Natuurlijk zou het verhaal van deze familie uitgebreid kunnen worden door te vertellen over de generaties ervoor en erna. Als een echte soap.

Maar je te beperken vind ik verstandiger. Wat gebeurde in deze twee generaties is wat ik wilde vertellen.

Acht mensen en hun electronische bidprentjes*.

Terug naar het hotel


* Onder katholieken wordt, als een persoon is overleden, bij de begrafenis-of herdenkingsdienst een drukwerkje overhandigd aan alle aanwezigen.
Erop staat  een korte biografie van de overledene, veelal met een foto van de persoon.