Foto  van de maand  september 2004 

"Mein Name ist Eugen" .....................wat heeft dat nu met een SBB "Krokodil" te maken hoor ik u denken........................
Het betreft een kinderfilm die in het voorjaar 2005 uit gaat komen en waar in de zomer 2004 de opnamen hebben plaats gevonden.
De SBB is één van de sponsoren en verleent ook ruim medewerking aan de opnamen. Daartoe zijn filmopnamen gemaakt van divers
SBB Historic materieel te weten Re 4/4-I 10001, de RAe TEE II 1053 en de Krokodil Ce 6/8 II 14253 op station Zürich en diverse
trajecten. Op 22 juli vonden op de Gotthard Strecke opnamen plaats met de Krokodil Ce 6/8 II 14253 en de historische rijtuigen 
BC4 5043, de C4 8809, de C4 8754, de Dr 25, de AB4 2671 en de Z4i 961. Er werd twee maal heen en weer gereden tussen Gurtnellen
en Göschenen alwaar de machine kop maakte. 
Foto toont de Krokodil Ce 6/8 II 14253 bij de tweede slag onderweg naar Göschenen bij het berijden van de Wattinger Curve bij Wassen.
De rivier is de Reuss en op de achtergrond is het beroemde kerkje van Wassen te zien . Wassen 22 juli 2004.
    

klik op de foto voor grootbeeld en info

klik op de foto voor grootbeeld en info

Laatste passage Wattinger Curve bij Wassen. SBB Historic BFe 4/4 1643 met filmbordes.
The last time the train is passing through the Wattinger SBB Histroric BFe 4/4 1643 featuring a platform to facilitate
curve near Wassen.  the camera crew.
       
    

"Mein Name ist Eugen" (my name is Eugene) ....… What has that to do witch an SBB Crocodile, you might wonder......…

It concerns a kids movie which will commence spring 2005. During summer 2004 the recording sets had taken place. SBB is one of the sponsors 
and cooperates extensively with the recordings. Therefore much historic stock has been used: Re 4/4-I 10001, Rae TEE II 1053 and the crocodile 
Ce 6/8 II 14253 at Zurich main station and along various routes. On July, the 22th recordings took place along the Gotthard line with Crocodile 
Ce 6/8 14253 and historic coaches BC4 5043, C4 8809, C4 8754, Dr 25, AB4 2671 and Z4i 961. The train run two time up and down between 
Gurnellen and Göschenen, where the machine shunted to the other end of the train to get back.

The photo shows crocodile Ce 6/8 II 14253 on the 2nd day on its way to Göschenen passing through the Wattinger curve neas Wassen. The river is

called Reuss and at the background the famous Wassen church can be seen. Wassen, 22 July 2004.
(thx to mr Aleva for translating J)