landen
in daad en woord tegengas wist te geven, maar ik zie dit nu
niet meer zo.  En dat doet mij pijn.  Ik ga me langzamerhand
schamen voor waartoe Nederland zich lijkt te ontwikkelen,
ik schaam me ervoor hoe we tegenwoordig met mensen omgaan
die hier asiel zoeken, die niet zomaar uit hun land zijn gevlucht,
maar wiens verhalen niet worden geloofd en wie verweten wordt
dat ze geen identiteitspapieren hebben.  Een mens heeft ook
zonder papieren een identiteit, een mens kan misschien illegale
dingen doen, maar een mens kan volgens mij nooit 'illegaal'
zijn, het is mensonwaardig om een ander mens als 'illegaal'
te bestempelen en met gesanctioneerd geweld zijn of haar vrijheid
vrijheid af te nemen en terug te deporteren. Ik wil u
uitrukkelijk laten weten dat de Nederlandse regering dit
niet in mijn naam doet, en dat ik ernstig bezwaar maak tegen
het ingevoerde beleid.
Nederland is voornamelijk vol met geld-, milieu- en ruimte-
verslindende, meerendeels pretentieuze en grondstoffen
verpillende industrie en industrieterreinen, we worden
op Amerikaanse manier bang gemaakt en als mensen daarvoor vallen
kan je ze makkelijk min of meer ongemerkt steeds meer
vrijheden afnemen onder het smoesje 'veiligheid', terwijl
het gevoel van onveiligheid in de eerste plaats kunstmatig
is gecreeerd door zorgvuldige filtering, selectie en
overdrijving van 'nieuwberichten' die de angstwekkende
dingen en gebeurtenissen in de wereld door een vergrootglas
presenteren, waardoor mensen daar overdreven op gefocussed
raken en zich grotendeels volkomen onterecht 'onveilig voelen'.
Moge in vredes naam de rede weer wat meer vat krijgen op
ons beleid en onze politiek, want anders moeten wij ons schamen.

Rasta Robert2 juni 2004 - Softdrugsbeleid en Europa

Debatten over Nederlands softdrugsbeleid en Europa. Het probleem is het tweeslachtige beleid van gelegaliseerde 5 gram bij de koffieshop, maar de inkoop voor de koffieshops in de illegaliteit. Ook word door de repressie van het kleinschalige hobbykweken de groootschalige criminele kweek en illegaal aftappen van electriciteit in de hand gewerkt. We moeten af van 'gedogen' naar legaliseren, het gedogen was destijds enkel bedoeld als een tussenstap naar legalisering, maar we zijn er hopeloos in blijven hangen, en sommige lieden met commercieele belangen varen daar wel bij.2 juni 2004 - Gedicht

          Ruigoord - Pinksteren 2004

Opgeruid in Ruigoord, het vlammende woord,
aanstekelijk en besmettelijk als een virus,
dodelijk doeltreffend als een snelvuursalvo
de pen scherper dan een samurai-zwaard.
We hebben geluisterd, we zijn gehoord
we weten hoe leeg en geduldig papier is en
hoe het woord galloppeert als een wild woest paard
en hoe de bron van de muze word aangeboord.

De magie van het woord - de magie van de taal
spel van illusie - dans van betekenis -
ga met me aan de haal - speel het spel,
dicht en vertel - je unieke perspectieven,
het nooit stoppende verhaal, verteld, uitgespeld,
gespeeld, vermeld, soms verveeld, soms met geweld.

Willen we een leegte vullen, de stilte overschreeuwen?
Of zijn we roependen in de woestijn, wijzend
op wat aan minder gevoelige geesten voorbijgaat
en door minder dichterlijke ogen onopgemerkt blijft?

Pas op, kijk goed uit, open, onbevreesd, deze keer
geen pas op de plaats, maar vooruit, gooi het er uit.1 juni 2004 - Vurige Tongen, het woord in Ruigoord

In het pinksterweekend was ik op het poeziefestival 'Vurige Tongen' in Ruigoord. Ik ben van plan de komende dagen daar nog wat meer over te schrijven hier.14 mei 2004 - In Memoriam Baba Bird

Vorige week is Bert Peters, een goede vriend van me overleden aan kanker, ik heb een in memoriam pagina voor Bert gemaakt met een remix van de laatste keer dat we samen opgetreden hebben in December 2003. Sai Jo heeft een fotoalbum met foto's van Bert online gezet.21 April 2004 - Over pseudo-wetenschappelijk njoeweejdzj gezwatel

Op een pagina over 2012, begint het mooi met 'de waarheid zal je bevrijden". Dan volgen er dingen waarvan er een aantal aantoonbaar helemaal niet waar zijn.

Wat kan men zich voorstellen bij :

" - we de vijfde dimensie binnengaan nadat we eerst de 4e hebben gepasseerd."?

We leven al in alle dimensies die er (zullen blijken te) bestaan. De meest geeavanceerde stringtheorieen komen er op uit dat er noodzakelijkerwijs 10 of 11 afzonderlijke, loodrecht op elkaar staande dimensies zijn, waarvan wij er 4 direct ervaren (tijd plus 3 ruimtelijke dimensies), en 6 of 7 zich aan onze waarneming onttrekken, omdat hun schaal ofwel te groot, ofwel te klein (zgn opgerolde dimensies) is. De term 'dimensies' wordt op een manier gebruikt die al duidelijk maakt dat het begrip van wat het concept 'dimensies' inhoudt eigenlijk ontbreekt.

"ons DNA zal geŁpgraded zijn (of gereprogrammeerd)."

"geŁpgraded", wat is dat voor een woord? Het is geen Nederlands, het is geen Engels, het is geen Duits...

Die umlaut op de u maakt het woordbeeld er niet beter op. (Het schijnt tegenwoordig de voorgeschreven spelling te zijn, maar een raar en lelijk woordbeeld blijft het wel ...)

"6. In 2012 zal het plan van ons zonnestelsel weer op 1 lijn getrokken worden met het plan van onze Melkweg. Deze cyclus heeft 26.000 jaar geduurd. Virgil Armstrong beweert ook dat nog 2 andere galaxies tegelijkertijd zullen op 1 lijn getrokken worden.
Een echt galactisch evenement!"

Het 'plan' van ons zonnestelsel/melkweg??? En die voorlaatste zin klopt gramaticaal ook al niet.
Wat er werkelijk aan de hand is: het is een transit van de zon en het galactische centrum (wat zich bevindt op ca 27 graden boogschutter).

"7. De tijd is aan het versnellen. Duizenden jaren lang was de Schumann Resonantie oftewel de hartslag van de aarde 7.83 cyclussen per seconde. Het leger gebruikte deze SR als een erg accurate referentie. Maar sinds 1980 is deze resonantie langzaam aan het stijgen. Op dit moment zit hij al aan 12 cyclussen per seconde. Dit betekent dat de dagen nu nog maar 16 uur duren, in plaats van 24 uur."

Tsss. Niet de tijd is aan het versnellen, maar de 'vernieuwingssnelheid' (novelty), het aantal nieuwe gebeurtenissen/uitvindingen per tijdseenheid. Het verhaal over het versnellen van de Schumann resonanties (er is niet slechts 1 Schumann resonantie, maar het zijn 7 frequentiebanden in het bereik van 7.83 tot ca 45 Hz) is een fabeltje. De energieverdeling tussen deze frequentiebanden varieert voornamelijk onder invloed van de zonnevlekkencyclus, de basisfrequentie varieert ook, maar slechts een klein beetje en is zeker niet verschoven van 7.83 naar 12 Hz sinds 1980. In werkelijkheid is de variatie tussen solaire maxima en minima 0,2 Hz en niet meer dan 4 Hz. Hieronder de werkelijke wetenschappelijke gegevens:

"JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 108, NO. A7, 1271, doi:10.1029/2002JA009305, 2003
[1]†††Observations of resonant electromagnetic fields caused by global lightning activity are employed in determining the averaged parameters of the lower ionosphere. Using the two-dimensional telegraph equation (TDTE) transmission line model described by Kuak et al. [2003], we have computed the attenuation rate of the Earth-ionosphere waveguide from diurnal observations of the N-S magnetic component of the ELF field performed irregularly for 6 years in the East Carpathian mountains.
As the measurements were carried out during both the minimum and the maximum of the solar cycle 23 we present how solar activity influence the first Schumann resonance frequency and the attenuation rate. The analysis of all the data indicates that the first Schumann resonance frequency increases from 7.75 Hz at solar minimum to about 7.95 Hz at solar maximum while the global mean attenuation rate at 8 Hz varies from 0.31 dB/Mm at minimum to about 0.26 dB/Mm at maximum."

en

"...The Schumann Resonances have NOT changed in all the years that the Berkeley scientists have been monitoring such. You can get current and past reads and see for yourself that none of this has ever changed by more than a few microlevel changes, Just off hand, it would seem that there are rumors going around that those number have changed and they haven't. KeelyNet is another source for information. The website operator there told me also when I was doing searches, that he found about 20 references also confirming that there has been no change either. "

Zie voor nog meer onderzoek ook VLF / ELF / ULF Research in Arizona

"11. Wees je bewust van het feit dat de media gecontroleerd wordt door enkelen. Gebruik je onderscheidingsvermogen. Zoek de verborgen agenda's. Waarom wordt bepaalde informatie verspreid? Wat is 'hun' agenda? Is het een geval van "probleem-reactie-oplossing"? CreŽren 'zij' een probleem zodat 'wij' reageren en om een oplossing schreeuwen en bieden 'zij' dan daarna 'hun' oplossing aan? Onthoud dat de oplossing die zij bieden hetgeen is wat zij in de eerste plaats wilden!"

"...dat de media gecontroleerd wordt"?
'De media' is meervoud, dus moet het zijn 'gecontroleerd worden'.
'Controleren' betekent 'nakijken', 'toezicht houden op', terwijl uit de context valt op te maken dat er eigenlijk 'beheerst/bestuurd' bedoelt wordt. Te onnadenkend vertaald uit het Engels, waar 'to control' niet hetzelfde betekent als het Nederlandse 'controleren'.
Nam de schrijver van de pagina eigen advies nou maar ter harte en gebruikte onderscheidingsvermogen inplaats van zonder er zelf critisch over na te denken anderen over te schrijven en/of verkeerd te vertalen. Waarom wordt zulk gezwatel verspreid? Wat is de 'agenda' daarachter, vraag ik mij dan af

"Kies voor liefde, volg je intuÔtie, niet je verstand"

Je moet wel je gevoel en intuitie in het spel hebben maar ik vindt het een erg slecht advies om het verstand buiten spel te zetten zoals min of meer gadviseerd wordt.
Net zo min als je goed kan functioneren als je je gevoel buiten spel zet, gaan dingen ook na een tijdje falikant mis als je je verstand buiten spel zet. Die twee dienen juist met elkaar in balans gebracht en geintegreerd te worden, waarbij het ene niet het andere overheerst.

Je hebt je verstand niet voor niets, het is je verantwoordelijkheid om het goed te leren gebruiken, niet om het te verwerpen en niet te gebruiken. Het met elkaar in evenwicht en overeenstemming brengen van gevoel en verstand is juist de kunst, niet het verheerlijken van een van de twee ten koste van de andere. Dat leidt tot grote problemen.

"Er zullen grote veranderingen optreden met betrekking tot maatschappij, het weer en jezelf. Dit is niet per se negatief, maar spannend, want deze veranderingen leiden ons naar een nieuwe galactische samenleving die op punt zal staan in 2012."

"die op punt zal staan"? ...sic...

"We evolueren weer naar een DNA van 12 strengen in plaats van de 2 die we nu maar hebben"

"weer"? Ik moet nog zien dat iemand uitlegt hoe een DNA-molecuul bestaande uit "12 strengen in plaats van de 2 die we nu maar hebben" in elkaar zou zitten.

Websites over 12 strengen DNA beweren dan ook dat 10 strengen van het 12-strengige DNA ook helemaal niet materieel zijn.

Het lijkt me echt volslagen zweeffantasie oftewel pseudo-wetenschappelijke zwatelarij.
21 April 2004 - Blog opgesplitst

Opgesplitst in Engelse en Nederlandse pagina's


15 April 2004 - 5 jaar SETI deelname

5 jaar geleden dat ik me inschreef voor SETIatHome, toen nog in de beta-testfase.

5 years SETI - congratulations15 April 2004 - Blog start

Deze eerste entry gemaakt na afgelopen week aan de template gewerkt te hebben.