Hoe is parachutespringen geregeld in Nederland?
  In principe is het in Nederland verboden om uit goed vliegende toestellen te springen. Hiervan mag worden afgeweken indien aan de regels ter bescherming van het luchtverkeer wordt voldaan zoals gesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat.

Parachutespringen valt volgens de Nederlandse luchtvaartwet niet onder luchtvaart. De RLD (Rijks Luchtvaart Dienst) heeft de technische regelgeving ten aanzien van het parachutespringen dan ook uitbesteed aan de KnvvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart). Op punten waar parachutespringen wel raakvlakken heeft met luchtvaart heeft de RLD natuurlijk wel belang bij de regelgeving.

Om de veiligheid te waarborgen voor zowel parachutisten als personen op de grond hanteert de KnvvL het BVR (Basis Veiligheids Reglement) Parachutespringen. Dit reglement wordt om de paar jaar herzien om mee te gaan met de ontwikkelingen van de sport en aldus de veiligheid te blijven waarborgen.

Waar kan ik parachutespringen in Nederland? Lees meer »