RAH Schepenbank Lummen nr. 154

1778 - 1779

Gichten en verheffingen Loons recht buiten vrijheid

 

1778, 15.01. Folio 1r

N. N. Boelen president-schepen van de hoge justitie van Hasselt kwijt de panden van Hendrick Reijnders van Coorsel: huis en hof gelegen in Coorsel, palend Jan Mattheijs Gijbels O., des heeren straet W. en Z., de erfgenamen Jan Reijnders N. Kwijt ze van een kapitale rente van 400 guldens BBL. Kapitaal en intrest werden betaald.

 

1778, 12.02. Folio 2v – 3r

Jaspaert, Piro, Bregita(?) Commans verzoeken te releveren de goederen die op hen zijn aangekomen na de dood van hun ouders Jan Commans en Bregita Lekens zaliger: 1) een perceel broek in Koorsel gelegen, O. Francis Schoeff O., Jan Reijnders W., Lowies Lekens Z., die Winterbeeck N.; 2) een perceel bemdt genaamd “den Gielis Bemdt” in Coorsel gelegen, palend die erfgenamen schepen Reijnders N., Carons Dries W., de erfgenamen van Jan Coemans Z., Adriaen Peten O.

 

1778, 12.02. Folio 3r

Anthoon Timmis n.u. Ida Commans, Jan Commans, Geert Put n.u. Maria Commans, Jan Willems n.u. Aldegon Commans, Hubert Jans n.u. Catharina Commans zaliger haere kinderen Jan, Catharina, Jasper Jans, Paulus Cruijs n.u. “Christina Commans zaliger Anna Catharina Cruijs” releveren na de dood van hun ouders Jan Commans en Catharina Witters zaliger: 1) een perceel broek genaamd “den Vaeren Bemt” in Coorsel, palend de erfgenamen Servaes Vaes O., Anthoon Van Herck W., des heeren straet W., Piro Van Ubbel N.; een perceel brock gelegen onder Coorsel genaamd “den Gielis Bemt”, grenzend Mattheus Lemmens O., Carolis Dries W., Adriana Peten Z., hun “selffs erffve” N.

 

1778, 22.10. Folio 8v

Anthoon Grauls en Lambertus Jaers releveren goederen aangestorven na de dood van Mattheijs Jaers, Schulen. Het gaat om een zille land gelegen op de “Bertbosch” onder Schuelen, palend de edele heer Stappers van St.-Truijen O. en N., jouffr. Kenis weduwe W., jouffr. Hussen wed. Z.; het derdendeel van de Graesbempt gelegen in Schuelen, palend Mattheijs Jaers O. en N., de Broeckstraet W. en Z.

 

1779, 25.02. Folio 18r

Relief na het overlijden van Hendrick Wauters en Anna Marie Jannes door Joannes Andreas Coenens, secretaris van Zaudtleeff (Zoutleeuw) in naam van Anna Margrita Wauters. Ze releveren de goederen hun aangekomen na het overlijden: een perceel land genaamd “die Groedtheijde”, palend Aldegon Strouven met “den Schamperbosch” N., Geert Put en de prelaat van Everbode O., de heer de Blisia van Louw W., de kinderen van Willem van Die Vinne Z. (Is ze een dochter van dit echtpaar? Dit gegeven is doorstreept.)

 

1779, 29.03. Folio 20r

Voor Maria Margarita Wauters, begijntje op het klein begijnhof binnen de stad “Brusselt”, is geconstitueert de heer Joannes Andreas Coenen secretaris van Zoutleeuw. Hij draagt tot behoef van Geert Wiericx (Geeradt Wieroex) een perceel land op gelegen in Schuelen, genaamd “die Roetheijde”, palend de abdij van Everbode en joufr. Hussen W., de edele heer baron de Blisia N., Willem Van devinne en Jan Stappers O., de weduwe Stappers Z., voor 960 gulden BBL. Het goed is enkel belast met cijns en schattingen.

 

21.05.2005