In de leeszaal van het rijksarchief in Hasselt vind je kopieën van huwelijks-, doop- en overlijdensakten van het kerkelijk archief van Lummen. Er zijn bovendien alfabetische klappers, getypt, beschikbaar. Voor enkele periodes zijn de registers met de akten verloren gegaan. Toch werden er alfabetische tafels opgesteld voor deze registers verdwenen, maar ze werden niet gebruikt om de bovenvernoemde getypte tafels te maken. Deze oude handgeschreven tabellen zijn enkel raadpleegbaar op film. Vandaar dat wij de ontbrekende gegevens hieruit lichtten. Ze vormen zeker een waardevolle aanvulling.

 

  • huwelijken periode 22.02.1699 - 28.08.1724
  *op naam van de man
  *op naam van de vrouw