R.A.H. Schepenbank Lummen nr. 146

Testamenten     1655 - 1677

 


Meerdere data zijn niet juist genoteerd in het schepenregister: voorgelegd op een eerdere datum dan het testament werd opgemaakt.

Folio 36v         Valentijn Diericx legt op 20.03.1664 het testament van zijn vrouw Marie Timmermans voor ter proeve. Het testament werd op 27.08.1661 neergeschreven door Adriano Reymen, priester en vroegmisheer. Marie Timmermans, echtgenote van Valentijn Diericx, lag ziek in bed. Ze wil begraven worden in gewijde aarde. Ze geeft Valentijn de toestemming om 200 gulden eens op te halen op haar panden in Gestel als schuldbehoef en voor de opvoeding van hun kleine kinderen. Getuigen: Peeter Bosmans, Jan Van Postel. Pastoor Peter Neven ondertekent het eveneens, op 03.03.1664, voor afschrift. Op 20.03.1664 verklaart Jan Timmermans, moederlijke oom van de kinderen van Valentijn Diericx, zich akkoord met de schikking. Jan Aerdts, gerechtsdienaar. 24.04.1664 Jan Van Postel en Joannes Leyssens, als gedeputeerde commissaris uit de schepenbank, Mattys Claes van Coorssel gedaagden. Akkoord.

Folio 39           Testament van Henrick Sweerts, ter proeve door Lucia Pelsers, zijn echtgenote, op 22.01.1665. Op 16.01.1665 verschenen Henrick Auwen en Henrick Jans, inwoners van Koersel, voor notaris Petrus Jans om kennis te geven van de uiterste wil van Henrick Sweerts zaliger. Ze waren nageburen en werden aan zijn ziekbed ontboden op Sinxendach 1662 om te getuigen van zijn wil om zijn vrouw Lucia Pelsers 200 gulden te laten ophalen op alle goederen om hun kinderen op te voeden en de achterstallige schulden te betalen. Getuigen: Valentijn Nicolai en Jan Beckers. 20.03.1665 Symon Pelsers en Jan Claes, bedaagd door Andries Van Herle gerechtsdienaar, gaan als ooms en toezienders van de kinderen akkoord.