RAH Notariaat Lummen film 1462271

Vervolg van Item 6: notaris Jean Guillaume Bampts

1810-1811

 

Akte nr. 01. 01 januari 1811

Condities waarop Henri Vancosen landbouwer wonend in Schulen, Francois Brams schoolmeester en zijn echtgenote Catherine Vancosen wonend in Haelen, Arnoud Vanderstraeten landbouwer en zijn echtgenote Anne Marie Vancosen wonend in Stevort aan de hoogste bieder en laatste hoger zullen verkopen een huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland eraan gelegen in Schulen, 20a groot, grenzend O de straat, W Bijnens, het straatje genaamd ‘Kerkesteeg’ N, Z Catherine Geerts. Huis en aanhang zijn belast met een jaarlijkse rente van 3,55 francs (3 gulden) aan de kerk van Lummen, met een rente van 6 of 7 stuivers per jaar aan de kerk van Schulen, met 2 stuivers 1 oord jaarlijks aan de kerk van Berbrouck. Te aanvaarden half maart 1812 met optrekken van 65,18 francs. In de tussentijd kan hij de nodige reparaties aanbrengen na de definitieve toewijzing. Condities: zie akte. De condities werden door de notaris voorgelezen bij Jean Luyten, herbergier, in Schulen. Toegewezen aan Arnoud Vanderstraeten landbouwer in Stevort, medeverkoper voor 1/3, voor 746,66 francs. Getuigen: Francois Swartebroux en Charle Stiers, beiden landbouwers wonend in Schulen.

 

Akte nr. 04. 03 januari 1811

Jean Joseph Aerts zonder beroep en zijn echtgenote Marie Elisabeth Wendelen wonend in Lummen hebben verkocht aan Pierre Jean Willems notaris wonend in Solder en aan Henri Willeaume Pelsers zonder beroep wonend in Lummen, elk voor de helft, de volgende goederen: 1) een akkerland in Beringen genaamd ‘Capelvelt’, 1ha 40a, grenzend W de straat, N het straatje, Z de heer Giesen; 2) de helft onverdeeld van een akkerland gedeeltelijk onder Beringen en gedeeltelijk onder Lummen, genaamd ‘Heckvelt’, 90a, grenzend W de weduwe Wendelen van Beringen, Z Digne Debau, N de erfgenamen Wouters van Coursel, O Francois Rutselmans. Onbelast. Het eerste stuk behoort hen toe vanwege Elisabeth Wendelen die het erfde van haar vader en moeder en het tweede kocht ze tijdens haar huwelijk met wijlen haar eerste man mr. Pelsers. Te aanvaarden na de dood van beide verkopers. Zolang ze leven, is het vruchtgebruik voor Aerts en Wendelen. Getuigen: Arnoud Vanswygenhoven ‘chirugice’ wonend in Solder en Pierre Cox herbergier in Lummen.

Verkocht voor 2000 francs

 

Akte nr. 10. 12 januari 1811

Jean Oijen landbouwer wonend in Schulen en consorten verkopen aan de hoogste bieder en laatste hoger bomen groeiend op hun goederen in Schulen. Verscheidene loten op verscheidene percelen, over anderhalve pagina genoteerd. In totaal werd verkocht voor 497,71 francs. Getuigen: Henri Bosmans van Schulen en Henri Bogaerts van Lummen.

 

Akte nr. 24. 30 januari 1811

Verkoopcondities en voorlopige verkoop door Pierre, kuiper, en Willeaume Beijnens, zonder beroep, beiden wonend in Lummen, met hun minderjarige zuster Marie Anna Beijnens tevens wonend in Lummen voor wie ze garant staan. Verkoop aan de hoogste bieder en laatste hoger van 1) een hoeve, stal, schuur, stallingen, moestuin en akkerland eraan gelegen in Spalbeek in de Jodestraet, ongeveer 90a, grenzend O hetzelfde goed, Z de rivier, W Gerard Briers en N de openbare weg; 2) een stuk akkerland eraan genaamd ‘Beekhof’, 90a, grenzend O de weduwe Smets, Z de rivier, W het stuk voorschreven en N de openbare weg; 3) een stuk akkerland tegenover het huis, 45a, grenzend O hetzelfde goed, Z de openbare weg, W Gerard Briers en N dezelfde Briers; 4) een stuk land, voorheen weide, naast het vorige stuk, 90a, grenzend O het straatje genaamd ‘Mechelsche Steeg’, Z de straat, W Gerard Briers en hetzelfde goed, N Gerard Briers. 5) een akkerland in dezelfde gemeente genaamd ‘de Girra’, 45a, grenzend O mej. Roolans en de heer Droogmans, Z Jean Beijnens, W aan Roubben en N J. B. Lelievre; 6) een bos met schaarhout in Spalbeek, 90a, grenzend O de heer Palmaerts, Z en W de heer Jean Jette en N de heer Demi apotheker in Hasselt.

Deze goederen zijn belast met een kapitaal van 2962,96 francs aan 3,5% tot profijt van de heer Vanhenis, ‘homme de Loi’, wonend in Hasselt. Vervaldag op 1 mei. Terugbetaalbaar in drie keren. De koper mag het part voor Maria Anna Beynens inhouden tot haar meerderjarigheid en er dan bovenop volgens verloop van tijd 5% intrest voor betalen. Mocht ze het geld in de tussentijd nodig hebben, dan moet ze het zes weken vooraf vragen. Andere condities: zie akte.

Voorlopig toegewezen op 30 januari in Stevort bij Jean Nicolas Jeanjette oud-notaris aan Jean Baptist Lelievre molenaar wonend in Stevort voor 4790,99 francs, die niet kan schrijven, onder voorbehoud. Op 6 februari 1811 verhoogde Lelievre voorschreven zijn bod tot 6992,58 francs bovenop de rente voornoemd. Daarna werd 10 minuten pauze genomen om te zien of er nog een hoger bod zou komen. Er bood niemand meer en de koop werd definitief toegeslagen aan Lelievre. Dit is Akte nr. 30 van 06 februari 1811.

 

Akte nr. 28. 04 februari 1811

Condities waarop Elisabeth Coninx zonder beroep wonend in Schulen aan de hoogste bieder en laatste hoger zal verkopen een huis, stal, schuur, stallingen voor varkens, groentetuin en akkerland samen gelegen in Kermpt, 70a, grenzend O de heren van Stockhem, Z Arnoud Maes, W Thomas Luix en N de openbare weg. Enkel belast met grondlasten. Condities: zie akte. Toegewezen aan Henri Coninx chaudronnier (ketelmaker) wonend in Hasselt voor 1197,03 francs, voorlopig. Getuigen: G. Haenen herbergier in Kermpt en Louis Boesmans handelaar wonend in Hasselt.

 

Akte nr. 33. 13 februari 1811

Elisabeth Coninx weduwe van Herman Stiers, zonder beroep wonend in Schulen, heeft verkocht aan de heer Arnoud Droogmans oud-notaris wonend in Stevoort een huis met schuur, stal en aanhang, groentetuin en akkerland erbij, gelegen in Kermpt, 70a groot. Grenzend O de heren van Stockhem, Z Arnoud Maes, W Thomas Luyx, N de openbare weg. Onbelast. Te aanvaarden half maart 1812 voor huis. Prijs: 1564,43 francs. Getuigen: André Fagnoulle en Jean Louis Willeborts, handelaar. De verkoopster kan niet schrijven.

 

Akte nr. 36. 17 februari 1811

Willeaume Vos en zijn echtgenote Anne Catherine Goossens, landbouwers wonend in Stockroij onder Solder, verkopen aan Charle Vaes landbouwer wonend in Spalbeek een jaarlijkse rente van 59,25 francs die Henri Fonderi jaarlijks aan Vos moet betalen. Creatie: Henri Fonderi nam het geld op op 6 juni 1810, deze notaris. Prijs: 35 francs. Getuigen: Pierre Carmans en Michel Enkels, landbouwers in Meldert. Anne Catherine kan niet schrijven.

 

Akte nr. 42. 24 februari 1811

Verkoop van roerende goederen op vraag van Louis Leten, landbouwer in Zeelhem. De condities, te lezen in de akte, werden voorgelezen in Zeelhem aan het huis van de verkoper. In totaal verkocht voor 30,58 francs. Getuigen: dienstknecht Jean Grooten en Antoin Fredrix, schoolmeester, beiden van Lummen.

 

Akte nr. 43. 25 februari 1811

Voor Catherine Vranken landbouwster wonend in Zeelhem verkoopt de notaris aan de hoogste bieder enkele meubels en roerende goederen. Voorwaarden: zie akte. Die werden aan het huis van de verkoopster voorgelezen. Een ‘orloge’ werd verkocht voor 9,77 francs. Een koe, twee vaarzen en 3 stieren gingen ook van de hand. In totaal verkocht voor 545,68 francs.

 

Akte nr. 54. 10 maart 1811

Verkoop van meubels en dieren in Zeelhem voor Jacques Vlasselaers, landbouwer in Zeelhem. 10% betalen voor kosten en registratie. 1 koe, 1 vaars, 1 kalf waren de verkochte dieren. Totale opbrengst van een halve pagina artikels: 161,05 francs.

 

Akte nr. 57. 13 maart 1811

Jean Baptist Lelievre molenaar wonend in Stevort verklaart dat hij schuldig is aan Jacques Vannitsen pachter (fermier) wonend in Kosen de som van 1422,21 francs die hij heeft geleend. Deze som zal binnen de vijf jaren worden terugbetaald en staat uit aan 5%. Lielievre hypothekeert al zijn goederen ervoor, zowel roerend als onroerend. Getuigen: Jean Louis Willeborts handelaar en chirurgien Jean Smets. Lelievre kan niet schrijven.

 

Akte nr. 58. 13 maart 1811

Pierre, kuiper, en Willeaume Beynens, zonder beroep, wonen in Lummen en staan tevens garant voor hun zuster Marie Anne Beynens, minderjarig en tevens wonend in Lummen, en ze zullen haar bij haar meerderjarigheid deze akte laten ratificeren. Ze verkopen aan Jacques Vannitsen, pachter wonend in Cosen, 1) een hoeve, stal, schuur, stallingen, groentetuin, bakhuis en akkerland erbij gelegen in Spalbeek in de Jodestraet, 90a, grenzend eigen goed O, Z de rivier, W Gerard Briers en N de openbare weg. 2) een stuk akkerland erbij genaamd ‘Beckhof’, 90a, grenzend O de weduwe Smets, Z de rivier, W het vorige stuk, N de openbare weg. Gelegen onder Stevort. 3) een stuk akkerland tegenover het huis, 45a, grenzend O hetzelfde goed, Z de openbare weg, W en N Gerard Briers. Gelegen onder Spalbeek. 4) een stuk akkerland, voorheen weide, palend aan het vorige, 90a, grenzend O het straatje genaamd ‘Mechelse Steeg’, N Gerard Briers. Gelegen onder Stevort. 5) een stuk akkerland in Spalbeek genaamd ‘den Girra’, 45a, grenzend O mej. Roolans en de heer Droogmans, Z Jean Beynens, W aan Roubben en N Jean Baptist Lelievre. 6) een stuk bos met schaarhout in Spalbeek, 90a, grenzend O de heer Palmaerts, Z en W de heer Jean Jette, N ‘sieur demi apeticaire à Hasselt’. De goederen zijn belast met 300,70 francs (vroeger 87 gulden 10 stuivers Luiks) aan de heer Henri Jean Vanhenis, ‘homme de loi’, wonend in Hasselt. De voorlopige toewijzing gebeurde voor deze notaris op 30 januari. Prijs: 1992,58 francs bovenop de vernoemde rente.

 

Akte nr. 60. 14 maart 1811

Jacques Vannitsen ‘fermier’ wonend in Cosen en Jean Baptist Lelievre molenaar met zijn echtgenote Anne Gertrude Vannitsen, wonend in Stevort, ruilen goederen. Jacques Vannitsen geeft in ruil aan Lelievre: 1) een hoeve, stal, schuur, stallingen, groentetuin, bakhuis en land erbij gelegen in Spalbeek in de Jodestraet, 90a, grenzend O hetzelfde goed, Z de rivier, W Gerard Briers en N de openbare weg. Alles zoals hiervoor onder akte 58 (zie daar). In totaal worden deze goederen geschat op 6992,58 francs.

In ruil geven Lielievre en zijn vrouw aan Jacques Vannitsen de volgende goederen: 1) een weide onder Alken, in de plaats genaamd ‘Bruekxkens’, 45a, grenzend O Paul Schouteden, W de plaats genaamd ‘Grengelvelt’, Z George Loos, N de beek genaamd ‘Winterbeek’. 2) een stuk akkerland in Alken in de plaats ‘Lanckvelt’ genaamd 45a, grenzend O de heer ‘medecin’ Prijs, Z de plaats genaamd ‘de stap’, N aan Neven. 3) 30a akkerland in Alken in de plaats genaamd ‘Braevelt’, O molenaar Scholtedon, Z de heer Vaets. 4) 30a akkerland in Alken in de plaats ‘Deversvelt’, grenzend O Lambert Wijgers, Z Guillaume Froijen, N Willeaume Paesmans. 5) 18a bos daar grenzend O Jean Strouven, W de plaats ‘Wissenhoven’, Z Jacques Vannitsen. 6) 80a akkerland in Alken in de plaats ‘Langstrek’, O de plaats ‘clostang(?)’, W en N aan d’Erkenteel, Z Jean Adons. 7) 60a akkerland in de plaats ‘de Trap’, O Guillaume Vannitsen, W de weg, Z Michel Vanmuijsen, N de erfgenamen van Michel Wanten. 8) 40a akkerland in de plaats ‘Lindeberg’, O de plaats genaamd ‘Vaenheuvel’, N Jean Windmolders, W Jean Adons. 90 10a akkerland op de plaats genaamd ‘Smishof’, grenzend O de plaats genaamd ‘Daelbonder’, W Pierre Mathijs, Z de straat en N aan Putseys. Deze goederen werden eveneens geschat op 6992,58 francs. De goederen gelegen onder Alken komen van Anne Gertrude Vannitsen uit de nalatenschap van haar ouders Gerard Vannitsen en Barbe Thijs. De partijen geven elkaar niets toe.

 

Akte nr. 66. 22 maart 1811

Jean Francois Barthelemi Schenaerts lid van het bureau van weldadigheid van Diest en er wonend verkoopt aan de hoogste bieder een hoeveelheid dode dennen op de goederen van dit bureau onder de gemeente Viversel gelegen. Condities: zie akte. Deze werden voorgelezen aan de poort van de hoeve genaamd ‘Bonswinninge’. In totaal 54 loten, die samen 1068,20 francs opbrachten. De verkoop ging door in de kamer van deze winning.

 

Akte nr. 70. 31 maart 1811

Jean Francois Houben eigenaar wonend in Paal heeft verkocht aan Gerard Huybregts landbouwer wonend in Paal een weide gelegen in Paal sectie Geenhout, 30a, grenzend O Henri Meyen, W mej. Elens, Z de erfgenamen van Pierre Smets, N Willeaume Houben. Onbelast. Prijs: 300 francs. Getuigen: eigenaar Pierre Henri Geerts en rentenier Pierre André Fagnoule, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 79. 08 april 1811

Jean Joseph Nackers handelaar en Barbe Catherine Dresens, wonend in Diest, zullen volgens de vermelde condities verkopen aan de hoogste bieder een stuk akkerland gelegen in Hees onder Zeelhem, 60a, grenzend O de straat, Z de infirmerie van Diest, N de ‘fondation de Soeten’, W aan Wouters van Beringen. De koper kan het goed in gebruik nemen na de oogst van 1811 en zal dan op Sint-Andries de huur optrekken van 14 decaliter koren (vroeger 6 maten). Verkoop op voorwaarde van bevestiging binnen de 8 dagen met handslag en hogen. Degene die de palmslag ontvangt, zal als eerste hogen mogen zetten, elk van 1,50 francs waarvan 1 franc voor de verkopers en 0,5 franc voor de hoger. De koper moet betalen bij de notaris binnen 8 dagen na de toewijzing in Lummen. Voor kosten bij de notaris, zegels en verplaatsingen moet de koper 5% betalen bovenop de registratierechten en 1,50 franc voor de veldwachter. De condities werden in Zeelhem voorgelezen bij Bernard Daniels, herbergier. Toegewezen aan Gerard Sannen (tekent) landbouwer wonend in Zeelhem voor 189,62 francs. Getuigen: Henri Lucas en Louis Poel, beiden landbouwers wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 83. 10 april 1811

Jean Mathieu Raepers ‘gendarme stationné à Gend’ voor de te verwachten eigendom en voor zover nodig is tevens Jean Rapers, landbouwer wonend in Lummen, present die het vruchtgebruik heeft. Ze hebben verkocht aan Marie Anne en Catherine Rapers, de eerste ‘cabartiere’, de tweede meid beiden wonend in Liege, zijn kinderlijke portie in alle roerende en onroerende goederen die toebehoren aan Jean Mathieu Rapers na de dood van zijn vader Jean Rapers voorschreven en eveneens zijn aandeel in de onroerende goederen nagelaten door wijlen zijn moeder Anne Marie Remen. Prijs: 296,28 francs. Jean Mathieu heeft dus geen ouderlijk erfdeel meer te verwachten.

 

Akte nr. 90. 20 april 1811

Elisabeth Schodts landbouwster en haar dochter Therese Vivet, zonder beroep en beiden wonend in Lummen, hebben verkocht aan landbouwer Pierre Daniels wonend in Zeelhem een stuk weide in Zeelhem, ongeveer 60a, in de plaats genaamd ‘Baekelsbrouck’, grenzend O Jean Clerx, Z de heide, W Joseph Versteylen en de weduwe Enkels, N de rivier. Op Sint-Andries kan de koper 28,44 francs huur optrekken. Verkocht voor 474,07 francs. Opgemaakt in Lummen voor getuigen handelaar Bernard Vandermaesen en schrijnwerker Pierre Moons.

 

Akte nr. 106. 12 mei 1811

Henri Vanosen (!) landbouwer wonend in Schulen en Francois Brams onderwijzer en zijn echtgenote Catherine Vancosen wonend in Haelen verkopen aan Arnoud Vanderstraeten landbouwer wonend in Stevort 2/3 van een huis met stal, schuur, groentetuin en akkerland erbij, ongeveer 20a, O de straat, W aan Bijnens, N het straatje genaamd ‘Kerkesteg’, Z Catherine Geerts. Goed is belast met een jaarlijkse rente van 3,55 francs aan de kerk van Lummen, met een jaarlijkse rente van 35 centimes aan de kerkfabriek van Schulen, met een jaarlijkse rente van 12 centimes aan de kerkfabriek van Berbrouk. Akte van voorlopige toewijzing dateert van 1 januari laatstleden, deze notaris. Prijs: 521,47 francs.

 

Akte nr. 116. 27 mei 1811

Jean Pené en Jacques Vlasselaers als vader en voogd van zijn kinderen Cecile Vlasselaers en Therese Vlasselaers en Marie Pené dienstmeid wonend in Diest, al de anderen wonend in Zeelhem, delen de goederen achtergelaten door hun vader en schoonvader Pierre Pené overleden in Zeelhem op 9 januari laatstleden. Drie kavels.

Kavel A: een huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland erbij gelegen in Zeelhem, 65a, grenzend O kavel B, Z Henri Vos, W Jean Leten, N de openbare weg. Geschat op 300 francs.

Kavel B: een stuk akkerland in Zeelhem op dezelfde plaats, 65a, palend O kavel C, Z Henri Vos, W Jean Leten, N de straat. Getaxeerd op 300 francs.

Kavel C: een stuk akkerland daar van 65a, grenzend O André Brems, Z Jean Leten, W kavel B en N de straat. Eveneens 300 francs geschat.

Voorwaarden: zie akte. Lot A viel bij lottrekking toe aan Jean Pené, kavel B aan Therese Vlasselaer voor haar en voor haar zuster Cecile, kavel C aan Therese Pené.

Jean Pené voorschreven heeft deze goederen gehuurd in 1809 op 17 juli via akte voor deze notaris. Hij zal voor huur aan de twee andere partijen 17,77 francs geven boven het koren. Getuigen: Pierre André Fagnoulle en schrijnwerker Gerard Willems, beiden van Lummen.

 

Akte nr. 122. 17 juni 1811

Jean Colemonts wagenmaker wonend in Stockroy onder de gemeente Solder voor de helft, George Willems hoefsmid, Jean Willems landbouwer en Pierre Vanoppen dagloner echtgenote van Catharina Willems allen wonend in Lummen voor de andere helft. Ze hebben verkocht aan Philiphe Stessens landbouwer wonend in Schulen een stuk akkerland gelegen in Schulen, 15a groot, grenzend O Wirix, Z de weduwe Fabry van Hasselt, W Lambert Grieten en N de straat. In gebruik nemen St.-Andries 1811 met de eerste pacht. Prijs: 94,81 francs. Getuigen: Ciprien Ramakers smid en Jean Ramakers garde champaitre, beiden in Lummen wonend. Enkel Colemonts en George Willems kunnen tekenen.

 

Akte nr. 123. 19 juni 1811

Marie Catherine Gressens begijn wonend op het begijnhof van Diest heeft opgedragen aan Mathieu Enkels landbouwer wonend in Zeelhem, voor hem en voor zijn broers en zusters Renard, Pierre, Therese en Catherine Enkels, een stuk weide in Zeelhem in de plaats genaamd ‘Baekelsbrouck’, 35a, grenzend O Jean Clerx, Z de heide, W Corneile Michiels en N de beek. Opgedragen voor een jaarlijkse lijfrente die moet betaald worden zolang als Gressens leeft. Ingang: Sint-Andries aanstaande en voor het eerst te betalen in 1812. Als waarborg stelt Enkels de weide hierboven.
Getuigen: Louis Carmans zonder beroep en schrijnwerker Gerard Willems, beiden van Lummen.

 

Akte nr. 127. 25 juni 1811

Martin Hubert Swennen kapelaan wonend in Zeelhem zal aan de hoogste bieder gras verkopen, voor zowel hooien als toemaat. Condities: zie akte. Ze werden voorgelezen bij de weduwe Lambregts. Vier stukken verkocht voor 188,43 francs in totaal. Getuigen: Jean Timmermans, maire van Zeelhem en landbouwer André Brems van Zeelhem.

 

Akte nr. 129. 27 juni 1811

Op vraag van Catherine Vranken wonend in Diest verkoopt de notaris rogge op stam in Zeelhem. Condities: zie akte. Zeven porties met een totale opbrengst van 231,08 francs. Getuigen: Pierre Lambrechts en Jean Timmermans, beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 130. 02 juli 1811

Henri Houtmeyers zonder beroep wonend in Linckhout, voormalig militair in het negende regiment van de curassiers, vierde compagnie, ontslagen wegens afkeuring in Hildesheim in Westphalen op 24 mei laatstleden, legt een verklaring af. In de slag van Wagram passeerde hij een dode man waarvan hij gelooft dat het om Jean Catriel ging, geboren in Zeelhem. Hij was gekleed als een bediende van een hoge officier. Opgemaakt in Lummen bij de notaris.

 

Akte nr. 132. 04 juli 1811

Michel Guffens rentenier wonend in Luik als ontvanger en beheerder van de goederen van de heer graaf Degeloos d’Eysden zal aan de hoogste bieder gras verkopen in de weiden in Loobos in Zeelhem. Condities: zie akte. Te betalen bij de verkoper in Berbrouck of bij de zoon Lambregts in Zeelhem. Twaalf porties werden verkocht voor in totaal 540,38 francs.

 

Akte nr. 135. 09 juli 1811

Handelaar Bernard Vandermaesen van Lummen en consorten verkopen aan de hoogste bieder koren op stam op hun goederen in Schulen. Condities: zie akte. De percelen zijn ‘den Hof’ en ‘den Poothof, ‘t Assenlandt’. Opbrengst: 253,21 francs. Opgemaakt in Schulen in presentie van Henri Vrancken en Charles Stiers van Schulen.

 

Akte nr. 136. 19 juli 1811

Voor notaris Bampts en zijn collega Jean Guillaume Landtmeters residerend in Haelen zullen Pierre Wilsens zonder beroep wonend in Herck la Ville en consorten aan de hoogste bieder porties koren verkopen. Condities: zie akte. Den condities werden voorgelezen aan de Hasselse poort in Herck. In totaal verkocht voor 1079 francs. Genoemde plaatsen: ‘Kleijn Pleck’, ‘Groote Pleck’, ‘de Savel’, ‘Herkervelt’, ‘Groote Vack’, ‘de Bleuk’, ‘de Reijt’, ‘Bieskensbempd’. Totaal verkocht voor 1079 francs.

 

Akte nr. 137. 11 juli 1811

Martin Hubert Swennen kapelaan wonend in Zeelhem zal aan de hoogste bieder enkele porties gras groeiend in de weiden verkopen. Condities: zie akte. Plaatsen: ‘Kerkekaie’, ‘Laybemden’ in Zeelhem; percelen ‘Verloren Halfbonder’ in Linckhout. Verkocht voor in totaal 158,97 francs. Opgemaakt in Zeelhem.

 

Akte nr. 143. 21 juli 1811

Pierre Boelen, eigenaar wonend in Hasselt verkoopt gras groeiend op percelen in Schulen. Voorwaarden: zie akte. Drie porties voor totaal 183,68 francs.

 

Akte nr. 158. 14 augustus 1811

Voor deze notaris en voor notaris Jean Guillaume Landtmeters met residentie in Halen zal Pierre Wilsens eigenaar wonend in Herck la Ville aan de hoogste bieder en laatste hoger haver op stam verkopen op zijn goederen onder Herk. De condities (zie akte) werden voorgelezen op het land genaamd ‘Kijfvelt’ onder Herck, waar 6 porties verkocht werden. Op het ‘Bamenervelt’ 3, op ‘de Ryt’ 3, op een ander nog 3. Een portie ‘chanfre = chanvre’ hennep werd nog verkocht aan de Hasseltse poort voor 8 francs. Totale opbrengst 457 francs.

 

Akte nr. 182. 30 september 1811

Henri Daniels, hovenier wonend in Averboden, gehucht van de gemeente Tesselt, zit op een stoel in de studie van de notaris en dicteert zijn testament in aanwezigheid van de getuigen Lambert Tielens schoenmaker, Pierre Morren metselaar, Jean Louis Willeborts handelaar en landbouwer Louis Carmans, allen wonend in Lummen en in het bezit van al hun burgerrechten. Hij is gezond van lichaam en geest. Als zijn universele erfgenamen noemt hij Jean Nicolas en Chretien Daniels, zijn twee broers, en de kinderen of afstammelingen van zijn zuster Marie Gertrude Daniels. Indien zijn broer Jean Nicolas Daniels voor hem overlijdt, zullen zijn kinderen in zijn plaats staan. Alle andere erfgenamen worden uitgesloten.

Overleden in Diest op 25 oktober 1811.

 

Akte nr. 186. 06 oktober 1811

De veldwachter Jean Ramakers, landbouwer Louis Karmans, eigenaar Pierre André Fagnoulle en handelaar Jean Louis Willeborts, allen inwoners van Lummen die beschikken over hun burgerrechten, horen samen met de notaris in zijn studie als getuigen de laatste wil van Elisabeth Coninx zonder beroep wonend in Kermpt. Ze is gezond en helder van geest. Ze geeft aan haar dochter Aldegonde Stiers vooruit en buiten part alle roerende goederen die ze zal achterlaten bij haar overlijden. Last: elk jaar gedurende 10 jaren na haar dood een mis laten doen voor haar zielerust. Ze wil dat er 360 francs worden uitgegeven voor missen en voor haar begrafenis. Haar schoonzoon Cornele Grieten en zijn echtgenote Aldegonde Stiers moeten 474,07 francs krijgen voor haar kindsgedeelte omdat haar andere kinderen dat ook hebben gehad elk voor hun part. De testatrice kan niet schrijven. Overleden in Kermpt op 23.12.1819 (jaartal niet zeker).

 

Akte nr. 189. 10 oktober 1811

Mej. Marguerite Joors zonder beroep wonend in Antwerpen verhuurt van 6 opeenvolgende jaren aan Francois Swartebroux landbouwer wonend in Schulen 1) een stuk akkerland in Schulen genaamd ‘Schurmansvelt’, 80a, O Gerard Thys, Z de straat, W de weduwe Lambregt, N de erfgenamen van mej. Vanstaden; 2) een stuk akkerland in Schulen genaamd ‘Korneynsveltie’ 40a, grenzend O het straatje, Z de grote weg, W de erfgenamen Fillici en N aan een ander straatje; 3) een stuk weide ‘Noenbempken’ 60a, O Martin Beerten, Z de erfgenamen Vanstaeden, W aan Vlecken en N de erfgenamen Vanstaeden; 4) een stuk hooiweide genaamd ‘Stinensbrouk’ onverdeeld met juf. Vandelaer, 30a, gelegen onder Schulen; 5) een hooiweide van 30a genaamd ‘Fraesebrouk’ onder Schulen. Voorwaarde: zie akte. Prijs: 99,51 francs per jaar betaalbaar op Sint-Andries. Getuigen: schrijnwerker Theodore Alenus, handelaar Jean Louis Willeborts, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 193. 17 oktober 1811

Gerard Vandereyt landbouwer wonend in Schulen heeft verkocht aan landbouwer Henri Kaelen wonend in Lummen in naam van de minderjarige kinderen van Henri Stiers 1/8 van een weide gelegen in Schulen, genaamd ‘Cuypersbempt’ waarvan de overige 7/8 delen eigendom zijn van de koper. Het geheel is ongeveer 80a groot en paalt O en W aan de heren Cox en Wilsens, N de representanten Vannuffel, Z de ondergeschreven notaris. Verkocht voor 124,43 francs. De verkoper mag dit jaar nog hooien maar hij moet ervoor aan de koper 5,92 francs geven.

 

Akte nr. 219. 15 november 1811

Francois Reymen landbouwer in Baekel onder Zeelhem verkoopt aan de hoogste bieder enkele schapen. Condities: zie akte. Het gaat om 36 schapen voor een totaalsom van 327,86 francs.

 

Akte nr. 220. 21 november 1811

Voorwaarden waarop Nicolas Bosmans landbouwer in Viversel wonend aan de hoogste bieder zal verkopen een stuk akkerland in Stevort genaamd ‘den Tiebosch’, 60a, grenzend heer Droogmans 1), 2) Hubert Geladi, 3) de goederen van de armen, 4) de straat. Voorwaarden: zie akte. Voorgelezen in Stevort bij de heer Jeanjette oud-notaris. Toegewezen aan Chretien Caerlens en Pierre Adons, beiden landbouwers wonend in Stevort, elk voor de helft. Prijs: 1837,02 francs. De verkoper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 223. 27 november 1811

Elisabeth Vaes, landbouwster wonend in Viversel onder Solder, zal enkele jonge eiken (‘cheneaux) verkopen. 37 eiken gingen onder de hamer en brachten 44,92 francs op.

 

Akte nr. 227. 01 december 1811

Nicolas Bosmans landbouwer van Viversel onder Solder verkoopt aan Pierre Adons en Chretien Caerlens, beiden landbouwers in Stevort, elk voor de onverdeelde helft, een stuk akkerland in Stevort, 60a, genaamd ‘den Tiebosch’, 1) de heer Droogmans, 2) Hubert Geladi, 3) de goederen van de armen en 4) de straat. Voorlopig toegewezen via procesverbaal van deze notaris daterend van 21 november laatstleden. Prijs: 1837,02 francs.

 

Akte nr. 239. 09 december 1811

Voor deze notaris en voor notaris Jean Guillaume Landtmeters residerend in Haelen verkopen Martin Gijsens, dokter in de medicijnen wonend in Donck, en zijn consorten, allen kinderen van wijlen Anne Catherine Helven, aan de hoogste bieder enkele dieren en roerende goederen. 10% extra betalen voor kosten. Condities (zie akte) werden voorgelezen in Donck aan de woning waar Jean Gijsens medeverkoper woont. 2,5 pagina’s met voorwerpen. In totaal verkocht voor 1379,60 francs. Een klok werd verkocht voor 41,48 francs aan de Corswaerem. 7 koeien (duurste 107,85 francs) , 2 stieren, 2 kalveren (27,25 hoogeste prijs) en 4 varkens (hoogste prijs 39,11 francs) waren erbij.

 

Akte nr. 263. 27 december 1811

Madame Petronille Hussen rentenierster wonend in Hasselt verhuurt voor een periode van 6 jaren aan Henri Roolans landbouwer wonend in Donck een hoeve met stallingen, schuren, boomgaard en akkerland gelegen in Schulen in 14 stukken met een totale grootte van 14 ha. Condities: zie akte. Huurprijs: jaarlijks 497,77 francs te betalen in twee keer: half maart en Sint-Andries. Voor het eerst Sint-Andries 1812. Als waarborg staan de dieren en roerende goederen, die niet mogen verwijderd worden van het goed voordat alle pachten betaald zijn. Getuigen: Jean Grooten hovenier en schrijnwerker Lambert Haven. Iedereen tekent.

 

RAH Notariaat Lummen film 1462271

Item 2: notaris Jean Guillaume Bampts

1812

 

Notariaat nr. 211, toegang 703. (Akten van 1813 werden nog niet verfilmd.)

 

Akte nr. 4. 02 januari 1812

Verkoop van schaarhout in Lummen op de goederen van Pierre Boelen eigenaar wonend in Hasselt. Te betalen op 20 september aanstaande. Afkappen voor 1 april en afvoeren voor 15 mei. 10% extra betalen voor kosten en 0,125 francs per stuk voor de veldwachter. Condities voorgelezen aan het bos genaamd ’Capelbos’ in Lummen. 23 verkochte porties voor in totaal 317,17 francs.

 

Akte nr. 5. 05 januari 1812

Catherine Peeters dagloonster wonend in Kermpt verkoopt schrijnwerkersgereedschap voor contant geld. Kopers moeten 10% extra betalen voor kosten. In totaal verkocht voor 21,62 francs voor 1 pagina met artikels.

 

Akte nr. 13. 12 januari 1812

Pierre Versteylen landbouwer wonend in Linckhout heeft verkocht aan Joseph Versteylen en zijn echtgenote Elisabeth Jans, landbouwers wonend in Zeelhem, het 6de deel van een huis en akkerland gelegen in Zeelhem. Het huis grenst O Antoine Vanderlinden, W Catriels(?), N de gemeente Zeelhem en Z de weduwe Enkels. Met de groentetuin erbij is dit 8a groot. Het akkerland op dezelfde plaats in Zeelhem is 30a groot en paalt O Henri Enkels, N de heer Degeloos, Z de kinderen van Jean Gudens en W de weduwe Enkels. Prijs: 23,70 francs.

 

Akte nr. 22. 30 januari 1812

Jean Serdongs landbouwer in Schulen 1) en Anne Catherine Grouwels zonder beroep wonend in Schulen 2) sluiten huwelijksvoorwaarden af. Al de roerende goederen en alle onroerende goederen verworven tijdens hun huwelijk zullen gemeenschappelijk zijn. Deze gemeenschap van goederen zal als volgt verdeeld worden. De roerende goederen komen aan de langstlevende toe. Van de onroerende goederen krijgt de langslevende het vruchtgebruik van alle goederen die toebehoren aan de eerste overledene. Na hun beider dood moeten de goederen verdeeld worden onder hun samen te verwekken kinderen. Anne Catherine Grauwels heeft reeds een natuurlijk kind geheten Jean Grauwels. Hij zal een kindsdeel krijgen van de goederen en renten die momenteel Anne Catherine Grauwels bezit.

 

Akte nr. 25. 06 februari 1812

Pierre André Fagnoule en zijn echtgenote Anne Catherine Geerts, eigenaars wonend in Lummen, hebben verkocht aan Pierre Antoine Nicolaij, vrederechter van het kanton Beringen en wonend in Heusden, een weide gelegen in Heusden van ongeveer 60a groot, grenzend O André Smets, Z de beek, W de heer deken Tielens en N de weduwe Vandevoort. Prijs: 500 francs.

 

Akte nr. 51. 07 maart 1812

Martin Verneijns landbouwer wonend in Schulen en consorten zullen aan de hoogste bieder en laatste hoger enkele meubels, dieren en landbouwgereedschap verkopen. 10% extra betalen voor kosten en betalen voor 20 september aanstaande. Andere condities: zie akte. De condities werden voorgelezen in Schulen aan de hoeve bewoond door Verneijns voorschreven. 5 pagina’s met artikels. Totaal verkocht voor 1066,78 francs. Martin Verneijns kocht het paard voor 143,39 francs. Jean Quintens kocht het veulen voor 60,41 francs, Laurent Leemans een koe voor 122,06 francs, Gerard Enkels van Linckhout een voor 107,85 francs. Er gingen nog drie koeien onder de hamer maar die brachten slechts 40,29 en 30,80 en 43,25 francs op en een kalf 28,44 francs. Twee varkens brachten 42,62 en 32 francs op. Opgemaakt in Schulen voor getuigen Henri Claes en Henri Vanvelk, beiden landbouwers in Lummen.

 

Akte nr. 58. 12 maart 1812

De notaris verkoopt in opdracht van Gertrude Weijens, landbouwster wonend in Schulen, aan de hoogste bieder enkele meubels, dieren en agrarische werktuigen. Te betalen voor 20 september met opleg van 10%. De verkoop ging door in Schulen aan de hoeve bewoond door de verkoopster.

Een ‘charette’ werd voor 85,62 francs verkocht aan Martin Vanbrabant, een koe aan Arnould Buckers voor 80,59 francs, een aan Henri Berckx voor 118,85 francs, een aan Pierre Cornelis van Schulen voor 41,48 francs, een paard aan Arnould Vrancken van Schulen voor 213,32 francs en een aan Gille Wanten van Oppum voor 107,85 francs. In totaal werd verkocht voor 823,27 francs. Getuigen: Mathieu Bogaerts molenaar wonend in Lummen en Frederic Haesen herbergier Herck la Ville.

 

Akte nr. 59. 12 maart 1812

Voorlopige verkoop in Zelem bij de weduwe Lambregts in presentie van maire Jean Timmermans en André Brems, landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

Verkoopcondities te lezen in de akte. Verkoop door Guillaume Enkels landbouwer wonend in Zeelhem en zijn consorten aan de hoogste bieder en laatste hoger van een huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland erbij in Zeelhem. Groot 1ha 30a, grenzend O Gauthier Mathijs, Z de straat, W dezelfde en N Jean Cleijnders. Dit goed is belast met een kapitale rente van 651,84 francs aan 4% tot profijt van de heer Coninx ‘homme de loi’ van Hasselt. De koper moet een woonst voorzien voor medeverkoper Guillaume Enkels voor de rest van zijn leven ofwel in dit huis ofwel elders met een kleine tuin en het op zijn kosten onderhouden. Zal na 8 dagen definitief toegewezen worden. Hogen van 1,50 francs te verdelen 1 franc voor de verkopers en 0,5 franc voor de hoger.

Gauthier Mathijs landbouwer wonend in Zeelhem bood 545,18 francs en zette 100 hogen. Jean Timmermans maire van Zeelhem zette er nog 100 bij. Jean Drijvers landbouwer in Zeelhem nog 5, zodat de som komt op 551,10 francs. Drijvers kan niet schrijven.

 

Akte nr. 61. 14 maart 1812

Anne Marie Peeters landbouwster wonend in Schulen staat het vruchtgebruik af van een stuk land gelegen in Schulen, genaamd ‘Leesheyde’, 10a, grenzend de koper 1), 2) de verkoopster, 3 de straat. Staat het af aan Henri Vandekerkhof landbouwer wonend in Schulen. Te aanvaarden met het gezaaide koren. Prijs: 23,20 francs. Betaald in stukken van ‘quatre couronnes de france’. Opgemaakt in de studie van de notaris met getuigen Willeaume Smets ‘medecin’ en Gerard Wouters landbouwer, beiden wonend Lummen. De partijen kunnen niet schrijven.

 

Akte nr. 62. 15 maart 1812

Jean Luyten caféhouder wonend in Schulen verkoopt aan de hoogste bieder enkele roerende goederen. Verkocht voor 56,38 francs. 1 pagina. Een ‘étuve’ (steriliseerketel) werd verkocht voor 23,70 francs aan H. Hussen. Getuigen: Jean Pollaris ‘tuillier’ (pannenbakker) en Martin Pulinx landbouwer, beiden van Schulen.

 

Akte nr. 66. 26 maart 1812

Jean Drijvers en zijn echtgenote Elisabeth Vaes, landbouwers wonend in Zeelhem, hebben verkocht aan landbouwer Mathieu Enkels wonend in Zeelhem voor zichzelf en voor zijn twee broers en twee zusters, A) een huis met stal, schuur en akkerland erbij in Zeelhem gelegen op de plaats genaamd ‘le fort’ (de schans), 10a groot, grenzend O de plaats genaamd ‘le fort’, Z André Vaes, W ‘au fossé’, N de buurtweg die leidt naar de ‘fossé’ (schansgracht). B) een stuk akkerland daar gelegen in Zeelhem op ‘den Steenberg’ 30a, grenzend O André Vaes, Z de openbare weg, W Pierre Daniels en N de heer Degeloes. Enkel belast met grondbelastingen. Voor A) 237,03 francs en voor B) 740,73 francs. Totaal verkocht voor 977,76 francs. De verkopers verklaren dat de verkochte goederen eigendom waren van Elisabeth Vaes en het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van andere goederen. Voor een goede verkoop stellen de verkopers als hypotheek een huis met akkerland en aanhang in Zeelhem 1ha 20a groot, grenzend O Gauthier Mathijs, Z en W de straat en N Jean Cleynders voor het geval dat er onbekende lasten zouden blijken. Opgemaakt in Zeelhem bij Willeame Enkels met getuigen Jean Leten en Jean Vos, beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 67. 26 maart 1812

Willeaume Enkels landbouwer in Zeelhem voor het vruchtgebruik, Willeaume Haesevoets en zijn echtgenote Anne Enkels landbouwers wonend in Webbecom, Jacques Vlasselaers landbouwer in Zeelhem als vader en voogd van zijn kinderen met wijlen Catherine Enkels, Louis Enkels landbouwer in Zeelhem, Jean Enkels, Louis Enkels landbouwer in Zeelhem, Jean Enkels landbouwer in Zeelhem, André Verboven en zijn echtgenote Joanne Enkels landbouwers in Hees onder Zeelhem en Therese en Clara Enkels zonder beroep wonend in Zeelhem voor de eigendom hebben verkocht aan Jean Drijvers en zijn echtgenote Elisabeth Vaes, landbouwers wonend in Zeelhem, een huis met stal, schuur, groentetuin en akkerland en aanhang, 1ha 20a, grenzend O Gauthier Mathijs, Z en W de straat en N Jean Cleynders. Huis en goederen zijn belast met een jaarlijkse rente van 26,07 francs aan de heer Coninx ‘homme de loi’ in Hasselt. Was reeds voorlopig toegewezen volgens procesverbaal opgemaakt voor deze notaris op 12 maart laatstleden. Prijs: 788,14 francs. Dit geld werd verdeeld in 8 porties: een voor Willeaume Enkels en de andere zeven voor de medeverkopers nadat de intrest van de rente belopend 130,36 francs werd afgetrokken. Opgemaakt in Zeelhem bij Willeame Enkels met getuigen Jean Leten en Jean Vos, beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 74. 12 april 1812

Jean Pijpops landbouwer en zijn dochter Anne Elisabeth Pijpops, wonend in Herck, verkopen aan Laurent Hermans notaris wonend in Herck la Ville een oud huisje of de overblijfselen ervan met 30a, vroeger bos met schaarhout en nu land gelegen onder Herck sectie Oppum, grenzend Gillis Cox van Hasselt Z, het straatje genaamd ‘Molesteege’ N en W, Catharine Liefsoens echtgenote van Godfroid Michiels O. Prijs 500,50 francs. Deze som zijn de verkopers schuldig aan de koper voor achterstallige renten. Dit is dus een kwijting. Opgemaakt in de studie van Laurent Hermans in Herck in presentie van Jacques Arragou griffier van het vredegerecht en Corneil Cuypers landbouwer, beiden wonend in Herck-la-Ville.

 

Akte nr. 78. 16 april 1812

Marie Elisabeth Vandermaesen landbouwster wonend in Zeelhem heeft ontvangen als lening voor een termijn van 10 jaar vanaf vandaag van de heer Jean Timmermans maire van Zeelhem en er wonend de som van 711,11 francs op intrest. Voor deze som mag Timmermans tijdens deze periode een akkerland bewerken in Zeelhem op de plaats genaamd ‘Colleberg’, 90a, palend O de erfgenamen van wijlen Jacques Verhagen, Z de gemeenteweg, W Henri Moons en N hetzelfde goed met het schaarhout dat momenteel 6 jaar oud is. Indien Vandermaesen deze som terugbetaalt binnen de termijn van 10 jaren, dan moet de aannemer het land laten liggen. Vandermaesen heeft een stuk weide gehypothekeerd gelegen in Zeelhem op de plaats genaamd ‘Steenberg’, genaamd ‘Vlayenbempt’, 60a, grenzend O Pierre Vaes, Z de beek, W Henri Vos en N de gemeente. Getuigen in Zeelhem bij Vandermaesen zijn Pierre Daniels en Guillaume Kennes, beiden landbouwers wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 79. 16 april 1812

Lastenboek voor de verhuur door Jean Timmermans maire van Zeelhem aan de hoogste bieder in Lummen voor 6 jaren. Verhuur van:

1)     de dijk in Zeelhem genaamd ‘Bruldeyk’ 10a; Pierre Daniels landbouwer Zeelhem 1 francs.

2)     een weide gelegen daar genaamd ‘Kleynenbos’ 8a; Pierre Daniels landbouwer Zeelhem 7 francs.

3)     een dijk genaamd ‘Laebemschen Dyk’ 10a; Jean Pieraerts landbouwer Zeelhem 4 francs.

4)     een weide daar op de plaats genaamd ‘Rotbrouk’ 30a; Henri Timmermans landbouwer 24 francs.

5)     een dijk in Zeelhem 10a, genaamd ‘Rotbrouckschen dyk’; André Vaes landbouwer 16 francs.

6)     een stuk op de plaats genaamd ‘le fort’ 21a en 2 ca; Michel Goesens landbouwer Zeelhem 8 francs.

7)     een stuk van 21a 2 ca op dezelfde plaats; André Vaes landbouwer Zeelhem 6 francs.

8)     een stuk van 21a 2 ca op dezelfde plaats; Henri Timmermans landbouwer Zeelhem 10 francs.

9)     een stuk van 51a 2 ca op dezelfde plaats; Mathieu Gudens landbouwer Zeelhem 15 francs.

10) een stuk daar van 51a 2ca; Francois Lenaerts landbouwer Zeelhem 15 francs.

11) een stuk van 1ha 5a; Mathieu Gudens idem 8 francs.

12) 1ha 27a; naast ‘het Breedvin’ Mathieu Gudens 5 francs en

13) 1ha 20a; de andere helft hiervan aan dezelfde voor 2 francs.

14) 1ha 11a; de weduwe Enkels 6 francs.

15) 45a; Henri Enkels 3 francs.

16) 70a; Jean Pené landbouwer Zeelhem 3 francs.

17) 71a 2ca; Louis Troosters 4 francs.

18) 71a 2ca; André Brems idem 4 francs.

19) 60a; H. Timmermans 4 francs.

20) 60a; Jean Leten idem 3 francs.

21) 90a; Jean Leten idem 2 francs.

22) 37a; Francois Lenaerts 2 francs.

23) 90a; Idem 2 francs.

24) 37a; Jean Pieraerts landbouwer Zeelhem 5 francs.

25) 37a; niet verhuurd.

26) 60a; niet verhuurd

In de heide van Hees:

27) 15a; Henri Demolder 2 francs.

28) 30a; niet verhuurd.

29) 37a; Antoine Claes landbouwer Zeelhem 4 francs.

30) 37a; Henri Clerx landbouwer Schaffen 6 francs.

31) 21a 2ca; Gerard Swerts landbouwer in Zeelhem 6 francs. Voor Henri Symons.

32) 30a; Gerard Swerts voorschreven 3 francs.

33) 30a; Francois Schrijvers landbouwer idem 2 francs.

34) 30a; niet verhuurd.

35) 30a; niet verhuurd.

36) 30a; niet verhuurd.

37) 30a; Guilleaume Kennes idem 4 francs.

38) 21a; Mathieu Clemens idem 2 francs.

39) 21a. genaamd ‘den gemeynten dennebos’ aan Guillaume Kennes 15 francs.

De termijn gaat voor de vijf eerste artikels in op dag van vandaag en voor de overige na de oogst 1813. Betalen in handen van de ontvanger van Zeelhem. De sous prefet moet toestemming geven. Opgemaakt in Zeelhem op 1 april 1812.

De sous prefet keurde goed op 16 april. De prijzen uit de verhuurakte worden hierboven toegevoegd in rood. Per artikel moeten de huurders 3 francs betalen voor kosten in handen van de ontvanger. De condities werden voorgelezen bij de weduwe Lambreghts in Zeelhem.

In totaal verhuurd voor 203 francs. Getugen: Pierre Lambregts en Gerard Vandermaesen, beiden landbouwers in Zeelhem. De prefet heeft goedgekeurd op 24.04.1812.

 

Akte nr. 83. 22 april 1812

Notarissen Bampts en Jean Guillaume Landtmeters die resideert in Haelen.

Pierre Haesen schoolmeester in Herck la Ville en anderen die wijlen Arnoud Wilsens representeren verkopen jonge eiken in een bos in Herck. Condities: zie akte. 7 pagina’s. Het gaat om 81 loten bomen en nog eens 8 loten schaarhout in hetzelfde bos, tevens 32 loten bomen in het bos genaamd ‘Peerboomsbosch’. Totale verkoopprijs 1377,20 francs.

 

Akte nr. 84. 22 april 1812

Pierre Haesen schoolmeester in Herck la Ville en anderen representerend wijlen Arnoud Wilsens verhuren voor een termijn van 1 jaar twee weiden in Herck la Ville 1) genaamd ‘Bieskensbempden’, ongeveer 1ha 20a; 2) een weide genaamd ‘Sargieweyde’ 2ha ongeveer. Condities: zie akte. 1) werd toegewezen aan Jean Haesen landbouwer in Herck voor 25 francs. 2) werd gehuurd door Frederic Haesen caféhouder wonend Herck voor 50 francs.

Opgemaakt in Herck la Ville bij Frederic Haesen caféhouder.

 

Akte nr. 103. 26 mei 1812

Marie Elisabeth Vandermaesen caféhoudster wonend in Zeelhem verkoopt voor contant geld enkele loten turf die de kopers moeten afvoeren binnen 6 weken. 60 centimes betalen voor kosten per lot. Voorgelezen in Zeelhem in de weide van de verkoopster. 32 loten brengen samen 80 francs op. Getuigen Henri Moons en Jean Timmermans, beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 104. 01 juni 1812

Lastenboek voor de verhuur van goederen door de kerkmeesters André Brems en Jacques Moons, landbouwers, van Zeelhem op 1 juni 1812 voor een periode van 3 jaren voor notaris Bampts. Er zijn 8 percelen van 60a weide in Zeelhem en artikel 9 is een weide genaamd ‘den Langenbempt’, 70a groot. Condities: zie akte. Gedateerd op 21 mei 1812.

Toewijzingen voor 1 jaar. 10% betalen voor registratie en kosten. Condities werden voorgelezen bij de weduwe Lambregts in Zeelhem. Verhuurd: 1) aan André Brems 24,88; 2) 26,07 francs aan Brems; 3) aan Joseph Versteylen voor 24,88 francs; 4) aan Henri Jacobs landbouwer Linckhout voor 28,44 francs; 5) Jean Vos voor 32 francs; 6) aan Jacques Vlasselaer voor 30,81 francs; 7) aan Louis Troosters voor 23,70 francs; 8) aan Francois Vanderlinden voor 23,70 francs; 9) aan Gerard Troosters voor 65,18 francs. Tenzij anders vermeld, zijn de huurders van Zeelhem.

 

Akte nr. 111. 24 juni 1812

Verkoop in Schulen en in Loye van ‘herbes’ groeiend op de weiden van mr. Henri Guillaume Joseph de Fabribeckers eigenaar wonend in Liège (de tweede keer staat er Loye), gedeeltelijk onder Schulen en gedeeltelijk onder Lummen gelegen. Betalen uiterlijk op Sint-Andries en elke koper moet een koppel braadkippen per toegewezen portie voor 1 oktober op het kasteel van Loye leveren of 1,30 francs extra betalen aan de notaris. Iedere koper moet geulen en aflopen reinigen grenzend aan hun toegewezen stuk op voorwaarde van anders 2,36 francs te betalen. Elke koper moet het hout dunnen op het toegewezen stuk met uitzondering van die op de Demerdijk.1,77 francs indien niet gebeurd. De toemaat van nrs. 4 en 5 is voorbehouden voor de verkoper en het hooi hiervan moet afgevoerd zijn voor 1 juli. 10% extra betalen voor kosten aan notaris. De 29 loten brachten in totaal 795,13 francs op. Getuigen: Henri Claes en Joseph Jansens, landbouwers beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 116. 29 juni 1812

Gertrude Weyens landbouwster wonend in Schulen en anderen laten de notaris gras verkopen dat groeit op hun weiden in Schulen en Lummen. Betalen 1 november met 10% opleg voor kosten. Twee porties in Schulen van Weyens, twee porties van molenaar M. Bogaerts, in de ‘Ravenbempt’ in Schallebrouk van de weduwe Dierix van Goeslaer een portie. Totaal verkocht voor 76,71 francs.

 

Akte nr. 121. 02 juli 1812

André Brems en Henri Moons, beiden landbouwers wonend in Zeelhem, als kerkmeesters van Zeelhem, verkopen gras groeiend op de goederen van deze kerk. 1 november betalen bij de notaris met 10% extra voor kosten. Belastingen van dit jaar voor de kopers. Verkoop in Zeelhem bij de weduwe Lambregts. 12 percelen werden toegewezen voor een totaal van 229,27 francs. Getuigen: Mathieu Gudens en Guillaume Kennes beiden landbouwers wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 128. 19 juli 1812

Gertrude Weyens landbouwster wonend in Schulen laat de notaris koren op stam verkopen betaalbaar op Kerstmis aanstaande. 10% extra geven voor kosten. In totaal verkocht voor 461,47 francs. Percelen: ‘Bergbos’, ‘Belick’, ‘Heyhof’. 21 porties.

 

Akte nr. 130. 26 juli 1812

Martin Verneijns landbouwer wonend in Schulen en anderen verkopen aan de hoogste bieder enkele loten koren op stam. Betalen op Kerstmis met 10% extra voor kosten. Het verkochte (er staat ‘vendront’) koren is voor de helft voor de actuele pachter en voor de andere helft van de vertrekkende. Te verdelen half en half. Condities (zie akte voor details) werden in Schulen voorgelezen dichtbij de hoeve genaamd ‘Brouckhuys’. In totaal verkocht voor 387,94 francs. Getuigen: Michel Grooten landbouwer en Jacques Jordens schoenmaker, beiden wonend Schulen.

 

Akte nr. 132. 02 augustus 1812

Petronelle Hussen rentenierster wonend in Hasselt verkoopt aan de hoogste bieder gras groeiend in de weiden in Schulen. Totale prijs: 174,21 francs. Getuigen: Jean Willems schrijnwerker wonend in Linckhout en Gerard Engelen, landbouwer Lummen.

 

Akte nr. 135. 09 augustus 1812

Verkoop van groeiende ‘chanfre = chanvre’ hennep op vraag van Gertrude Weyens landbouwster in Schulen aan de hoogste bieder. Te betalen tot de dag voor Kerstmis met 10% extra voor kosten. Pierre Vanreykel en Herman Vos, landbouwers wonend in Schulen, kopen een portie samen voor 64 francs; Mathieu Opré en Pierre Wanten van Schulen kochten een andere voor 110,22 francs.

 

Akte nr. 149. 17 september 1812

Getuigen Balthasar Beerten, Pierre Stappers, beiden landbouwer, Jacques Jordens schoenmaker, Francois Plugers zonder beroep allen wonend in Schulen aanhoren met de notaris de laatste wil van landbouwer Gerard Weyens wonend in Schulen. Ze vonden hem in een kamer van zijn woning waar hij ziek in bed lag, maar hij was nog helder van geest. Hij laat in volle eigendom alle roerende en onroerende goederen waarover hij volgens de wet de vrije beschikking heeft aan zijn vrouw Marie Helene Geerts. De testateur kan niet schrijven. Geen overlijdensdatum.

 

Akte nr. 150. 17 september 1812

Condities waarop Louis Vanwesemael landbouwer in Meldert aan de hoogste bieder zal verkopen 1) een stuk weide in Baekel onder Zeelhem, 45a groot, grenzend O de straat, Z de rivier, N aan Vaes en W Baptist Aerts. Het stuk is belast met een oude maat koren in brood aan de armen van Meldert, makend 2 decaliter en 33 centiliter. Aanvaarden op Sint-Andries e.k. 2) een akkerland in Hees onder Schaffen, ongeveer 25a, grenzend O en Z de infirmerie van Diest, W Vandepoel en N Antoine Claes. Te aanvaarden Sint-Andries volgend jaar met de huur van 5,04 francs. Twee zitdagen mogelijk. Op tweede zitdag zal de laatste hoger hogen mogen stellen volgens zijn believen van 1,50 franc per stuk. 1 franc voor verkoper, 0,5 voor de hoger. Betalen binnen acht dagen in gangbaar goud- en zilvergeld. 5% extra betalen voor kosten bovenop de registratierechten en 1,5 francs per stuk voor de veldwachter, 1,5% voor lijfcop. Voorwaarden voorgelezen in Zeelhem bij de weduwe Lambrechts. 1) werd voorlopig toegewezen aan Pierre Daniels landbouwer in Zeelhem voor 379,25 francs met inbegrip van 50 hogen. 2) werd aan dezelfde toegewezen voor 59,25 francs met inbegrip van 10 hogen. Getuigen: maire Jean Timmermans van Zeelhem en Arnoud Demeulder schrijnwerker wonend in Lummen. Zie hieronder voor vervolg.

 

Akte nr. 151. 24 september 1812

Louis Vanwesemael landbouwer in Meldert verkoopt de goederen, beschreven in de vorige akte van voorlopige toewijzing, aan Pierre Daniels en Jean Timmermans landbouwers in Zeelhem. Prijs: 438,50 francs. Getuigen: Louis Volders handelaar in Meldert wonend en Pierre Beynens kuiper wonend in Lummen.

 

Akte nr. 180. 01 december 1812

Verkoop van jonge eiken in Herck la ville door de heer Gregoire Hardiquest eigenaar wonend in Sint-Truiden aan de hoogste bieder. Condities: zie akte. Land ‘Grootvelt’ onder Herck. 39 loten. Totaal verkocht voor 433,69 francs.

 

Akte nr. 181. 01 december 1812

Verhuur, voor Bampts en Hermans, door de heer Gregoire Hardiquest rentenier wonend in Sint-Truiden voor een termijn van 6 opeenvolgende jaren aan Gillis Wanten landbouwer wonend in Herck la Ville. Het gaat om twee stukken akkerland, deel van een groter stuk onder Herk, genaamd ‘Grootvelt’, ongeveer 1ha 20a. Condities: zie akte.Prijs: 34,04 francs jaarlijks. Opgemaakt in de studie van notaris Hermans.

 

Akte nr. 186. 04 december 1812

Mathieu Gudens landbouwer wonend in Zeelhem heeft verkocht aan de heer Jean Joseph en mej. Marie Christine Troosters, eigenaars wonend in Diest, een stuk akkerland gelegen in Zeelhem van 30a, grenzend O Henri Timmermans van Linckhout, Z, W en N de heer Troosters en consorten van Diest. Niet belast en dadelijk te aanvaarden. Prijs: 592,59 francs.

 

Akte nr. 190. 10 december 1812

Willeaume Wouters caféhouder wonend in Schulen verkoopt aan de hoogste bieder en laatste hoger enkele meubels en roerende goederen. Betalen bij de notaris op 24 juni aanstaande. 10% extra betalen voor kosten. Voorgelezen in Schulen aan het huis van de verkoper. Een kookketel werd verkocht voor 47,40 francs en de andere stukken grotendeels voor minder dan een franck. 2 pagina’s met artikels. Prijs in totaal 141,37 francs. Getuigen: Nicolas Bosmans landbouwer in Schulen en Pierre Leysen landbouwer in Lummen.

 

Akte nr. 192. 13 december 1812

Op verzoek van Jordan Kellens landbouwer in Schulen verkoopt de notaris in Schulen enkele meubels. Betalen tot 18 april aanstaande ‘parmi caution solidaire’ bij de notaris in Lummen. 10% extra betalen voor kosten. Voorwaarden voorgelezen in Schulen bij de verkoper. Slechts 7 stuks waaronder een koe voor 104,09 francs aan dagloner Abraham Langen van Schulen en landbouwer Jean Greven. Totaal van de verkoop 107,03 francs. Getuigen: Gerard Jouck timmerman en Pierre Mulkens ijzersmid, beiden wonend in Schulen.