RAH Schepenbank Lummen nr. 116.

1750 1752
Gichten Brabants recht buiten vrijheid

 

Samenvatting door Mathieu Vandenbosch

 

Begint van 15 januari 1750 ende eijndight met 4 decembris 1752.

 

1750, 9 februari. Folio 11.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Jan Aerts met instemming zijner vrouw Catharina Scroijen, aan Jan Scroijen, een etweide tot Coorsel aan de Waterstraat. Palende O. Niclaes Hermans; W. de weduwe Henrik van Postel ; Z. Maria van Ubbel; N. Peeter Cops. Voor 200 gulden Brabants Luiks. Het bedrag blijft op het pand gehypotekeerd 4%. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 4 schellingen.

 

1749, 30 december. Folio 11 v.

Voor schepenen als voor verkoopt Antoon Put zijn kindsdeel - 1/6 part - van huis en hof tot Stall onder Coorssel. Palende O. Joris Moons; W. Matthijs Mentens en Niclaes Moons; Z. de postbaan; N. de Klijn heijde. En zijn kindsdeel van alle andere goederen. Verkocht aan zijn broers en zusters: Joseph, Joan, Cristina, Maria en Anna Put. Verkocht voor 241 gulden, waarvan 141 gulden contant. De andere 100 gulden moeten betaald worden kerstmis 1750. Lijcoop: 4 gulden. Godtspenninc: 5 stuivers.

 

1750, 20 maart. Folio 20.

Voor schepenen als voor leent Simon Truijens van Joannes Reijnders 300 gulden Brabants Luiks 5%. Pand:

1.      een etweide in Coorsel. Palende O. Valentinus Wouters; W. Jan Claes; Z. Jan Reijnders en de weduwe van Postel; N. Peeter Smeets.

2.      de Groote houve gelegen op het Sreenvelt. Palende O. Willem Jacaers; W. Helena Belien; Z. E.H. Windelen en Henric Reijnders; N. Jan Vervorst en Jan Ceyssens.

3.      Verder hebbende en verkrijgende goederen.

 

1750, 23 maart. Foio 20 v.

Voor schepenen als voor verkoopt Cornelis Cauwberghs met instemming van zijn vrouw Maria Smeets aan Henric Gorus:

1.      huis en hof gelegen tot Stall aan de Heijde. Palende O. Jan Lekens; W. Z. en N. de straat of aert.

2.      een dries achter den Pelsbos. Palende O. Jan Ceijssens; W. en N. 'sheren aert; Z. de Maelbeeck.

3.      den Haselaer, palende O. en N. de erfgenamen Aert Huijbrechts; W. Joris Lekens en Z. Jan van de Bergh.

Verkocht voor 400 gulden Brabants Luiks en 1 ducaat drinkgeld voor verkopers vrouw. Godtspenninc: 2 stuivers. Lijcoop: 1 vaan bier. Belast met 100 gulden aan de gemeente van Coorsel en 3 vat koren in het beneficieboek.

 

1750, 9 april. Folio 22.

Simon Truyens leent van joufvrouw Christina Elens, 250 gulden Brabants Luiks 5%. Pand: huis en hof en het Collebloeck, groot omtrent 10 halsters. Gelegen tot Vurthen onder Coorsel. Palende O. Jan Vaes; W. Simon Truyens; N. de straat; Z. Jan Bernard Ceijsens.

 

1750, 20 april. Folio 23.

Voor schepenen des lands Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid leent Henric Gorus met instemming zijner vrouw Anna Schonckelen 400 gulden Brabants Luiks 4%. Pand:

1.      zijn huis en hof tot Stall. Palende O. Jan Lekens; W. de straat; Z.en N. 's heren aert.

2.      een plek genaamd den Haeselaer gelegen omtrent de Stalsche molen.

3.      voorts hebbende en verkrijgende ter wat plaatse ook gelegen.

4.      zijn derde part van een renteHHH van 100 ducatons staande op de gemeente van Balen.

5.      het derde part van een rente van 300 gulden op panden van Jan Vrijs.

 

1750, 8 juni. Folio 23.

Voor schepenen als voor worden de panden van Jacob Vaes gekweten van 75 gulden. Die kwijting wordt gegeven door:

Matthijs Bleux als momber der kinderen van Andries Vaes.

Antoon Put vader en momber zijner kinderen verwekt bij wijlen Elisabeth Vaes.

Christiaen Moons vader en momber zijner kinderen verwekt bij Anna Vaes.

Arnoldus Vaes.

 

1750, 20 juli. Folio 30.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkopen de burgemeesters van Coorsel aan Joris van Ubbel een perceel heide op de Scrickheijde gelegen en genaamd: den Leulenbergh. Palende O. W. en Z. 's heren aert; N. Joan Beckers en de weduwe Henric van de Weijer. Voor 15 stuivers schatting in iedere schatbrief van acht hondert. Welke schatting begint in 1753. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. Voorschreven erf is afgepaald met 2 distincte stenen aan de zuidzijde.

 

1750, 20 juli. Folio 30.

De voornoemde burgemeesters verkopen aan Anna Henrix, vertegenwoordigd door haar zoon Lambert Wijnants: een perceel heide op de Winninghe gelegen. Genaamd Dierencoop. Palende O. W. en N. 's heren aert; Z. Jan Put, Thomas de Veu en de erfgenamen Servaes Ceijssen. Voor 32 stuivers 2 oorden in iedere schatbrief.

een perceel op de Scrickheijde. Palende O. en Z. de Scrickheijde; W. en N . zijn eigen erf. Voor 1 gulden 2 oorden schatting in iedere schatbrief van acht honderd.

Godtspenninc: 10 stuivers. Lijcoop: 4 vanen bier. De schat zal beginnen in 1753. Het erf is afgepaald met 2 stenen aan de oostzijde.

 

1750, 20 juli. Folio 30 v.

De voornoemde burgemeesters verkopen aan Peeter Vaes een perceel heide op de Winninghe gelegen, genaamd de Winninghof. Palende O. N. en W. 's heren aert; Z. zijn eigen erf. Voor 19 stuivers in iedere schatbrief van acht honderd. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. De schatting zal beginnen in 1753. Het erf is afgepaald met 4 stenen.

 

1750, 20 juli. Folio 31.

De burgemeesters als voor verkopen aan Jaspar Vaes een plek heide op de Scrickheijde, genaamd den Conijnsgracht. Palende O. de straat; W. de Kakelhouve; Z. de Scrickheijde; N. de erfgenamen Henric Meijen. Voor 15 stuivers schatting in iedere schatbrief van acht honderd. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. De schatting begint in 1753.

 

1750, 20 juli. Folio 31 v.

De burgemeesters als voor verkopen aan Francis Lekens, vertegenwoordigd door zijn vrouw Elisabeth Ceijssens, een perceel heide omtrent de Postelmans hoec. Palende O. Z. en W. 's heren aert; N. de weduwe mr. Peeter Convents. Voor 25 stuivers in iedere brief van achthonderd. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. De schatting begint in 1753. Het erf is afgepaald met 2 stenen aan de zuidzijde.

 

1750, 14 november. Folio 38.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht, buiten vrijheid, extra-ordinair vergaderd zijnde, werden Gerardus Geerdts en Thomas Tielens tot mombers verkozen voor de kinderen van Hendericus Tilmans x Christina Put. Schepenen ordonneren alle saecken samen te doen ende te verrighten gelyck eenen momboir toestat sonder dat den eenen sonder den anderen iet sal moghen doen ende alles het welck den een sonder den anderen sal comen te doen, sal wesen van niet en van geender weerde. Dictum in collegio coram Beckers, Smets, Aerts, van der Aa.

Op heden de 14de maart 1750 heeft Geert Geerts, extra-ordinaris bedaagde zijnde, in handen van meier Vaes, de eed afgelegd als momber voor de kinderen van Hendericus Telemans en Christina Put.

 

1750, 29 oktober. Folio 44.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Bernardus Ceijssens aan Matthijs Bleux, vertegenwoordigd door zijn zoon Henric Bleux, een bempt tot Veurthen, palende O.de weduwe Bernardt Ceijssens; Z. de Wintervbeeck; N. de Alde beeck. Voor 725 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers.

 

1751, 4 januari. Folio 44 v.

Voor schepenen als voor leent Simon Truijens van Peeter Neulens, vertegenwoordigd door zijn zoon Joannes Neulens, 200 gulden Brabants Luiks 5%. Pand: huis en hof tot Veurthen, palende O. Jan Claes en Jan Vaes; W. Paulus Zeuws; Z. de straat en N. de weduwe Bernard Ceijssens.

 

1751, 7 januari. Folio 45.

Voor schepenen als voor verkoopt Aert Stevens aan Henric Huijbrechts een bempt aan de Esselen bos gelegen. Palende O. de erfgenamen Antoon Gaethoffs; W. Geert van Lauw; Z. de begijnen van Peer en N .Michiel Claes. Veerkocht voor 350 gulden en 2 hespen van 30 pond. Betaald: 100 gulden. De meerrest te betalen als het de verkoper believen zal. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: ton bier. Belast met 100 gulden aan de weduwe Peeter Tielens tot Hechtel en 22 stuivers jaarlijks aan het klooster te Peer.

 

1751, 7 januari. Folio 46.

De burgemeesters van Coorsel verkopen aan Peeter Dries een perceel erf op de Scrickheijde, palende O. Jan Baptist Van de Weijer; W. de weduwe Gerardt Briers; Z. de Helderbeeck; N. 'sheren aert. Voor 8 stuivers 2 oorden in ieder schatbrief van achthonderd. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. De schatting begint eerstmaal in 1753. Peeter Dries moet de waterloop laten naar Abrahams vijver. Het erf is afgepaald met 2 stenen aan de noordzijde.

 

1751, 7 januari. Folio 46.

Dezelfden als voor verkopen aan Peeter Hermans een perceel erve op het Vliegers eijnde gelegen. Palende O. W. en N. 's heren aert; Z. Peeter Hermans en Brigida Didden. Voor 19 stuivers schatting in iedere schatbrief van acht honderd, eerstmaal aanvangen in 1753. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. Het erf is afgepaald met 2 stenen aan de noordzijde.

 

1751, 8 februari. Folio 58.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Aert Reijnders aan Peeter Dries een edtweide onder Veurthen. Palende O. Peeter Stevens; W. Aert Reijnders; Z. Marie Van der heijden; N. Peeter Dries. Verkocht voor 20 pattacons en een paard. Godtspenninc: 5 stuiers. Lijcoop: 1 gulden.

 

1751, 23 maart. Folio 58 v.

Voor Beckers en Van der a, schepenen als voor, verkopen Theunis en Joan Geerts aan E.H. Arnoldus van Herck een rente van 300 gulden Brabants Luiks die ze trekken op panden van Michiel Smeets tot Coorsel. Verkocht voor de nominale prijs.

 

1751, 20 februari. Folio 60.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Carolus Adriaens aan Joan Lemmens:

1.      huis en hof op de Winninge gelegen. Palende O. en N. 's eren aert; W. de wederhelft.

2.      land den Kenenman, palende O. Peeter Put; W. de erfgenamen Andries Stockmans; Z. en N. 's heren aert.

3.      land in de Cael rat, palende O. Wilm Jacaers; W. de wederhelft; N. de Hommelheijde.

4.      nog een perceel in de Cael rat, palende O. Z. en N. de weduwe Jan Henrix; W. de Hommelheijde.

5.      een perceel broek genaamd de Peersen bempt.

6.      een perceel broek onder Heusden, palende O. Jan Dirix; W. de weduwe Jan Henrix; N. en Z. de beek.

Verkocht voor 1125 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 20 gulden.

Belast met 500 gulden kapitaal, waarvan 400 te betalen te Exel aan Lenaert Gijsens en 100 aan Henric Neven tot Hechtel.

 

1751, 25 februari. Folio 60 v.

Henric Van bilsen als vader-momber Jaspar Van bilsen leent van Petrus Franciscus Convents 200 gulden Brabants Luiks 4%. Pand: land den Lochtenborgh , palende O. en Z. 's heren aert; W. Peeter Tielens en N. schepen Jan Reijnders. Onderpand: een bempt, het Hemelrijck, palende O. Jan Vervorst; W. de erfgenamen Jan Knaep; Z. Cobus Stockmans en N. de Roode beeck.

 

1751, 25 februari. Folio 60 v.

Henric Seuckens draagt het vruchtgebruik van alle goederen die hij in tocht bezit vanwege wijlen zijn eerste vrouw, over aan Jan Cornelis. Mits dat Cornelis alle verlopen intresten aan de heer Cox en Jaspar Tielens betaalt, evenals alle bekende en onbekende lasten van de goederen tot Coorsel als elders.

 

1751, 13 maart. Folio 61.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Joan Beckers aan schepen Jan Reijnders een plek land in het Foxblock gelegen. Palende O. Henric Claes; W. heer Smeets van Meuwen; Z. de koper; N. Jaspar Lekens. Verkocht voor 150 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Belast met 5 stuivers in iedere schatbrief en herengrondcijns.

 

Folios 61v en 62r zijn leeg.

1751, 9 maart. Folio 65.

Peeter Stevens leent van Michiel Goosens 300 gulden 10 schellingen 'sjaars van ieder 100, makende 15 gulden 'sjaars. Pand: huis, hof en het beemdeken onder Veurten tot Coorsel. Palende O. Peeter Smeets;W. de erfgenamen Paulus Noops;N. Peeter Smeets en Z.de straat.

 

1751, 23 maart. Folio 66 en 66 v..

Voor schepenen Beckers en Van der A laat Theunis Geerts een akte van notaris Pet. Nicolaij van Heusden registreren, daterend van 23 mei 1735.

Aert Bestens als stiefvader, Jeuris van Ubbel als zwager en Lenaert Smeets als broer van Michiel Smeets, verklaren in naam van voornoemde Michiel Smeets 300 gulden geleend te hebben van Wouter Goven van Hechtel. Dat geld is aangewend tot afkwijting van 300 gulden 5% aan edele heer de Libotton, door Michiel Smeets geleend bij mevrouw Libotton op 8 april 1726 en afgelegd de 26ste april 1735. Zelfde panden.

Gedaan ten huize van de notaris te Heusden. Getuigen: Aert Moons van Beverloo en Anna Leijssens.

 

1751, 23 maart. Folio 67.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid leent Joannes Beckers, Jans zoon, 300 gulden Brabants Luiks 4% van de Groususters te Hasselt, van het Sint Barbaradal, vertegenwoordigd door zuster Petronella van Rijckel. Pand:

1.      huis en hof te Coorsel aan de kerk gelegen, palende O. de weduwe Peeter Smeets; W. de straat; Z. Henric Tielemans; N. erven Matteus Gijbels.

2.      het Voorsten edtbrouck, palende O. de weduwe Mattheus Gijbels; W.de Broekstraet; Z. de Breedonck.

3.      het derde broeck aan de Koij.

4.      verder zijn hebbende en verkrijgende goederen ter wat plaatse gelegen.

 

1751, 22 april. Folio 83.

Joannes Arnoldus de la Court, n der provisors der stad Hasselt, met machtigsbevel van zijn confraters, getekend door rentmeester H. Pijp, kwijt de panden van Jan Beckers, gehypothekeerd volgens gicht van 8 april van den jaere seventhien. Present: Jan Beckers, Aert Beckers en Henderic Tilmans als erfgenamen van Jan Beckers. Ze hebben 1000 gulden betaald.

De originele volmacht is bewaard gebleven bij folio 83.

 

1751, 6 mei. Folio 85.

Voor schepenen als voor staat Catharina Aerts weduwe Jan Stevens haar vruchtgebruik af van huis en hof gelegen tot Coorsel. Palende O. Willem Witters; W. Jan Claes; Z. de straat; N. jouffrouw Jans. Afgestaan ten behoeve van Jacobus Cuppens en de kinderen Peeter Stevens namens Catharina, Helena en Gertruijt Stevens.

Ze laat de kinderen toe er mee doen wat hennen raedt gedraghen sal.

Jacobus Ceuppens, gehuwd geweest met Maria Stevens, weduwnaar met 2 kinderen, verzoekt octrooi om een huis tot Vuerthen te verkopen, afgekomen van Jan Stevens en belast met 250 gulden aan heer Matthijs van den Weijer tot Hasselt en 100 gulden aan de kerk van Coorsel, verloopen hondert vyftigh guldens. Catharina Stevens, Elena Stevens, Getrudis Stevens.

 

1751, 10 april. Folio 88.

Akte van notaris G. Vaesen, Hasselt.

Simon Truyns van Coorsel, belovende het volgende door zijn vrouw Marie Knaep wettelijk te laten approberen, leent van licentiaat in de rechten en advocaat Arnoldus Briers 300 gulden Brabants 4%. Pand: 4 dagmalen, zo land als weide, gelegen niet ver van de kerk van Coorsel. Palende O. Matthijs Wauters erfgenamen; W. Jan Claes; N. Aerdt Schroijen en Z. Jan Reijnders met de erfgenamen Henrick van Postel, sorterend ter Brabants recht. Mag niet afgelegd worden in munten kleiner dan een schelling.

Gedaan te Hasselt ten huize van de gelddoender, gelegen in de Raemstraet. Getuigen: Gertrudis Claes en Margareta van Doren. De rechten van het origineel en deze kopie zijn door de ontlener betaald.

1751, 8 mei. Folio 89.

Simon Truijens en zijn vrouw Marie Knaep laten voorgaande akte registreren.

 

1751, 13 mei. Folio 93.

Verzoekschrift aan de schepenen van het land Lummen ten Brabants recht.

Jacobus Cuipens, met wijlen Maria Stevens 2 kinderen hebbend, heeft een huis te Coorsel, onverdeeld met Catharina Stevens, Elena Stevens en Gertruijdt Stevens. Van dat huis heeft Maria Aerts de moeder van wijlen Maria Stevens het vruchtgebruik afgestaan. Het huis in onbewoond en staat dagelijks te vervallen. Het is belast met 200 gulden aan Matthijs tot Hasselt; met 100 gulden Brabants Luiks aan de kerk van Coorsel. De renten zijn intussen wel opgelopen tot 150 gulden. De remonstrant verwacht voor zijn 2 kinderen enkel schade van dit pand. Daarom verzoekt hij het publiek te mogen verkopen en het geld te beleggen ten behoeve zijner kinderen.

De schepenen staan de verkoop toe, openbaar te houden door onsen secretaris met publieke conditie ende penningen daervan voortscomende te consigneren tot den suppliantsal aenweysen ofte thoon applicat (kan aantonen ze te beleggen) tot profijt sijnder kinderen.

Dictum coram: Baers, Aerts, Smets, Jans, scabini.

 

1751, 27 mei. Folio 101.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Joannes Smeets aan Aert Deckers:

1.      zijn huis en hof met een driesken gelegen tot Veurthen onder Coorsel. Palende O. en Z. Marten Cupers; W. en N. de straat.

2.      een halster land gelegen tot Veurthen, palende O. Aert Stevens en de erfgenamen Jan Paels; W. de straat; Z. Jan Claes en N. Marten Cupers.

Verkocht voor 600 gulden en een pistool drinkgeld. Godtspenninc aan de kerk van Coorsel: 10 oorden.

Belast met 200 gulden aan de erfgenamen Barbara Convens.

 

1751, 2 juni. Folio 101.

Voor schepenen als voor kwijt Antoon Put, Joseph Put cum suis aangaande de verkoop van zijn patrimonie.

 

1751, 1 juli. Folio 102.

Notitie van het geld voor de minderjarige kinderen van Jacobus Ceupens en Maria Stevens.

1.      elf ducaten van een acs te licht.

vijf van drij acsen te licht.

seven van vier acsen te licht.

een ducat van vyf acsen.

een ducat van dry acsen.

2.      item een frans pistool met silver geldt, samen 6 pattacons en 17 luyxhe oorden.

3.      eodem voor het octroij en de requeste samen seven gulden thien stuyvers daervan genomen.

 

1751, 1 juli. Folio 102.

Voor schepenen als voor verklaart schepen van der Aa dat de gemeente een heide verkocht aan Jan Regaders, gelegen te Coorsel en genaamd het Vluserseende (?) palende O. Peeter Hormans; W. de gemeinten aert; Z. het velt van Selebroders van Hasselt; N. de gemeynten aert. Voor 1 oord jaarlijkse cijns.

 

1751, .. Folio 103.

Voorwaarden waaronder Catharina Stevens, Anna Stevens, Gertrudis Stevens en Jacobus Cuppens, een huis met de hof en het huisveld verkopen onder Vuerthen. Palende O. Willem Wittens; W. Jan Claes; Z. de straat; N. jouffrouw Jans. Afgekomen van Jan Stevens. Verkoop is toegestaan bij octrooi van 13 mei 1751.

Belast met 250 gulden aan de heer Matthys te Hasselt en 100 gulden aan de kerk tot Coorsel. Het huis mag aangeslagen worden op dag van gichten; hof en land met het driesken, half oogst 1751. Ieder hoogsel bedraagt 2 gulden, te weten een gulden accresentie van den coop ende eenen gulden aen die hoeger. De verkopers moeten alle lasten betalen tot dag der gicht. De kopers moeten tot lijck geven, hier ten deze huize de Trompet, een ton Diesters bier en ten huize van genachte waar de kaarsbranding zal geschieden: 6 schilling. Godtspenninck:1 blamuser aan de kerk.

Op 17 mei 1751 biedt Joannes Claes 690 gulden boven de last van 350 gulden. Hij zet 25 hogen.

Catharina Stevens tekent; de andere verkopers tekenen met een kruisje.

Getuigen: Joannes Molders, Henderic Ceijssens. Was getekend: Henricus vander Aa als geconstitueerde van de secretaris.

Op 1 juli 1751 leest gerechtsdienaar Jan Picaris de voorwaarden voor, ontsteekt en bant de kaars. Joannes Claes blijft koper voor 690 gulden en 25 gulden, Makende samen 715 gulden boven de last van 350 gulden Brabants Luiks. Joannes Claes wordt er in gegicht in de naam van zijn vader, ook Joannes Claes.

 

1751, 12 juli. Folio 105.

Wilhelmus Pelsers verkoopt aan Joannes Seyssens part in een dries onder Stal- Coorsel, palende O. de straat; W. Jan Munters; N. Joannes Cnaep erfgenamen; Z. Henrick Tempels. Verkocht voor 50 gulden Brabants Luiks boven een kar wishout.

 

1752, 13 januari. Folio 136. Genachte en jaargeding.

Carel Horions deed stipulatie in handen van schepen Beckers, in vorm van schepenbelofte, over de goederen onder Corsel, verkocht door Carel Adrians aan Jan Lemmens. Hij zal deze verkoop voor goed en van waarde houden in alle formaliteiten.

Terzelfdertijd verscheen Francus Schrappen die zich geinsisteerd vindt in zijn pacht aan Jan Lemmens, maar hij is door de schepenen van dit land gerelaxeerd.

 

1752, 20 januari. Folio 138.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkopen de burgemeesters van Coorsel, vertegenwoordigd door burgmeester Henrici Beirts, aan Hendric van Bilsen een perceel heide onder Coorsel omtrent de Postelmans hoec. Palende O. Z. en W. 's heren aert en N. Francis Lekens. Verkocht voor 1 gulden Brabants Luik in iedere schatbrief aan de burgemeesters van Coorsel.Cijnzende jaarlijks aan hare majesteit, 1 stuiver Brabants. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorssel.

 

1752, 16 februari. Folio 144.

Voor schepenen van het land Lummmen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Jaspar Vaes aan Huijbrecht Aechten voor 200 gulden de helft van 4 vijvers.

 1. de Smeetsvijver, palende O. d Matthijs hoeven en meet 3 zijden 's heren aert.
 2. gelegen aan de Knevelsbergh, palende rondom 's heren aert.
 3. gelegen op de Schrickheijde, palende O. 's heren aert; W. Peeter Dries vijver; Z. het Heusdens broeck; N. Jan Put.
 4. regenotende als voor.

Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 2 vanen bier.

 

1752, 16 februari. Folio 144 v.

Voor schepenen als voor verkopen de burgemeesters van Coorsel aan Huijbrecht Aechten een plek erve op de Schrickheijde, palende O. de Schrickheijde; Z. Michiel Claes vijver; W. Thomas Tielens; N. Geerdt van Lauw. Verkocht voor 1 gulden in iedere schatbrief aan de burgemeesters. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. Cijnzende jaarlijks aan hare majesteit: 1 stuiver te Bavonis.

 

1752, 21 februari. Folio 144 v.

Voor schepenen als voor staat Paulus Zeuws de tocht af van 1/6 part van al zijn goederen gelegen tot Coorsel. En dat tot behoef van zijn zoon Peeter Zeuws. Die leent daarop 250 gulden 4% van Marie Ceijssens. Concreet pand is: een perceel gen aamd de Houve, gelegen aan de Scrickheijde. Palende O. de straat; W. Joris Van ubbel; Z. de weduwe Van postel; N. mr. Geert Kenens.

 

1752, 18 februari. Folio 146 bis.

Petrus Stevens bekent aan Petrus Smeets een stuk erf verkocht te hebben ter grootte van omtrent 9 voeten. Palende O. en N. Petrus Smeets; W. en Z. Petrus Stevens. Volgens de palen daarvan gestoken. Voor 26 gulden en 6 vanen lijckoop. Joannes Witters is momber van Petrus Stevens.

 

1752, 28 februari. Folio 147.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Susanna Knaep aan medeschepen Joannes Henricus Beckers een plek land genaamd den Caubergh gelegen onder Stall - Coorssel. Palende O. Joris Moons; W. en Z. de erfgenamen heer Franciscus Jacobus Beckers; N. de straat. Voor 50 pattacons. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: ton bier. Aldegonda Struijvens wordt in naam en ten profijte van haar man Joannes Henricus Beckers in dit land gegicht.

 

1752, 8 maart. Folio 147 v.

Voor schepenen als voor leent Geert Teijsmans van Daniel Slanghen 150 gulden Brabants Luiks 5%. Pand:

 1. de middelste plek in de huishof van de Posthoren. Palende O. zijn eigen erf; W. Jan Tijsmans; N. 's heren aert.
 2. de Middelste dries. Palende O. zijn eigen erf; W. Matthijs Tijsmans en Matthijs Witters; Z. Francis Teunis; N. Jan Tijsmans.

 

1751, 15 juni. Folio 148.

Akte van notaris Dion. Dewinghe, Hasselt.

Peeter Schroijen, geassisteerd met zijn instemmende huisvrouw Marie Mombers, leent van het echtpaar Guilielmus Thomas - Margaretha Kijnen 500 gulden Brabants in goede gouden en zilveren gangbaar geld, 4%. Pand: hun kindsdeel waarvan ze de tocht bekomen hebben van Ida Cuijpers, hun respectieve schoonmoeder en moeder; overdracht gepasseerd voor de justitie van Heusden op de 3 juni laatstleden. Pand:

 1. hun deel in 26 halsters land
 2. hun deel in 8 dagmalen broek, beiden onder Heusden gelegen. In het geheel belast met 800 gulden
 3. 3 dagmalen broek, genaamd Maesbroeck, onder Lummen ten Brabants recht, waarvan hij de helft verkregen heeft van Peeter Michiels. Palende O. het Strauten; Z. Guilliam Schuermans; W. de heer de Gradij. De andere helft bij koop verkregen van Joannes Cnops en Marie Agnes Van manshoven.

Gedaan binnen Hasselt ten huize van de gelddoeners. Getuigen: Jacobus Van deijck en Anna Wagemans.

Medeschepen van der Aa laat voorgaande akte registreren op 28 februari 1752. (Folio 149).

 

1752, 2 maart. Folio 151.

Voorwaarden waaronder Peeter Tijsmans, met tussenkomst van notaris Gaspar Rapers de volgende percelen gelegen in het huisveld van de Posthoren tot Castel verkoopt:

 1. perceel land, palende O. de erfgenamen Nicolaes Smets; W. Gerard Tysmans; en N. de Heyerbane en ter sonne het tweede perceel. Belast met 100 gulden Brabants Luiks aan Jan Kannaers en 100 gulden aan sieur Put tot Beringen. Kortend aan de koopsom.
 2. perceel land vulgo de Achterste placke. Palende O. Frances Theynis; W. Geert Tysmans; N. het eerste perceel. Ter sonnen het derde perceel. Percelen 1 en 2 te aanvaarden half oogst e.k. Maar omdat die nog twee jaren onder huur liggen, moet de koper zich tevreden stellen met de pacht; ieder de helft van de korenpacht.
 3. een dries. Palende O. Jan Witters; W. Gerard Tysmans; N. het tweede perceel en ter sonnen Mattys Tysmans en Mattijs Witters. Belast met een servituur van weg tot de beemd van de erfgenamen van Mattheus Beckers. Half maart te aanvaarden.

Elk perceel is belast met 5 stuivers schatting in iederen brief.

De kopers moeten betalen op dag van gichte, die a.s. donderdag gehouden wordt, tenzij de tijd met consent van partije wordt verlengd. Dan moeten ook betaald worden: alle rechtskosten, als gicht- en registratiekosten, 1 gulden schrijfloon van ieder perceel, roepgeld half zoveel, lijfkoop: van ieder perceel ton bier.

Deze voorwaarden zijn het gezelschap voorgelezen op de laatste februari 1752 ten huize de Valentijn. Getuigen: Jan Knaep en Paulus Dirtmans.

Op 29 februari 1752 kent Paulus Dirtmans de palmslag toe aan Laureys Convents. Deze laatste naam is doorgestreept en vervangen door: Geert Tijsmans. Toegekend voor 243 gulden boven de last van 200 gulden. Getuigen: Petrus Cops en Jan Hueveners.

De gicht staat geregistreerd op folio 153. 2 maart 1752.

 

1752, 27 maart. Folio 162.

Voor schepenen van Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkoopt Johannes Witters als erfgenaam van Ruth Tielen aan Peeter van Herck een rente van 30 gulden Brabants Luijx jaarlijks (kapitaal 600 gulden) staande op panden van Jan Knaep, Simon Truyens en Catharina Knaep tegenwoordig getrouwd met Gerardt van Lauw. Verkocht voor de nominale waarde van 600 gulden. De eerste gicht dateert van 14 november 1731.

 

1752, 4 april. Folio 162.

Voor schepenen als voor leent Peeter Noops, geassisteerd met zijn 2 dochters, Anna en Catharina Noops, van Jacobus Dillen 400 gulden Brabants Luijx 3 %. Pand: de halve huishof tot Veurthen onder Coorsel. Palende O. de weduwe Wilm Noops; W. Jan Claes; Z. Joan Vervorst; N. de straat. Onderpand: een bemd genaamd den Peeter bos, sorterende onder de prelaat van Averbode. Ze lenen ter afkwijting van een rente van 200 gulden aan jouffr. Pelsers tot Beringen en 200 gulden aan de prelaat van Averbode.

 

1751, 2 juli. Folio 164.

Akte van notaris Joannes Nulens, Hasselt.

Advocaat Guillielmus Franciscus Vaets, met medeweten van zijn vrouw Maria Anna Matthijs, bekent van Jan Claes en Jan Munters 250 guldens Brabants Luiks ontvangen te hebben en kwijt daarmee een rente van dat bedrag, die de advocaat trekkende was op panden van Jan Munters, qualitate qua coobligatus en Peeter Stevens, nu Jan Claes door koop onder Coursel.

Gedaan binnen Hasselt ten huize, genaamd St. Jacob, van de genoemde advocaat.

Getuigen: Matthias Lambertus Janssens en jouffr. Maria Agnes Frederici.

Deze akte is ter kwijting voorgelegd door Jan Claes, zoon van Jan Claes.

Pro copia 10 stupheros et solvit Joannes Claes.

 

1752, 12 mei. Folio 168.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkopen Joris Van ubbel, Jaspar Smeets, Jan Jacobs, Henric Slegers, Wilem Witters, Helena Henrix, Jan Scheerbergh, allen erfgenamen van de uitlandige Jan Paels, aan Aert Aerts, een land gelegen tot Veurthen. Palende O. Valentinus Wouters; W. Jan Claes; Z. Aert Aerts; N. Aert Schroijen. Voor 300 gulden Brabants Luiks. Godtpenninc: 5 stuivers. Lijcoop: ton bier. Dit eref is belast met 15 stuivers jaarlijks in het beneficieboek tot Coorsel.

 

1752, 15 mei. Folio 169.

Voor schepenen als voor kwijt Jan Mellen de panden van Henric Huijbrechts van een rente van 12 gulden Brabants Luiks jaarlijks, hetzij 250 gulden kapitaal.

 

1752, 15 mei. Folio 169.

Voor schepenen als voor leent Peeter Convents met instemming van zijn vrouw Elisabeth Wouters 100 gulden Brabants Luiks 4% van Jan Mellen. Pand: de hof voor zijn huisdeur. Palende O. Henric Huijbrechts; W. Brigida Didden; Z. de straat en N. Jan Ceijssens.

 

1752, 29 mei. Folio 169 v.

Voor schepenen als voor leent Jaspar Lekens 300 gulden Brabants Luiks 4% van Jan Comans. Pand: land het Velleken gelegen tot Coorsel. Palende O. de weduwe Jan Vaes; W. en N. de straat en Z. schepen Jan Reijnders.

 

 

1752, 30 juni. Folio 174.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht bekent schepen Joannes Henricus Beckers naderschap aan Aert Knaep, bloedverwant van Susanna Knaep, aangaande de plek land genaamd den Cauwbergh, onlangs door Beckers gekocht van Susanna Knaep.

 

1752, 6 juli. Folio 178.

Maria Gertrudis Van der maesen verkoopt aan Francis Van der maesen den Neijs hoeck bos en land. Palende N. en W.de straat; O. en W. Joris Maes. Voor 300 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 1 ton bier. Het erf is belast met 2 hasters koren aan het beneficie in de kerk tot Coorssel. Dit gebeurt blijkbaar na een deling.

 

1752, 19 augustus. Folio 179.

Hubertus Achten leent van Guilielmus Pelsers 400 gulden Brabants Luik 4%. Pand:

1.      land genaamd de Eghde in de Cromstrat. Palende O. Petrus Smets; W. Geerardus van Lauw; N. zijn eigen erf; Z. Petrus Smets.

2.      huis en hof. Palende O. Petrus Smets; W. Joannes Convents; N. de straat; Z. Arnoldus Truijens.

3.      perceel land naast de Eghde, palende O.Jan Seijsens; W. Geerardus van Lauw; N. Petrus Leijsen; Z. de Eghde.

4.      de ophelding in de Schrickheijde, palende O. de straat; W. Thomas Tilens; N. Geerardus van Lauw; Z. de vijver van Michael Claes.

 

1752, 19 augustus. Folio 180.

Petrus Van eerdewegh leent van Guilielmus Pelsers 200 gulden Brabants Luiks 4%. Pand: land het Boschveldt. Palende O. Joannes Claes; W. en N. Matthias Bleux; Z. de straat.

In de marge: Anno 1793 de 26ste september is deze rente gekweten, zoals op het register van Coorsel te zien is.

 

1752, 21 september. Folio 183.

Willem Vijfekens verkoopt aan Jan Lemmen 2 percelen land, n van Loonse natuur, het ander van Brabantse natuur. Beiden gelegen onder Coorsel op de Schrickheijde. 8 halsters groot. Het Loonse palende O. aan het Brabantse perceel; W. en Z. de gemeijn heijde; N. zijn eigen erf. De Brabantse plek palende O. en Z. Jan Put; W. de Loonse plek; N. Aert Cauwbergh. Verkocht voor 230 gulden, een koe met een stier, beiden gerekend op 100 gulden, met 10 hopen stro gerekend aan 7 gulden. Betaald met uitzondering van 115 gulden die de koper zal houden tot dat de rente van het Brabants perceel in afgelegd. Lijcoop: 7 gulden. Godtspenningh: 5 stuivers.

 

1752, 3 november. Folio 183 v.

Jan Lemmens bekent, aangaande in voorgaande akte genoemde 2 percelen, naderschap aan Joris Van nubbel als bloedverwant van Willem Veijfeijcken. De akte is doorgestreept.

In de marge: Deze naderschap is niet geschied omdat de partijen niet verschenen zijn.

 

1752, 6 november. Folio 191.

Voor schepenen van het land Lummen ten Brabants recht buiten vrijheid verkopen de burgemeesters van Coorssel aan Michiel Claes een plek op de Scrickheijde gelegen. Palende O.Jaspar Vaes; Z. en W. voornoemde heide; N. de Kakelhouve. Afgebakend met 3 stenen; 2 aan de zuidzijde en 1 noord aan de Kakelhouve. Voor 22 stuivers Brabants Luiks in ieder schatboek aan de burgemeesters van Coorssel en cijnzende jaarlijks aan zijne majesteit, 1 stuiver.

 

1752, 14 november. Folio 191 v.

Voor schepenen als voor bekent Jan Lemmens naderschap aan Joris Van ubbel als bloedverwant van Wilm Vijvekens, aangaande het nieuw goed gelegen tot Coorssel. Nu gaat het naderschap wel door. Zie folio 183 en 183 verso.

 

1752, 14 november. Folio 191 v.

G. de la Rosche, per handschrift en Catharina Convents per billet geschreven door Peeter Vermict als schepen van Baelen, verkopen aan Joris Van ubbel, een perceel broek, palende O. Servaes Vaes; W. en N. Joris Van ubbel; Z. de Winterbeeck. Voor 252 gulden. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 gulden.

 

 

Hasselt, 18 oktober 2002.