Arjen Machiel Veeninga, geboren in Zoetermeer, gedoopt aldaar, zoon van Gerrit Veeninga en Paulina Henrica Margaretha Maria Braam.