Foto  van de maand november 2005

De oktober maand 2005 kende in Europa fraai rustig herfstweer met veel zon en aangename temperaturen. Ook in Zwitserland was dat
zij het met korte onderbreking het geval. De Zwitsers noemen dergelijke na zomer "Alte Weiben Sommer" ............ 
De zonnestand is in deze periode al behoorlijk laag waardoor de BLS Nordrampe al tussen 15:30 en 16:00 in de schaduw verdwijnt. 
Echter de Kanderbrücke nabij Frutigen blijft beduidend langer in het zonlicht gekoesterd omdat bij de splitsing naar het Kandertal en 
Engstligental de zon zakt langs de flank van de Elsighorn en pas rond 17:16 achter de Niessenkette verdwijnt. (tijden laatste week oktober)
Exact 4 minuten voordat de schaduw zich meester maakt van de Kanderbrücke passeert de Rola 43628 met Re 465 009 + Re 4/4 182 
als tractie de brug welk een prachtig schouwspel oplevert tussen trein, zonlicht, lange schaduwen en herfstkleuren ..................
Frutigen 28 oktober 2005.
         
This month, October 2005, had a nice and quiet weather type with lots of sun shine and pleasant temperatures in Europe. So it was in Switzerland, 
with a short disruption, however. Swiss people call this type of weather "Alte Weiben Sommer" (old womans summer)............ 
The position of sun in this period is already considerably low as a result of which BLS Nordrampe (north slope) disappears already between 3:30 pm 
and 4:00 pm in the shade. However the Kanderbrücke near Frutigen remains significantly longer in the sunlight, because at the junction to Kandertal 
and Engstligental the sun falls along the Elsighorn flank and just by 5:16 pm it disappears behind the Niessenkette (times based on last week of 
October). Exactly 4 minutes before the shade covers the Kanderbrücke, Hupac 43628 (hauled by Re 465 009 + Re 4/4 182) passes along the bridge 
which produces a splendid scene between train, sunlight, long shadows and autumn colours..................
Frutigen, 28 October 2005.
               
(thx to mr Aleva for translating J)