Achter het nieuws

Schrijf de juiste antwoorden in de kadertjes
1   2                  
                 
                3   
   4     5      6         
                 
        7           
                 
8                   
          9         
                 
          10         
                 
                 
                 

Horizontaal

1. De persoon die de geluidsopnames verzorgt.
7. Het Britse persagentschap dat informatie en beelden geeft.
8. Wat wordt er gebruikt voor een rechtstreekse verbinding met het binnen- en buitenland?
9. Hierop leest de nieuwslezer haar tekst af.
10. Wanneer iets rechtstreeks wordt uitgezonden tijdens het nieuws, dan is dit ... in het nieuws.

Verticaal

2. De journalisten komen 's morgens samen met hun 'chef', wie is die chef?
3. In deze ruimte worden alle filmpjes en interviews geknipt en geplakt.
4. één van de domeinen die in het nieuws voorkomen.
5. Dit krijgen de nieuwslezer eerst op hun gezicht vooraleer ze voor de camera moeten gaan zitten.
6. Hoe noemt het nieuws op VRT?