Honden vogelvrij door nieuwe Regeling Agressieve Dieren
Teken de petitie (RAD)

Volg deze link naar de petitie
 
Semperviva
Karakachan Horse - Karakachan Dog - Karakachan Sheep

 

 


 
 

Waarom we zorg dragen voor traditionele rassen als het Karakachan paard, het schaap en de hond. En waarom ze zo waardevol zijn en het nodig is om ze te laten overleven.

De oude Karakachan rassen behoren tot de oudste gedomesticeerde rassen in Europa. Ze zijn de verbinding tussen de moderne hoog - productieve rassen en hun wilde voorouders.
Deze drie rassen zijn geselecteerd op een wijze en onder omstandigheden die zich niet meer laten herhalen.
Dit proces heeft rassen met een hoge vitaliteit en een hoog aanpassingsvermogen aan verschillende levensomstandigheden voortgebracht. Ziekten komen bijna niet voor en ze zijn volkomen pretentieloos ten aanzien van de voeding.

Als een resultaat van langdurige natuurlijke omstandigheden beschikken zij over een sterk lichaam met goede proporties, vitaal temperament en enorme gehardheid.
Het is belangrijk dat het schaap, het paard en de hond overleven voor onderzoek op het gebied van immunologie, voeding, reproductie, etc. De rijke genetische variatie die deze rassen bezitten kan in de toekomst heel belangrijk worden. Zij waren en zijn nog steeds uniek wat betreft de locale omstandigheden, omdat hun economische potentie gelegen is in het gebruik in laagproductieve bergachtige gebieden.

Als voorbeeld kijken we naar het Karakachan schaap wat resistent is tegen ziektes en in staat is om onder harde en barre condities op bergachtig terrein te overleven.
Het is aangepast aan lange tochten over hoog gelegen bergpaden. De wol wordt gebruikt in plaatselijk handwerk voor traditionele producten.

Het Karakachan paard is onvervangbaar in de bergen waar het gebruikt wordt in de hout industrie. De paarden brengen het hout omlaag naar de nederzettingen zonder schade aan het natuurlijke ecosysteem van het woud aan te brengen.

Deze paarden hebben een goedaardig karakter en zijn perfect om op te rijden en geschikt voor recreatie, vooral in bergachtige gebieden waar andere rassen vaak gevaarlijk zijn. Voor de eigenaar zijn ze goedkoop in het gebruik, omdat ze het hele jaar door grazen. In de winter hoeven ze niet op stal of bijgevoerd.

De Karakachan hond is van oudsher de enige effectieve en meest doelmatige traditionele bescherming tegen roofdieren. Hij heeft een sleutelrol in het oplossen van het roofdier - mens conflict en derhalve daardoor in het overleven van de grote vleeseters. Deze honden geven blijk van onweerlegbare werkkwaliteiten in tegenstelling tot veel andere Europese vee beschermende honden rassen, die in showrassen veranderd zijn. Maar boven al zijn ze toegewijd en onbaatzuchtig voor hun eigenaren.

En als laatste maar zeker niet als minste, zijn deze drie Karakachan rassen een integraal onderdeel van de Bulgaarse cultuur en gebruiken.