Gezina Buiter, dochter van Jan Buiter en Harmtien Meijer.