RAH Schepenbank Lummen nr. 125

1793 – 1796

Gichten Brabants recht buiten vrijheid

 

 

Samenvatting in handschrift door Mathieu Vandenbosch; afgewerkt in 1997.

 

1794, 01 mei. Folio 10v

Hendrick Elen, met instemming van zijn vrouw Marie Vaes, schenken op 17.04.1794 aan Hendrick Timmers van Koersel 4 roeden uit hun twee bemden te Gestel onder Lummen, om te turven binnen 2 jaren. Palende O. de kinderen van wijlen secretaris Beckers, W. en N. Magiel Oyen, Z. het gemeen broek. De schenkers verkopen dan de 2 bemden aan Hendrick Timmers voor 102 oude Franse kronen en 4 gulden lijfcoop. Gedaan voor notaris P. L. Van der Aa te Beringen, ten huize van Henrick Daniels, gestaan voor de poort te Beringen onder Koersel. Getuigen: Hendrick Leeuws, Joannes Michael Meggelmans.

 

1795, 25 maart. Folio 30r

Theresia Volders, novice op het begijnhof te Diest, wil er begijn worden en assigneert daartoe volgende goederen aan het begijnhof: 1) land genaamd “d’ Evie Stoppelen”, palende O. Peter Volders, W. erfgenamen Peter Jacobs, N. de Magerbleuk, Z. Peter Pluymers. Verhuurd voor 14 halsters koren ’s jaars. Waarde 500 gulden. 2) land genaamd “de Zille” aan de Mortelheuf, palende O. Peter Int Panis, Z. erfgenamen Peter Jacobs, W. E.H. Boes, N. Henrick Cleys. Verhuurd voor 14 halsters koren. Waarde: 500 gulden. 3) een eikenbosje en land met advocaat Van Hese, palende O. Henrick Germijs, Z. genoemde advocaat, N. Henrik Wouters, W. N. Le Rosche. Verhuurd aan 4 halsters koren jaarlijks. Deels bezaaid met “eixterkens”. Waarde daarboven 150 gulden. 4) ½ zille broek “den Biesenbemd”, onverdeeld met Henrik Van uytrecht, onder Schulen. Verhuurd aan 10 gulden ’s jaars. Waarde: 250 gulden. 5) een eusel over de Beeckstraetbrug, palende O. en Z. de gemeente van Linkhout, W. Henrik Timmermans, N. den dijck. Belast met 2 gulden ’s jaars aan advocaat Van Hese. Verhuurd aan 3 pattacons ’s jaars. Waarde boven de last: 250 gulden. 6) een vierde deel broek in een half bunder met Henrik Wouters cum suis in ’t Linkhouts broek. Palende O. erfgenamen Petrus Jacobs, W. erfgenamen Magdalena Droogen, Z. de Demer. Verhuurd aan 2, 5 gulden jaarlijks. Waarde: 75 gulden. 7) ¼ in de Donderbosch in Zelem. Palende O. de straat. Jaarlijkse opbrengst 5 gulden, waarde 125 gulden. Gezamenlijke waarde: 1850 gulden. Gedaan voor schepen M. Jans.

 

1795, 12 mei. Folio 33r

Om uit onverdeeldheid te geraken, verkopen:

1. Mathias Meybos van Linkhout als man van Anna Van Schoonbeeck
2. Thomas Van Schoonbeeck, als vader en momber van zijn kinderen bij Maria Catharina Van Bergen
3. Maria Van Schoonbeeck
4. Jan Van Schoonbeeck
5. Henricus Van Schoonbeeck

6. Christien Van schoonbeeck (Thomas Hesbeens en Michael Jans als mombers van 3, 4, 5 en 6)
kinderen van wijlen Jan Van Schoonbeeck x Elisabeth Hesbeens.

Ze verkopen:

1)      huis met aanhorigheden, tuin en land, in Linkhout. Palende O. Peter Pluymers jr., Z. de straat, W. de kapelanie van Linkhout, N. de pastorie van Linkhout. Belast met 100 gulden t.v.v. de kinderen van wijlen Andries Smets en met 15 stuivers jaarlijks aan de pastorie van Linkhout.

2)      ¼ in een bunder broek “de Wolspinner” onder Schulen. Onverdeeld met heer Van Dormael van Diest e.a. Palende het geheel O. Hendrik Timmermans, Z. de oude Herck, W. Jozef Droogen c.s., N. Peter Timmermans.

3)      Land aan de Donderbosch in Zelem, palende O. erfgenamen heer Goedenhuysen, Z. kapelanie van Linkhout, W. Lowies Inckels, N. erfgenamen Jan Boes.

Bod van Mathias Meybos op lot 1) van 800 gulden boven de lasten. Gedaan ten huize Geert Swerts te Linkhout. Getuigen: Lambertus Bollen, Matthias Daniels. Notaris is C. Hoelen.

Bod van Peter Int Panis van Linkhout op lot 2) van 370 gulden. Zelfde plaats, zelfde getuigen Toegewezen.

Bod van Mathias Daniels van Linkhout op lot 3) van 520 gulden. Getuigen: Lambert Bollen, Peter Timmermans. Toegewezen.

Omwille van de minderjarigheid van sommige van de erfgenamen, richtten ze een verzoekschrift tot verkoop aan de schepenen. Op 15 mei legde Thomas Hesbeens de momberseed af.

Verdeling van de opbrengst:

Marie Van Schoonbeeck 220 gulden 8 stuivers

Carolus Van Schoonbeeck, onmondig kind van Thomas Van Schoonbeeck wonend te Mechelen, 29 gulden die op het huis blijven staan.

Jan en Hendrick Van schoonbeek samen 440 gulden 16 stuivers die op het huis blijven staan aan 17 gulden 12 stuivers ’s jaars. Schepenen Jans, Van Egen, Hoelen, Smets.

 

1795, 24 september. Folio 42r

Deling tussen de erfgenamen van wijlen Michiel Van uytrecht.

Kavel A viel aan Matheus Kaermans: a) huis, hof te Linkhout, palende ten O. de weide met Willekenshof, Z. de oude Beek, W. Peter Lijnen, N. de straat; b) de helft van de “Biesebemd” onverdeeld met Christien Van uytrecht, palende O. Henrick Van uytrecht, N. de heer Van Dormael; c) ½ sille vrede bemd geheten “de Begerden” onder Lummen. Palende O. Jan Van uytrecht, N. Jan Dirix; d) een zille gemeen broek op ’t Oortien onder Lummen, onverdeeld met Renier Leclair. De kavel is belast met 8 gulden ’s jaars aan de armen van Linkhout; met 1 gulden aan de kerk van Linkhout, 1 gulden ’s jaars aan de pastorie van Lummen.

Kavel B viel aan de kinderen van Anna Catharina Van uytrecht: a) Willekenshof met de weide, palende O. Henrick Van uytrecht, Z. de oude beek, W. de Leunen, N. de straat; b) perceel land aan de Peerleer onder Linkhout, palende met 3 zijden de gemeen heide, W. Peter Lijnen; c) een zille gemeen broek “de Roosdonck” onder Schulen, onverdeeld met Peter Lynen en Christiaen Van Reppelen; d) ½ sille vrede bemd onder Lummen, “de Begerden” geheten, de wederhelft uit de eerste kavel. Palende O. Jan Van Uytrecht, N. Jan Dirix; e) een kapitaal van 100 gulden aan 4% op panden van Matheus Kaermans x Catrien Van der Hoeven. Deze kavel mag binnen ’t jaar een eik kappen op ’t Mager Heyken.

Kavel C viel aan Christina Van uytrecht wed. Peter Kenens: a) Puthof met een goorken, palende O. advocaat Van Hese, W. Henrick Van uytrecht, Z. de straat; b) perceel land “het Mager Heyken”, 2 halsters groot, O. de H. Geest van Linkhout, Z. de straat, W. Jan Caris, N. Matheus Kaermans; c) de helft van een broek “de Schotelman”, O. E.H. Boes, Z. ’t vloot, W. Mathieu Van uytrecht, N. Sus Anna Van uytrecht; d) een zille uit 3 zillen in de Roosdonck onder Schulen, onverdeeld met Peter Lijnen en Christiaan Van reppelen; e) de helft van 125 gulden kapitaal aan 5,75% op panden van Goris Van Uytrecht (sinds 18.05.1792).

Kavel D viel aan Servaes Tullen x Maria Elisabeth Van uytrecht: a) perceel land “het Heyke”, palende O. Lambert Bollen, N. joffr. Loyens, W. Jan Mathijs Joors, Z. ‘tvloot; b) de wederhelft van “de Schotelman”, O. E.H. Boes, Z. ‘tvloot, W. Matheus Van uytrecht; c) een zille op de Roosdonck onder Schulen, onverdeeld met Peter Lijnen en Adriaen Van Reppelen; d) perceel “de Onvree”, palende met 3 zijden de straat, W. Sus Anna Van uytrecht; e) een zille bempt “de Stockbemd” onder Lummen, waaruit de derde opper gaat naar Marie Christien Van uytrecht; f) een kapitaal van 100 gulden aan 4% op panden van Matheus Kaermans; g) de helft van kapitaal van 125 gulden (zie voor).

Geregistreerd voor schepenen Van Egen, Jans, Seyssens, Vandermaesen, Hoelen en Smets.

 

1796, 14 januari. Folio 53r

Petrus Alenus leende 09.02.1792 de som van 500 gulden BBL van Joannes Bleux. Pand: 1) een beemd, palend O. Henrik Vandevoort, N. de Winterbeek, W. wed. Put; 2) eiken schaarbos, palend O. Henrik Meus, W. Henrik Jans, Z. Andries Put. Alenus lost nu 300 gulden af en ontlast daarmee zijn beemd. Bijpand van Alenus: een dennenbos te Molem, O. en Z. de gemijntebergh, W. erfgenamen Henric Fredrix. Gedaan ten woonhuize van notaris J. Nulens te Veurten onder Koersel op 22.12.1795. Getuigen: Henrik Norbertus Nulens, Francis Heeren. Peter Alenus laat de akte registreren op 14.01.1796.

 

1795, 15 december. Folio 56r

Voorwaarden waaronder Franciscus Ramakers van Schulen als man van Helena Wolfs publiek laat verkopen: perceel land en dries genaamd, den Stert, gelegen te Genijcken. Palende: ten oosten Peter Bervoets, ten zuiden Vincent Sneyers, ten westen de Brouckstraet en ten noorden de erven van de verkoper. Onbelast. Negen voorwaarden.