Disclaimer

Beste lezer,

Ik heb getracht de geschiedenis van de familie van mijn vader naar beste weten te reconstrueren. Aangezien veel direct betrokkenen niet meer onder ons zijn, althans niet lichamelijk, moest ik gebruik maken van dat wat mij verteld werd door hun nazaten, en dingen die ik kon vinden op het net of anderszins. Sprekend met neven en nichten heb ik nooit aantekeningen gemaakt, alleen geluisterd naar wat zij te vertellen hadden.
Dus het opschrijven van alle info is later gebeurd, van wat ik me herinnerde.

Zodoende verontschuldig ik mij voor enige feitelijke onjuistheden. Indien iemand zich geroepen voelt me te verbeteren op bepaalde vermelde feiten hier, aarzel niet en stuur me een email. Ik zou er dankbaar voor zijn.
De aanvankelijke keuze voor het Engels was met name ingegeven door de wens zoveel mogelijk geinteresseerde mensen te bereiken. Ik ben mijn vrouw zeer dankbaar voor alle correcties in het taalgebruik.
Wat de rest betreft: Ik schaam mij niet, ik heb mijn best gedaan.

Als het je wat kan schelen, begrijp je het ook wel. Zo niet, stuur me een email naar  hotelpostma@deds.nl. Kunnen we kijken of we eruit komen.

Desondanks, ik verontschuldig me totaal niet voor het 'publiek gaan' met de verhalen als zodanig. Ik heb hierin een zekere aandrang gevolgd. En getracht zo respectvol mogelijk met de waarheid om te gaan.


Terug naar het hotel
Naar het familieportret