RAH Schepenbank Lummen nr. 124

1783 – 1793

Gichten Brabants Recht buiten vrijheid

 

1784, 04 november. Folio 30v

Registratie van een kwitantie. Joan Bt. Strijbos en M. E. S. Strijbos, geboren Comans, te “Sittaren” kwijten een schuld van 150 gulden (128 gulden Maastrichtergeld) aan Arnoldus Reynders van Gestel. M. E. S. Strijbos erfde die van haar zuster joufr. Comans, begijntje in Diest. De schuld dateerde van 20 juni 1771.

 

1784, 18 november. Folio 31r

Deze akte is doorgestreept met de vermelding: staat onder Coorsel, folio 6, 14 april 1774. Dus memorie de 18.11.1784.

Joannes Scroyen, zoon van Arnold Scroyen x Maria Jacobs, leent 200 gulden aan 5% van joufr. Elisabeth Maes van Viversel. Pand: land met bosje op de Esselbosch te Coorsel onder Veurten.

 

1785, 22 september. Folio 54r

Thomas de Veu had een proces aangespannen tegen Henrick Tielens over huishuur, landpacht, het leggen van walmen (strodak) en broekhuur. Regeling buiten het recht: de 2e zal met de 1e alle boekweit delen in stuiken (= hopen van 8 à 10 schoven), staande op ’t land van de 2e. Koren en stro door de 1e ingeschuurd, blijven van hem. Rechtskosten worden gedeeld. Gedaan voor schepenen Tits, Schodts, Van Egen, Jans en Seyssens. Kosten: 6.2.0.

Voetnota: staat onder Coorsel folio 151v.

 

1788, 18 december. Folio 138v

Notaris C. Hoelen, Lummen, stelt op 10.12.1788 publiek te koop op verzoek van 1) Arnoldus Moons, Gestel; 2) Joris Moons, Gestel; 3) Henricus Verpoorten x Christina Moons, Gestel; 4) Peter Daniels als momber van Agatha Moons, Gestel:

1) land “den Bergh” in Gestel: O. de straat, Z. Jan Geerts, W. Peeter Daniels, N. de straat; 2) gemynbrouck te Gestel O. Peeter Daniels, Z. de beek, W. Mathijs Jorus, N. Geert Vaes.

Gedaan ten huize van wed. Henrick Vanderheyden te Gestel. Mathijs Thijsmans van Coorsel biedt 84 gulden op perceel 1. Christina Lampen, vrouw van Ludovicus Corvers van Beringen, biedt voor perceel 2 de som van 148 gulden. Percelen verblijven aan inzetters. Betaald. Getuigen: Joannes Robertus Roosen van Gooselaer; Franciscus Van Meelbeeck van Gestel. Bevestiging van 3 gedane kerkenroepen op 29 januari 1789. Bij het uitroepen zijn 2 dienaren genoemd: Jan Hoskens en Claes Ramakers.

 

1790, 25 februari. Folio 172v

Verzoekschrift van de 20-jarige Maria Anna Slegers aan meier en schepenen van Lummen, Brabants recht buiten vrijheid. Haar tante Ida Slegers overleed op 7 maart 1778(!) binnen Antwerpen en liet bij testament d.d. 22.11.1787(!) (notaris Josephus Aerts) aan haar, haar broer en zuster ieder 1/3 van haar goederen na. Voorwaarde: slechts te aanvaarden als de jongste (dat is zij) 24 jaar wordt. Op 29 juli 1778 was er 421 gulden 16 ¼ stuivers beschikbaar; nu opgelopen tot 678 gulden 2 ½ stuivers. Maria Anna Slegers zou graag beschikken over haar derde, namelijk 226 gulden 3 oorden. Joannes Michiels en Joannes Vaes, naaste familieleden, steunen dit verzoek. Schepenen autoriseren haar halve broer Joannes Michiels het geld te lichten bij executeur Andreas Josephus Ven te Antwerpen. Jan Michiels belegt voor haar 250 gulden op de gemeente van Koersel, op 6 maart 1790.